ناصر بابامیری: تلفات انسانی فاجعه بار ناشی از زلزله مسبب اصلی آن رژیم است!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

شامگاه شنبه 8 بهمن ماه شهر خوی و مناطقی دیگر از آذربایجان غربی بر اثر وقوع زمین لرزه، خانه ها بر سرشان فرو ریخت و زیر آوار ماندند. بنا به گزارشهایی که از محل واقعه انتشار داده شده، تا کنون ده ها نفر جانشان را از دست داده اند و صدها نفر زخمی شده اند و صدها هزار نفر در سرمای زیر صفر درجه بدون حداقل امکانات و تسهیلات چشم به یاری کمیته های مستقل مردمی دوخته اند و رژیم به روال همیشگی خود را در قبال این وقایع تماما بی وظیفه کرده است.

هر چند کمیته های مردمی مستقل از دولت، از سایر شهرها و استانهای کشور بدون اینکه منتظر واکنش دولت باشند از همان ساعات اولیه تیم هایی را جهت جمع آوری کمک های مالی و تهیه امکانات سازماندهی نمودند تا به یاری زلزله زدگان بشتابند و جلو تلفات بیشتر را بگیرند. اما این امداد رسانیها بدلیل محدودیتها و ممانعتهایی که دولت برای آن ایجاد کرده، جوابگوی نیازهای عاجل مردمی که از یکسو زیر آوار گیر افتاده، و بی خانمان شده، و از دیگر سو با سرمای شدید زمستان مواجه هستند، نیست.
رژیم انگلان طی این چند دهه از حاکمیت ننگین خود، بجای ارتقا دادن استاندارهای محیط زیست و کار و ایجاد تسهیلات و امکانات تا پیش بینی و پیشگیری و کنترل وقایع طبیعی نظیر زلزله و سیل، و به حداقل و صفر رساندن تلفات ناشی از آنها، خود بزرگترین عامل تخریب زیرساختهای شهری و روستایی، بوده و هستند. و گرنه زمین لرزه هایی که طی این سالها شهر بم، کرمانشاه و سایر مناطق و اکنون بخشهایی از آذربایجای را به لرزه در آورده و فجایع انسانی ببارآورده، سالانه در سایر کشورهای سرمایه داری و تازه زلزله خیزتر از ایران بوقوع می پیوندد و کمترین تلفات جانی و مالی در پی دارد.
در دنیای معاصر دیگر بورژواها هم سالهای مدیدیست، این سلاح از دستشان افتاده که بخواهند زلزله و سیل را "بلایای طبیعی" و "قهر طبیعت" قلمداد کنند و مردم را به این شیوه تحمیق کنند. اما بوزینه ها و انگلهایی که طی چند دهه از حاکمیت ننگینش بر همه نعمات زندگی یک کشور پهناور نظیر ایران چنگ انداخته و خود در کاخ هایی مجلل و ویلاهایی که همه امکانات و تسهیلات رفاهی، تا برخورداری از همه استانداردهای کشورهای پیشرفته سرمایه داری، لم داده اند و اکثریت عظیم جامعه را از دستاوردهایی که حاصل نیروی کار و به بردگی کشاندنشان است محروم کرده، با بلاهت کامل و گستاخانه از مردم میخواهند بجای برخورداری از همه این پیشرفتها حاصله، به "دعا و نماز تراویح" فرا بخوانند. بوزینه هایی که در دهه اخیر و بدنبال خیزش و اعتصاب و اعتراضات پیاپی سراسری تازه شیر فهم شدند، همه معیارهای و الگوهای ایدئولوژیکشان نزد اکثریت جامعه رنگ باخته و دیگر نمی توانند جامعه را به شیوه زندگی عهد عتیق برگردانند. و دیگر نمی تواند مردم بپاخاسته علیه بردگی، بیکاری و فقر و مصائب ناشی از آنرا از مبارزه باز دارند. رژیم هر چند پدیده های نظیر "جنگ و زلزله و سیل!" را "مائده آسمانی" بداند جهت جلوگیری از به زیر کشیدنش، اما دوره این ناجیگریهای شیادانه که به آن دخیل بسته بود همه به سر آمده.
کمااینکه رژیم دید طی خیزش انقلابی که از شهریور وارد فاز نوینی از مبارزات شد، تودهای بپاخاسته و خصوصا نسل جوان چقدر شگفت آور و پر ابهت یکی از ارکان نظامش که مذهب بود را با همه الگو و نمادهای ایدئولوژیکش تماما به زیر کشیدند. و شبح این خیزش هنوز بر فراز حاکمیت در گشت و گذار است و کابوس برگشت خروشانتر مردم به خیابانها رعشه بر پیکر پوسیده اش انداخته. خیزش انقلابی ظاهرا فروکش کرده اما کشمکش و رویارویی مبارزاتی کارگران و فرودستان کماکان در اعماق جامعه هر روزه بوفور در جریانست. و رژیم به این خاطر هنوز در بسیار از شهرها در حال آماده باش بسر می برد. اقدام عاجلانه مردم آزاده و متشکل در کمیته محلات شهرها جهت کمک رسانی به مردم زلزله زده جای بسی تقدیر است که اینگونه در برابر همنوعان خود احساس مسئولیت کرده اند. و برای ارج نهادن بیشتر از این اقدامات انساندوستانه می طلبد جدا از اینکه به شیوه سازمانیافته به یاری زلزله زدگان خوی و سایر بخشهای آذربایجان غربی شتافته اند، این موج عمیق همدلی و همبستگی سراسری ایجاد شده در ایران را به مبارزه وحدت بخش تر علیه رژیم سرایت دهند و بکار بگیرند. تا این حرکت هم عاملی مهم در پیشبرد مبارزه شود و به رژیم چنان فشاری وارد کند، وادار گردد اقدامات لازمه را در قبال مردم بیخانمان و آسیب دیده بعمل آورد. بجای اینکه به لاشخوران اراذل و اوباشش ماموریت بدهد جلو حتی کمک های مردمی را بگیرند، و مردم آسیب را برای دست یابی به این حدااقل امکانات با جان همدیگر بیاندازد و بعدا برای تحقیر و توهین بیشتر با ماشین آب پاش به جان زلزله زده ها در سرمای زیر صفر درجه بیافتد.
و گرنه دراثنایی که رژیم بدنبال ضربات خیزش انقلابی، تمام هم و غمش حفظ بقایای ننگین خودش بوده و هست و جدا از کشتار صده ها نفری، و گروگان گیری ده ها هزار نفری طی خیزشی که از شهریور شروع شده، هر روزه شاهد دستگیریهای جدید ده ها و صدها نفری در شهرها هستیم، انتظارمسئولیت پذیری در قبال جان شهروندان از آن توهم فکنانه است.
جا دارد همینجا با مردم شهر خوی و سایر بخشهای در معرض زلزله و خانواده همه جانباختگان عمیقا ابراز همدردی نمود، و برای زخمیها آرزوی بهبودی سریع کرد.
نابود با رژیم سرمایه داری ایران!

ناصر بابامیری
30.01.2023