پیام مظفر محمدی: مردم شرافتمند و انقلابی سنندج!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مردم شرافتمند و انقلابی سنندج!
رییس قصابان جمهوری اسلامی فردا 5 شنبه دهم آذر ماه به سنندج می اید. این که رییسی این قاتل زنجیره ای جرات می کند به کردستان و سنندج بیاید نشان وقاحت بیحد و حصر و در عین حال نمک پاشیدن به زخم مردم و دهن کجی به خیزش انقلابی ما است. این بیشرمی وقیحانه را شما مردم بی جواب نمی گذارید.


رییس قاتلان مهسا و صدها کشته دیگر از فرزندان ما با دستان آغشته به خون می آید تا به مردم سنندج اب هدیه کند. زهی بیشرمی و رفتار تهوع آور! سال ها است مردم سنندج آب غیربهداشتی می نوشند. تازه امروز و درست وسط جنگ یادشان افتاده است که می خواهند به مردم آب سالم برسد.
این احمق بیشرم چه فکر کرده است؟ فکر کرده می تواند با این حیله گری ابلهانه خشم مردم بپا خاسته را فرو بنشاند.
پاسخ شما به این بیشرم، یک اردنگی است. رییسی باید با پاسخ دندان شکن و مرگ بر جمهوری اسلامی شما همه ی ساکنین شهر مواجه شود. به رییسی اعلام کنید که اگر بدون پشتوانه نظامیانش به سنندج بیاید، شما انقلابیون شهر او را در یک دادگاه مردمی علنی محاکمه میکنید.
رییسی از دست اندرکاران و قاتلان نسل کشی دهه شصت است. این جلاد بی شرم، چه فکر کرده است؟ واقعا در ذهن بیمار این احمق ها چه می گذرد؟ مردم را دست کم می گیرند؟ قاتل فرزندان شما آمده است تا شاید با رشوه ی آب سالم آتش خشم شما را خاموش کند؟ !
این قاتل بیشرم را از عمل وقیحانه اش پشیمان کنید. فردا پنج شنبه شهر سنندج روز خیزش تمام مردم علیه رییس قاتلان بیش از 400 نفر از دختران و پسران و کودکان ما فقط در این دو ماه اخیر است. رای شما مردم محاکمه ی این مجرم و قاتل است.
راه زمینی شهر به فرودگاه را ببندید، راه خروجی شهر به سد آب را ببندید و کاری کنید تنها با هلیکوپتر و از پادگان فراریش بدهند!
حضور این جانی ابله توهین به شعور مردم و توهین به خون کشته های ما است. رییسی فردا باید تاوان این اهانت و تحقیر مردم را پس بدهد. به سرکرده ی بی سواد و بی شعور و ابله دولت نظامیان درسی بدهید که هر گز فراموش نکند. و از کرده ی احمقانه و ابلهانه اش پشیمان شود. رییسی باید کتک خورده به تهران برگردد و به مردم کردستان و سنندج و ایران بگوید غلط کردم و از عمل وقیحانه ای که انجام دادم پشیمانم.
مردم سنندج
زنان ، مردان، کارگران، جوانان
فردا پنج شنبه روزی است که شما به شب تاریک و ترسناکی برای رییسی تبدیل می کنید. کاری کنید درسی باشد تا این ابلهان هیچ وقت جرات چنین عمل بیشرمانه و وقیحانه ای بخود ندهند و این کار را در هیچ کجا و هیچ شهر ایران تکرار نکنند.
خیزش انقلابی مردم رای خود را به حذف و نابودی جمهوری اسلامی داده . انگار باورشان نشده است. یا خود را به نفهمی زده اند. متوهم اند.
مردم سراسر کردستان و ایران چشم شان به فردای سنندج است. چه بسا از کامیاران و مریوان و سقز و دیواندره و بیجار و روستاهای منطقه مردم به استقبال رییسی بیایند و به این بی شرم حالی کنند که چه عمل قبیح و وقیحانه و تحقیرامیزی انجام داده است. چه توهینی به مردم روا داشته است.
فردا روز محاکمه علنی رییسی در تظاهرات عظیم شهر سنندج است. اگر راست می گوید و هدیه آورده است، بهترین هدیه این است که به مردم تسلیم شود تا در تجمع چند هزار نفره ی مردم شهر به جرم جنایت دهه ی شصت و دو ماه اخیر محاکمه شود. مجرم با پای خود به میان آتش خشم شما می آید. این یک خودکشی از سر استیصال است. به او نشان دهید که بهترین هدیه به مردم سنندج مرگ نظام قاتلان است. و حکم این مرگ در این دو ماه هزاران هزار بار توسط مردم سراسر ایران داده شده است.
مردم سنندج!
خودتان را برای استقبال فردا از رییسی قاتل آماده کنید! اگر شده بازار و کار و مدارس را تعطیل و به خیابان بیایید. کاری کنید که پای کثیف این مجرم به اسفالت خیابونای شهر که خون بچه ها ی ما روش ریخته، نخورد.
شهر سنندج امروز خونین تر و سرخ تر از همیشه است!
رییسی باید فردا پاسخ و تاوان این توهین و تحقیر بیشرمانه به شعور ما و به خون فرزندان مان را پس بدهد!
9 اذر 1401- 30 نوامبر2022

Hekmatist حزب حکمتیست -خط رسمی

مظفر محمدی