مهرنوش موسوی: علیه چپها و مردم یا علیه نظام؟

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

برپایی تظاهراتهایی در خارج کشور درست در روز ۲۲ بهمن و‌حواشی آن وارد یک دور جدید از کانفلیکت سیاسی شده است. در برخی از تظاهراتها سلطنت طلبان و عوامل و عناصر مجهول الهویه اعلام کرده اند که میخواهند علیه انقلاب ۵۷ و علیه چپها تظاهرات کنند. آش انقدر شور شده که رضا پهلوی مجبور شد به سخن آمده و رسمن خواهش کند که به قول خودش حرمت پرچم شیر و خورشید را نگه داشته و روی اشتراکات یعنی ضدیت با نظام تظاهرات کنند. لازم است ما فعالین چپ و سوسیالیست نیز در این باره تعیین خط مشی کنیم.

۱. اینکه سالروز انقلاب ۵۷ به عنوان فرصتی برای سلطنت طلبان محسوب میشود تا « به جای» جمهوری اسلامی از مردم انتقام بگیرند، اصلن و ابدا جدید نیست. شخص رضا پهلوی مستقیمن در این سیاست ذینفع است. فتنه نامیدن انقلاب ۵۷ از فرح پهلوی شروع شد. مرگ بر چپی گفتن هم توسط یاسمین پهلوی مطرح شد. رضا پهلوی و جریان ناسیونالیست طرفدار سلطنت یک کمپین چندساله راه انداختند تا به جای جمهوری اسلامی هر ساله مردم و بخصوص چپ ها را بکوبند. به جای اینکه جمهوری اسلامی را مسبب چهار دهه خشونت و دزدی و تحمیل فقر و فلاکت معرفی کنند، « نسل ۵۷ » را مقصر بدانند. این سیاست مال امسال فقط نیست. چند دهه هست دارند روی این کار میکنند که در سالگرد انقلاب ۵۷ جمهوری اسلامی را کنار گذاشته، به مردم و ما فحش بدهند. امسال این سیاست وارد دور جدیدی میشود که چپ ها همه جا باید بهوش باشند.

۲. سلطنت طلبها با کلیه رسانه های زرد یک کمپین سنگین راه انداختند که علت وجود این جهنم در ایران « نسل ۵۷» است. میگویند چرا مردم علیه شاه انقلاب کردند. میخواهند از مردم به جای حکومت انتقام بگیرند. یک علت وجود این کمپین این است که خب مردم سلطنتشان را با انقلاب جمع کردند. همین الان خامنه ای هم از مردم تنفر دارد چون اسلامش را و حکومتش را دارند به زیر میکشند. علت اینکه با شاچمه ای به چشم مردم میزنند وجود این نفرت است. یک دلیل دیگر اینکه الان رگه ای قوی در جنبش سلطنت طلبی و جبهه راست، اصلاح طلبان ریزش کرده هستند. بیشتر آنها الان رسانه های زرد را اداره میکنند. اینها خانواده سیاسی هستند که همین الان نامه امضا کرده اند که جلو ورود سپاه را به لیست تروریستها بگیرند. اینها در سال ۸۸ جلو انداختن حکومت را با موسوی و کروبی گرفتند. این خانواده سیاسی با رضا پهلوی علاقه مشترک به بسیج و سپاه دارند. کل این کمپ چنانچه همیشه گفته اند خواهان سرنگونی نظام نیستند، خواهان براندازی کنترل شده ای هستند که بعدن دوباره اصلاح طلب برگشته و نظامی و بسیجی و سپاهی را به قدرت برگرداند. معلوم است که ریل را عوض کرده، به جای جمهوری اسلامی، به جای مرگ بر خامنه ای شعار مرگ بر چپی میدهند. اینها هم از اینکه اصلاح طلب ورشکسته شد از چپی ها عقده دارند. اینها نفع دارند انقلاب را بخوابانند. اینها نفع دارند دست را عوض کنند. اینها نفع دارند تظاهراتهای باشکوه خارج کشور را به نمایش ابراز وجود کسانی بدل کنند که معلوم نیست سرشان به کجا بند است که سخنران پایبن کشیده، بد و بیراه میگویند. توئیت رضا پهلوی و هشدار به اینها به قول اقای هالو مثل رابطه خامنه ای با آتش به اختیارها و اراذل و اوباشش میباشد. کسی که شعار مرگ بر چپی را استوری میکند همسر این آقاست نه یک آیدی بی نام و نشان. لذا این هشدارها فقط نمایشی است. اتفاقن دارد خبر میکند که قرار است چه بکنند.

۳. امسال با بقیه سالها که به « نسل ۵۷» فحش میدادند متفاوت است. امسال در شرایط انقلابی به سر میبریم. تمام حرکات و رفتار اپوزیسیون راست ضرب در این شرایط میشود. سلطنت طلب ناراحت است که انقلاب ایران تا حالا هیچ علامتی نداده که خواهان برگشت به عقب است. در عین حال پروژه هایی دارند که با سپاه و بسیج و بخشی از بدنه نظام قابل نقد است. برای همین میرحسین موسوی هم جلو آمده تا در بازی شرکت کند. تنها نیروی سیاسی منتقد و هوشیاری که مواظب این نقشه هاست و از انقلاب دیده بانی میکند چپ است. شما چپ را طی این سی سال اخیر حذف کنید، کی بود که در کنفرانس برلین جلو اصلاح طلبها ایستاد وقتی که حتی رضا پهلوی داشت از خاتمی دفاع میکرد؟ داریوش همایون تشویق میکرد مردم را که بروند رای بدهند. جلودار نقشه های سازش در هر جامعه ای چپ آن جامعه است. حال با هر تعریف و مقیاسی. علت اینکه میخواهند سر دشنه را طرف ما خم کنند، این است که میخواهند کسی موی دماغشان نباشد. افشا نکند. سوال نکند. حقیقت را نگوید. انقدر که از چپ متنفرند از آخوند، سپاهی و بسیجی متنفر نیستند. توئیت زدند همگی آغوششان را برای نیروهای امنیتی باز کردند درست در حالیکه شعار مرگ بر چپی میدادند. برای اینکه سازش کنند. انقلاب را به کجراه ببرند، برای اینکه جمهوری اسلامی را نه سرنگون که با پروژه از بالا تعدیل کنند باید ما را از سر راه بردارند. پروژه ای که اگر میگرفت الان اصلاح طلب مجبور نمیشد ریزش کند.

