مرسده قاعدی: ثابتی شکنجه گر ساواک رژیم شاه

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ثابتی شکنجه گر ساواک رژیم شاه حتما مسافر این اتوبوس خالی خواهد بود . شکنجه گر مرا به یاد می آوری یانه ؟در یکی از روزهای غمگینی پاییزی سال ۵۱ بعد از شش ماه که از دستگیری برادر عزیزم جواد گذشته بود به ما ملاقات دادید . مامان و پدربزرگ عزیزم در اطاق نشسته بودند و من در راهر منتظر آمدن جوادم عزیزم بودیم ، به ناگهان شخصی را دیدم که دو تا زندانبانان در حال کشیدنش بودند ، از دیدن لباس او تشیخص دادم که برادرم هست ، شروع به جیغ زدن کردم چون اولین بار بود که چشم بند را می دیدم ، در همان لحظه تو از راه رسیدی با داد زدن به آنها گفتی که چشم بند را بردارند .

مرا به یاد می آوری یا نه ؟ یادت هست که چرا اور ادستگیر کرده بودی و آنقدر شکنجه اش کرده بودی فقط به جرم اینکه در اعتراض دانشجویی شرکت داشت . یادت هست که پرده گوشش را هم در اثر شکنجه پاره کرده بودید . حتما او را به یاد می آوری چون در کتاب ساواک اسم آن هست الان حتما کتابخانه ات آن کتاب را داری . جواد عزیزم مارکسیستی بود که برعلیه دو نظام حکومتی شاه و اسلامی مبارزه کرد . در دادگاه های هر دونظام از تمامی مواضع و آرمان هایش دفاع کرد ، الان هم در خاوران آرمیده . یاد جواد عزیزم گرامی باد . زنده باد آزادی و برابری مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر . زنده باد انقلاب