رحمان حسین زاده: فاجعه جهاد بیولوژیکی علیه دختران دانش آموز

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

تردیدی نیست هدایت گر جهاد بیولوژیکی علیه دختران دانش آموز شخص خامنه‌ای جلاد است و این نقشه ای تماما سازماندهی شده حکومتی علیه اراده نوجوانان و جوانان دختر سرکش علیه سراپای اسلام و خرافه مذهب و دین است. هدف پوسیده وحوش حاکم اسلامی، تنها عکس العمل موقتی و میان مدت در مقابل نقش دختران دانش آموز پرشور و پیشکسوت خروش انقلابی پنج ماهه اخیر و صرفا ترفند انتقامجویی از حجاب سوزان این نسل نیست، به علاوه و فراتر از آنها به قول خودشان، نقشه "راهبردی" رژیم درمانده برای عقب راندن نوجوانان و جوانان‌ پرچمدار دگرگونی اساسی در جامعه، طرح بلند مدت تر آنها برای بیرون راندن دختران از عرصه آموزش و مدارس و دانشگاه و از عرصه سیاست و مبارزه و به خیال خام خود خلاصی یافتن از دست بخش مهمی از نیروی رادیکال آزادیخواه و برابری طلب سرنگونی خواه جمهوری اسلامی و نظم سرمايه است.

این نقشه شوم هم همانند بسیاری از طرحهای جنایتکارانه ۴۴ سال گذشته شان شکست خواهد خورد. مسأله اینست اما در سریعترین زمان ممکن و با هزینه کمتر این شکست را به خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بتوانیم تحمیل کنیم. مقابله با مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر همین الان و به فوریت لازمست و باید به اولویت دستور کار همه جنبشهای اعتراضی و رادیکال، در راس آنها جنبش کارگری و جنبش زنان و معلمان و نسل جوان دختر و پسر و همه انسانهای آزادیخواه و حق طلب تبدیل شود. ادامه سهل انگاریها و بی توجهی های نود روزه تاکنونی نسبت به فاجعه‌ جاری قابل تحمل نیست. در داخل و خارج کشور با هر شیوه و ابتکار مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی و سناریوی ضد انسانی مسمومیت سازی در مدارس و دانشگاه و هر مکانی در جامعه لازمست و باید به میدان آییم. تداوم مسموم کردن دختران همانند قتل مهسا امینی میتواند و لازمست به انفجار بزرگ و سراسری مبارزاتی تبدیل کنیم.
دوم مارس ۲۰۲۳