۴. مسئله فقط انقلاب ۵۷ نیست. اینها با اصل تغییر و اصل انقلاب مخالفند. تا همین چند ماه پیش به انقلاب میگفتند فتنه! میگفتند خشونت! وگرنه چرا در ۵۷ فقط به مردم و انقلاب فحش میدهند. مگر نه اینکه میگویند شما باعث عروج خمینی شدید، خب پس چرا الان آب از دهنشان برای موسوی راه افتاده؟ مگر موسوی رییس دولت امام نبود؟ خواهان بازگشت به دوران طلایی امام نبود؟ چطور ۵۷ فقط مردم و انقلابش و چپها بد بودند بقیه اش خوب بود؟ عدد به عدد همفکران الان رضا پهلوی در این چهل ساله با حکومت اسلامی بودند. مجتبی واحدی میرزابنویس کروبی بود. الان کسانی دارند به آن انقلاب فحش میدهند که شخصن سر سفره خمینی نشسته بودند. چطور به دوره همکاری خودشان انقدر فحش نمیدهند؟ چطور نصیب « نسل ۵۷» از آن انقلاب هلاکاست دهه شصت و خاوران بود، نصیب اینها ساختن سپاه و بسیج و نشستن سر سفره حکومت بود؟ چطور رضا پهلوی هنوز هوای اسلام و آخوند را دارد ولی مصایب ناشی از حکومت آخوند را گردن مردمی می اندازد که شاه نمی خواستند. بحق هم نمی خواستند! آخوند در دامن شاه رشد کرد نه دامن مردم!

۵. چپ ایران باید نشان بدهد که هدف کمپین اینها در بردن جمهوری اسلامی است. نظام را از فوکوس خارج میکنند. سر تظاهراتها را میچرخانند چون به نفع پروژه شان میباشد و این اتفاقن سر پل مشترک میان رگه ای در جمهوری اسلامی با جریان راست است. مگر غیر از این است که آنها هم نمیخواهند شعار علیه خامنه ای و حکومت اسلامی داده شود؟ الان مزدور ملی گرای جمهوری اسلامی کم نداریم که تسمه مشترکش با جریان راست ضدیتش با چپ است. یک زمانی شما باید برای دفاع از انقلاب ۵۷ و اینکه اسلام را به آن انقلاب سوار کردند تاریخ شکست نخوردگان را مینوشتی. الان نرخ دفاع فرق میکند. الان مهمترین نکته این است همسویی با جمهوری اسلامی و سازش ایدیولوژیکی راست با نظام نشان داده شود. باید به مردم نشان داد کسی که شعار مرگ بر انقلاب ۵۷ میدهد با حکومت برآمده بر موج سواری آن دوران شریک است. باید چرخش به دشمنی با چپ را به جای جمهوری اسلامی به عنوان یک ایستگاه مهم جلو مردم افشا کرد. باید از تظاهراتها و شعارها و حملاتشان فیلم گرفت و جلو مردم گذاشت. دوره توهم همه با هم را خودشان با طرح وکالت به پایان رساندند. الان باید چپ در تاریخ ثبت کند که وقتی رفتند به جای جمهوری اسلامی دست را عوض کنند ما چه گفتیم. ما در تمام تظاهراتهای خارج کشور علیه نظام، برای آزادی زندانیان سیاسی و برای سرنگونی کامل جمهوری اسلامی به میدان می آییم.

۶. مردم ایران حق داشتند در سال ۵۷ علیه دیکتاتوری شاه انقلاب کنند. آن انقلاب وقتی شروع شد به هیچ عنوان اسلامی نبود. عین انقلاب اخیر که برای پرچم شیر و خورشید شروع نشد، آن موقع هم آیکون اسلام یعنی الله و اکبر را به مبارزه کف خیابان تحمیل کردند. مردم حق داشتند شاه نخواهند. ساواک و زندان اوین و شکنجه نخواهند. مردم حق داشتند حکومت اسپرمی نخواهند. مردم حق داشتند یک زندگی بهتر بخواهند. انقلاب ۵۷ را شکست دادند. شکستی خونین. خمینی را از پاریس روی دوش لبیک فرماندهان ارتش شاه و تایید جبهه ملی به تهران آوردند. چون شاه موفق نشد انقلاب را بخواباند، خمینی را مامور کردند. خمینی اما با سوار شدن روی امکانات حکومت شاه، آیت الله بی بی سی و کنفرانس گوادالوپ انقلاب را در خون برپادارندگانش در دهه شصت خفه کرد. جبهه ملی بود که پشت بختیار را خالی کرد. مردم مثل الان در شرایط نداشتن یک رهبری صالح فقط خواهان تغییر حکومت بودند. دادن روایت حقیقت انکارانه و دست راستی هیچ کمکی به اپوزیسیون راست نمیکند. نمیشود از مردم انتقام گرفت چون جمهوریت میخواستند. جمهوری اسلامی مسبب تمام مصائب چهل سال اخیر است و‌ نه مرد