ناصر بابامیری: یادداشتی پیرامون ارکسترای دلقک ها در دانشگاه استنفورد سانفرانسیسکو برای مصادره انقلاب!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

جریانات راست پرو غربی بعد از انتشار منشور شش نفره که مرده به دنیا آمد، اکنون از پروژه بعدیشان که کنفرانسی از طیفهای متلون راست و چپ بورژوازی، در روزهای 25 و 26 مارس میباشد، پرده برداشته اند! دلقک گردانی اینبار با میزبانی دانشگاه استنفورد سانفرانسیسکوی آمریکا، حول شعار استراتژیک اشاعه فرهنگ «مردم سالاری!» بنیاد برومند سر به نهضت مقاومت ملی ایران،(شعار دو قلوی "گفتگوی تمدنها")، سلطنتی ها، لیبرال دمکراتها و جمهوری خواهان پان ایرانیست و رفرمیستها را به تحرک انداخته، سان بروند تا آلترناتیو راست پرو غربی را یکبار دیگر در بوق و کرنا کنند،

جهت حقنه کردن آن به جامعه! کنفرانس استنفورد از شهریار آهی، بانکدار و نماینده لیبرال دمکراتها گرفته تا اساتید دانشگاه و بی معمم دستگاههای سرکوبگر حکومتی، تا "محقق!" های اصلاح طلب رانده شده از قدرت، تا ناسیونالیست کرد عبدلله مهتدی که خود اخیرا طی مصاحبه ای اذعان داشته از نوادگان مهد علیا ناصرالدین شاهست، و اعوان و انثار شازده پهلوی و لابیگران دول غربی را گرد هم آورده، تا پرده ای دیگر از سناریوی سمفونی منشور مرده اینبار با همراهی "چهرهای اریستوکرات" جهت به هزیمت بردن انقلاب را در صحن دانشگاه استفورد طی موعظه خوانی به نمایش بگذارند!

حتما همه بخاطر دارید، در بند اول منشور مرده پرو غربیها آمده بود: « این منشور ابتدا بر فعالیتهای خارج از کشور تکیه می کند که میتواند زمینه را برای مشارکت فعالانه کنشگران داخل کشور فراهم کند...». قبلا در نفی و افشای این منشور گفتم«هر چند این منشور لفظا خود را به خیزش انقلابی شهریور آویزان کرده، اما بسرعت با بی اعتنایی از کنار خیزش انقلابی و تغییر از پائین گذر می کند، چون صاحبان این منشور با این انقلاب بشدت بیگانه اند». اینبار هم "گفتمان مردم سالاری!" اریستوکراتها برغم لیست طولانی سخنرانان و تیترهای بی مسمای موضوعات طرح شده، نتوانسته دشمنی خود با انقلاب پیشارو را جهت دور زدن آنرا پنهان نماید!

اهداف نشست این دلقکها چنین عنوان شده:

-ترسیم راهکارهای ایرانی آزاد، آباد و دمکراتیک که به تک تک شهورندان امکان شکوفایی بدهد. -هم آفرینی پلی به سوی آن آینده بر پای اصولی مشترک برای گذار

-همراهی با مردم برای تحقق این گذار دمکراتیک

 

و برنامه نشست:

نتایج همه پرسی دیدگاه های تخصصی-مدنی در مورد گذار به مردم سالاری در ایران                                                                      پیشگامان جنش زن-زندگی-آزادی: جنبش زنان، جنبش کارگری، و اقلیتها                                                                                               مکانیسم های انتقال صلح آمیز

بهره‌گیری از جناح‌های قدرت ایران و امکان‌سنجی تغییر

نیروهای مسلح قبل و بعد از انتقال قدرت

نقش عوامل اقتصادی در گذار

مدیریت انتقالی

.

.

.

بورژوازی ایران اعم از لیبرال، دمکراتها و رفرمیستها و سوسیال دمکراتها لااقل از یکصد سال تاریخ خونبار خود هم درس نگرفته اند. نمایندگان بورژوازی و خرده بورژوازی ایران، بدون توجه به تحول تاریخی پرولتاریای ایران و بدون توجه به جدال طبقاتی و سیاسی این دو دوره، همچنان با گستاخی، سخت و سفت و کورکورانه بر نگرشهای کهنه آموزگاران رفوضه خود می کوبند. بدینجهت آنها همواره با پیگیری تمام طی سیمینار و کنفرانس و متینگ های خود، می کوشند برندگی مبارزه طبقاتی و سیاسی را از میان بر دارند و تضادها را آشتی دهند! (استنتاجی از مانیفست کمونیست)

بیش از 100 استاد دانشگاه، کارآفرین، چهره فرهنگی، فعال سیاسی و اجتماعی دور هم حلقه زده اند تا محصول اتاق فکر کپک زده شان، که مشتی عبارات میان تهی بیش نیست در روزهای آینده از دانشگاه استنفورد سانفرانسیسکو، رو به جامعه ایران پمپاژ کنند!

جامعه ایران و در راس همه کارگران هشیار تر از آنند بعد از لااقل یک قرن استثمار و بردگی، یک قرن گرو گرفتن زندگی اکثریت عظیم جامعه؛ یک قرن کارگر ستیزی؛ یک قرن تبعیض علیه زنان و شکاف طبقاتی، سیاسی از سوی رژیم شاه و رژیم تئوکراتیک متوحش سرمایه داری، اجازه دهد، دگر باره شما دشمنان قسم خورده انقلاب با معمم یا بی معمم برایشان راهکار ترسیم کنید! جامعه ایران و در راس آن کارگران و فرو دستان، طی لاقل یک قرن کشمکش و تقابل سیاسی و طبقاتی، و خصوصا در یکدهه اخیر با خیزشهای شکوهمند و اعتصابات پی در پی که با جانفشانی و هزینه های بسیار سنگین در کارخانه، کارگاه، دانشگاه، مدرسه و خروش خیابانی توام بوده، بخوبی آموخته اند، جز به نیروی لایزال خود به هیچ نیروی متکی نباشند. و مبرهن است، جامعه فریب منشورها، اهداف و برنامه نشستها و ارکسترای دلقکهای آلترناتیوهای راست و چپ بورژوازی که در تلاشند خودشان را بعنوان نماینده جامعه جا بزنند، نخواهد خورد!

جنگ تمام عیاری که شش ماه آن از میگذارد، هر چند به نتایج نهایی نائل نگردید، اما چنان بخشهای از ارکانی که این نظام طی چند دهه از حاکمیت ننگین خود بر آن استوار بوده را در هم کوبیده که این دستاوردهای ارزنده با هیچ درجه ای از سرکوب و کشتار و شکنجه و اعدام ماشین دولتی قابل باز پس گرفتن نیست. جامعه طی اینمدت تکاپوی شما دشمنان ریز و درشت انقلاب(حتی آنانیکه خود را مدافع طبقه کارگر جا می زنند و کارگر پناهند در واقع!) را بخوبی زیر نظر دارد، که از ترس شبح انقلاب پرده از پروژهایتان بر میدارید. اما دیر یا زود این خیزش در فاز بالاتری اینبار با حضور همه جانبه کارگران بمثابه طبقه و در قامت رهبری جامعه به مصاف خواهد آمد، و بساط نه تنها این رژیم را در هم خواهد پیچید، بلکه همه پروژهای دشمنان طبقاتی خویش را حباب روی آب خواهد کرد. و نمیگذارد تاریخی که یک قرن به شیوه تراژیک جامعه از آن رنج برده، اینبار در شکل بسیار کمیک تکرار گردد.

 

زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری!

 

ناصر بابامیری 23.03.2023