آذر مدرسی: هنگام انتخاب است!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مردم آزادیخواه ایران: امروز در صحنه سیاست ایران، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، دو صف در مقابل هم قرار گرفته اند. امروز برای هر شاهد بی طرف و متوهمی باید روشن شده باشد که "اتحاد همگانی" میان مردم، اتحاد میان ستمگر و ستمکش، اتحاد میان سرکوبگر و سرکوب شونده، اتحاد میان جنایتکاران و قربانیان، اتحاد میان طرفداران تداوم فقر و فلاکت و بی حقوقی اکثریت با طرفداران اجرای عدالت اقتصادی به قیمت مهار زدن بر ماشین بهره کشی و استثمار اکثریت، وجود ندارد!

باید روشن شده باشد که "اتحادی" که راست در اپوزیسیون، با ریاکاری کامل وعده میدهد، تنها برای تحمیق اکثریتی است که فقر و فلاکت، بی حقوقی و تبعیض را نه امروز و نه فردای پس از جمهوری اسلامی نمی خواهد. باید روشن شده باشد که امروز به روشنی دو صف چپ و راست، صف جنبش "آزادیخواهی و برابری طلبی" در مقابل جنبش "بقاء تبغیص و نابرابری"، نه در اتحاد با هم که در مقابل هم قرار گرفته اند. و هریک تلاش میکنند که آمال و آرزوها و افق خود را به افق جامعه برای تغییرات پس از جمهوری اسلامی، تبدیل کنند.
هیچگاه چون امروز فاصله عمیق این دو نیرو روشن نبوده است. هیچگاه دوستی یا دشمنی این دو نیرو با انقلاب در جریان در ایران و جنبش آزادیخواهانه شما تا این اندازه شفاف نبوده است و هیچگاه به اندازه امروز انتخاب میان راست و چپ در اپوزیسیون جمهوری اسلامی حیاتی نبوده است. انتخابی که آینده جامعه، آینده انقلاب، پیروزی یا شکست آن را رقم میزند.
مطمئنا شما هم شاهد تحرک های اخیر نیروهای راست در کشورهای غربی هستید. تحرکاتی که نام آنرا دفاع از شما و انقلاب در جریان گذاشته اند! به نام دشمنی با جمهوری اسلامی و دفاع از انقلاب، برای افزایش فشار اقتصادی به شما و به گروگان گرفتن زندگی تان توسط دول غربی، که در جنایت دستکمی از جمهوری اسلامی ندارند، دست دوستی به سوی هر نیرو و فرد ارتجاعی دراز کرده اند.
درست در شرایطی که شما در ایران اتحادتان را، از کردستان تا خوزستان، از آذربایجان تا خراسان، از تهران تا سیستان و بلوچستان و ...، در خیابانها و مدارس و دانشگاهها و کوچه و محلات، در اعتراضات کارگری و مردمی، برای سرنگونی جمهوری اسلامی و آینده ای بهتر به دنیا اعلام کرده اید!
درست در شرایطی که شما با قدرت خود، جمهوری اسلامی را چه در عرصه تعرض به زنان و چه تحمیل اختناق و فقر و فلاکت بیشتر، فرسنگها به عقب نشینی کشانده اید و قدرتش را مهار کرده اید، نیروهای راست به نام شما با پرچم های ملی و مذهبی و رهبر تراشی های خود، در خیابانهای شهرهای اروپا و امریکا به جان هم افتاده اند و فضای ترس و ارعاب ایجاد می کنند.
برای گرفتن سهمی از قدرت در آینده سیاهی که وعده میدهند تا به کمک اصلاح طلبان "برانداز" شده و سران سپاه و ارتش و بسیج و حشدالشعبی های پشت کرده به خامنه ای، "ایران را برایشان پس بگیرند"، در خیابانها و در راهروهای قدرت در محافل دولت های غربی، دست و پای هم را لگد میکنند.
