رحمان حسین زاده: در افشای نمایش فریبکارانه "جایزه البرایت" علیه زنان و ۸ مارس

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اقدام سبک و وارونه "اهدای جایزه البرایت" نماد ارتجاع کاپیتالیستی آمریکا به زنان و دختران رزمنده ایران آن هم در روز با شکوه ۸ مارس، توهین بیشرمانه به روز ۸ مارس و به مبارزه شجاعانه زنان و دختران آزاده ایران است. انتظار اینست نهادها و تشکلها و پیشروان جنبش رهایی و آزادی زن با افشای این شگرد فریبکارانه، و مردود اعلام کردن این ترفند وارونه و سبک نگذارند، به سیمای درخشان جنبش آزادی و برابری زن خدشه ای وارد شود.

نهم مارس ۲۰۲۳

با تبریک هشتم مارس روز جهانی زن
رحمان حسین زاده
۸ مارس امسال در ایران ویژه است. با مرگ ژینا(مهسای جوان) خیزش انقلابی چند ماهه اخیر با پیشکسوتی زنان جسور و دختران پرشور هربار نقش و قدرت زنان را یادآور شده است. در ماههای اخیر گویی هر روز روز زن است. روز ابراز وجود نوجوانان و جوانان دختر شورشی و زنان و مردان آزاده علیه آپارتايد جنسی، علیه مردسالاری و سنت و قوانین ضد زن و عليه نظم وارونه حاکم و جمهوری اسلامی است. روز ۸ مارس امسال در ایران به این دستاورد مبارزاتی مهم و به حمایت و جلب توجه افکار عمومی جهان متکی است.
گرامی باد ۸ مارس ، روز جهانی زن
گرامی باد یاد ژینا، مهسا امينی عزیز و همه جانباختگان خیزش انقلابی اخیر