درست در شرایطی که ما کمونیست ها برای اتحاد بخشهای مختلف مردم تلاش میکنیم! در شرایطی که ما کمونیست ها تلاش میکنیم که توجه و حمایت مردم متمدن و آزادیخواه، از خاورمیانه تا امریکا را نسبت به مبارزه، تلاش و جدال مشترکمان علیه یکی از سیاه ترین حاکمیتها جلب کنیم!
زمانیکه سازمانهای کارگری در اروپا به حمایت از شما به خیابانها می آیند و زمانیکه مردم دنیا به احترام اتحاد خدشه ناپذیرتان، جسارت و عزم تان برای آزادی، برابری، رفاه و سعادت و عدالت اجتماعی، کلاه از سر برداشته اند!
درست در چنین شرایطی، رضا پهلوی و گروه موزائیکی هفت- هشت نفره اش، این نمایندگان خود گمارده شما، تخم نفاق و دشمنی می پاشند و به نام دفاع از انقلاب، برای به شکست کشیدن آن در همدستی با بخشی از رژیم، از موسوی تا فرماندهان سپاه و ارتش، خود را آماده میکنند. تا انقلاب در جریان را به "فروپاشی مدیریت شده" تبدیل کنند.
زمانیکه شما در خیابانها، در کارخانه ها و دانشگاهها اعلام میکنید که دیگر حاضر نیستید زندگی، سعادت و آینده تان دستمایه جدال قدرتهای ارتجاعی شود و خواهان زندگی مسالمت آمیز با مردم سایر نقاط جهان هستید، رضا پهلوی و گروه هشت نفره اش در حاشیه نشست های امنیتی چون هالیفکس و مونیخ از دول غربی تمنای دخالت نظامی میکنند و از جانب شما قول میدهند که در قطبندی های ارتجاعی، در ایران آینده، "همه باهم" و "متحدانه"، در کنار ناتو قرار میگیریم!
زمانیکه شما، و پیش از تشریف فرمایی و عروج این اپوزیسیون فرصت طلب، مستقلانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و خلع سلاح همه دستگاههای سرکوب، از ارتش تا سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات مبارزه میکنید! این نیروها به دنبال فشار بر یکی از دستگاههای سرکوب، و همزمان معامله با سران همان دستگاه و همه دستگاههای سرکوب برای به شکست کشاندن مبارزه شما هستند.
دروغ میگویند! نه مخالف سپاه هستند و نه طرفدار انحلال آن! برعکس تلاش میکنند با اهرم فشار تبلیغاتی در محافل قدرت های غربی، نه تنها سران سپاه که همه سران نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را به اتحاد با خود بکشانند! این صف مانع انحلال سپاه و بسیج و ارتش و وزارت اطلاعات و دستجات لباس شخصی است! این صف مانع و مخالف سرنگونی جمهوری اسلامی و طرفدار اصلاح آن است!
شرم نمیکنند و به نام دفاع از انقلاب در خیابانهای اروپا و امریکا و کانادا به ارتجاعی ترین نیروها، شخصیتهای دست راستی و فاشیست، به جانیانی چون جرج بوش و جان بولتون که دستانشان به خون مردم در عراق و سوریه و افغانستان و ...آغشته است تریبون میدهند، تا به نام شما، همدستی با این جانیان و فاشیستها را مشروع نشان دهند! تا به نام شما، انقلاب تان را به فروپاشی تبدیل کنند! و مانع پیروزی انقلاب تان شوند!
شرم نمیکنند و به نام انقلاب و مردم ایران، به نام دفاع از زنان زندانی و قربانیان رژیم اسلامی، مهره های ساواک و شکنجه گران و قاتلین عزیزان مان را بعنوان شخصیتهای "محبوب" شما به جهانیان نشان میدهند! وقیحانه و گستاخانه تلاش میکنند که مخالفین خود را، مانند پیشکسوتان شان در ۲۸ مرداد، با مشت و لگد زیر پا له کنند! و در اوج وقاحت اعلام میکنند مدافع آزادی و برابری اند! دولت در سایه تشکیل میدهند و برای به شکست کشاندن انقلاب نقشه میکشند و با وقاحت اعلام میکنند سخن گفتن از آلترناتیو حکومتی "امروز و پیش از سرنگونی" خیانت به مردم است.
تمام تلاش، مبارزه و سالها جدال و بخصوص پنج ماه مقاومت شما علیه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را به حاشیه میرانند، آنرا شکست خورده و محتاج حمایت دول غربی اعلام میکنند، خیابانهای شهرهای اروپا را به میدان رقابت رضا پهلوی یا رجوی تبدیل کرده اند، تا بلکه در کلوپ ارتجاع جهانی بعنوان آلترناتیو حکومت اسلامی به رسمیت شناخته شوند!
موقعیت این اپوزیسیون ذلت بار است، تردیدی در آن نیست! اما در عین حال اگر به مقابله با آن برنخواست میتوانند منشا مخاطرات و مشقاتی در جدال ما علیه جمهوری اسلامی و برای یک دنیای بهتر باشد!

مردم آزادیخواه!
مردم جهان، همراه شما با نگرانی به تحرکات نیروهای راست چشم دوخته اند و نگران آینده این انقلاب اند. همزمان بشریت متمدن بخصوص زنان در کشورهای اسلام زده برای عقب راندن نه جمهوری اسلامی که کوتاه کردن دست اسلام سیاسی از زندگی خود، چشم به شما دوخته اند. برای مقابله با طرح های ارتجاعی علیه آینده آزاد و برابر، حول پرچم آزادی و برابری، پرچم اداره شورایی متحد شوید. بگذارید جهانیان صدای رسای شما در "نه به سلطنت"، در "نه به هر نوع توطئه علیه انقلاب و هر ارتجاعی از مذهبی تا آریایی" را بشنوند.
برگرداندن تصویر کاذب، و وارونه ای که راست مرتجع، این روزها در خیابان‌های کشورهای خارجی و در محافل قدرت های غربی، از سیما و جوهر انقلاب آزادیخواهانه ما ساخته است، به سوی تصویر واقعی، چپ، متمدن و عدالتخواهانه و انسانی آن کار ما است.
برای نشان دادن تصویر آزادیخواهانه، برابری طلبانه و عدالتخواهی کارگری جنبش مان، برای نشان دادن جوهر واقعی این انقلاب و نجات آن از دست نیروهای ارتجاعی و ضد انقلابی باید دست به کار شد.
برای آزادی، برابری، رفاه، برای دخالت مستقیم خود در تعیین سرنوشت و آینده جامعه، برای حفظ امنیت و آرامش و صلح، برای شادی و رفع تبعیض، برای دفاع از جنبش و انقلاب آتی، شوراهای خود را در همه جا تشکیل دهید.
تنها راه سد بستن در مقابل هر نیروی ارتجاعی که به نام ما، به نام نمایندگی از ملت و مذهب و فرقه و قوم و ...، طرح های ارتجاعی از رژیم چینج تا دست به دست کردن قدرت بدون دخالت شما را در سر می پروراند، ایجاد شوراهای مردمی است که ابزار اعمال اراده ما بر امروز و فردای جامعه است.
شوراهای مردمی که با همان قدرتی که در مقابل وحوش اسلامی می ایستند در مقابل فاشیست هایی که خواب تبدیل کردن ایران به اوکراین و سوریه را در سر می پرورانند، می ایستند.
هنگام اقدام و عمل قدرتمند شما و جلب همبستگی هرچه بیشتر متحدین جهانی مان است! هنگام نشان دادن قدرت واقعی خود برای آزادیخواهی و برابری طلبی، اداره شورایی و قدرت چپ در ایران است! این بار که فاصله ما با راست و همه جنبش های ارتجاعی و ضدانقلابی روشن تر از همیشه است باید انتخاب کرد و آنرا به جهانیان اعلام کرد!
۱۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۲ مارس ۲۰۲۳