ناصر وین: درباره سیاست خارجی دولت اتریش و مواضع وزیر خارجه اش

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در شرایطی که اتحادیه اروپا بعد از پنج هفته انتظار, تصمیم به بررسی اقداماتی علیه جنایات جمهوری اسلامی علیه سرکوب مستمرو بی وقفه مبارزات بحق مردم ایران نموده است و حمایات گسترده وهمه جانبه جهان ازمبارزات آنان, گویای تاکید بر ضرورت انجام این امر است, به یکباره شالنبرگ, وزیر امور خارجه اتریش, خارج از خط, با هدف به گمراه گشاندن محتوای بررسی پیشنهادات دول اروپا, مبنی بر جلوگیری از قتل و آدمکشی رژیم ایران, به گمراهی می زند

سخنان شالنبرگ, وزیر امور خارجه اتریش, اتخاذ موضع او در رابطه با تحریم های اتحادیه اروپا واولویت بخشیدن به مذاکرات و یا معاملات اتمی با ایران, صرفا به شالنبرگ محدود نمیشود.

او بعنوان وزیر امور خارجه و مسؤل سیاستهای خارجی, آن نظریه ای را عنوان میکند که سایر اعضای دولت و مجموعه سران کشوری با سکوتِ خود از ان پیروی می نمایند. هیج فردی از اعضای دولت, رده های بالای کشوری, مخالفان و منتقدان دولت, احزاب مخالف و یا شخصیت های مترقی جامعه مدنی نیز به این همه بی ربط گویی و خارج از ضابطه و موضوع, اعتراضی نکردند.

در شرایطی که اتحادیه اروپا بعد از پنج هفته انتظار, تصمیم به بررسی اقداماتی علیه جنایات جمهوری اسلامی علیه سرکوب مستمرو بی وقفه مبارزات بحق مردم ایران نموده است و حمایات گسترده وهمه جانبه جهان ازمبارزات آنان, گویای تاکید بر ضرورت انجام این امر است, به یکباره شالنبرگ, وزیر امور خارجه اتریش, خارج از خط, با هدف به گمراه گشاندن محتوای بررسی پیشنهادات دول اروپا, مبنی بر جلوگیری از قتل و آدمکشی رژیم ایران, به گمراهی می زند وبا طرح موقعیت "حساسِ" مذاکرات درباره برنامه اتمی رژیم, که گویا 98 درصد مشکلات به پایان رسیده است و ما در چند قدمی اختتام آن قرار داریم, بدون توجه و احساس مسئولیت در قبال آنچه که در ایران میگذرد, تمایل خود را به ادامه مذاکرات ابراز می دارد . او, شالنبرگ بنظر می آید که در عالم هپروت سیر می کند و قوه تشخیص و تحلیل از وقایع جهان را از دست داده است.

این مطلب اما نصف حقیقت است. آنچه که میشود از بیانات شالنبرگ دریافت, این واقعیت است که او به مبارزات آزادی خواهانه و دمکراتیک مردم اعتمادی ندارد و پیروزی آنان در محاسباتش جایگاهی ندارند. شالنبرگ که به منافع دراز مدت و استراتژیک خود می اندیشد, قادر به درک و فهم نیروی پرتوان آگاهیِ خلقی که بپا خاسته است تا خود را از زیر سلطه دیکتاتوری مخوف و نظامی قرون وسطایی رها سازد, نیست.او هنوز به گذشته میاندیشد و جان کندن کهنه را که به انتهایش رسیده است نمی بیند. اصولا محافظه کاران که در دنیای گذشته بسر می برند و از آینده وحشت دارند, تغییر و تحول را به سختی می پذیرند و اراده و عزم راسخ زنان بر علیه حجاب اجباری را که بیان بی تردیدِ آنان, برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی است گذرا و نا پایدار می پندارند و ما را که در فرای مرزهای کشورمان زندگی میکنیم موظف به نقد و افشای همه جانبه این نظرات مینمایند.

بدون تردید برای پیشبرد این هدف, جنبش توده ای, دمکراتیک و آگاه لازم است تا بتوان بدین وسیله اقداماتی موثر و مناسب بر علیه این پندار ها سازمان داد.زیرا جنبشی که از پشتیبانی توده ای برخوردار باشد مورد توجه و حمایت نیروهای مترقی و نهاد های خبری قرار میگیرد. تنها در بستر مبارزات متشکل قادر خواهیم بود جنایات جمهوری اسلامی را در انظار عمومی افشا و دیدگاه های دشمنانه با مردم ایران را منزوی نمایم.هم امروز که خروش دادخواهی, آزادی و عدالت اجتماعی از کشورمان بگوش میرسد و نوید روزهای روشن فردا را بهمراه دارد, ضروریست که بیش از هر زمان دیگری به حمایت از آنان برخیزیم.

توان ما در مجموعه ماست که موثراست و کارایی می یابد.اثبات حقانیت مبارزه ما نیز از درون پیکری متحد, متشکل و توانمند حاصل میشود. تفکر چندگانه ما که در تحلیل بعضی اصول متفاوت عمل میکنند, در مبارزه با رژیم یکسانند. درک و دریافت متفاوت ما از وظایف پیش رو نباید مانع از هم گرایی ما در مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی گردد. امروز باید بیاری انسان هایی بشتابیم, که بدون توجه به خطراتی که آنان را تهدید می نمایند, تغییر رژیم ددمنش اسلامی را نشانه گرفته اند.

امروز زمان همکاریها رسیده است. باید کارزار متفرق را متوقف نمود.منفردین را بمبارزهِ جمعی دعوت نمود.تنها در بستر مبارزات متشکل میتوان جمهوری اسلامی را در انظار عمومی افشا نمود.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران تشکیلاتی است برای همه انسان های آزادی خواه, دموکرات و عدالت طلب که بر محور رئوس کلی و عمومی مبارزات, حول نقاط مشترک, به منظور دفاع از مبارزات مردم و افشای جنایات جمهوری اسلامی سازمان یافته است.

ما, کانونیان با همه تفاوتهای نظری, بر محور بیانیه سیاسی خود, گرد هم آمده ایم تا بر توان مبارزاتی خود بر علیه جمهوری اسلامی بیافزایم. این تشکیلات مجموعه ای است از مخالفین حقیقی و راستین جمهوری اسلامی که با هدف دفاع از انقلاب و حمایت از سرنگونی جمهوری اسلامی از مبارزات مردم پشتیبانی میکند.

ما برای حق آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن بر علیه توحش و بربریتِ جمهوری اسلامی و جنایات روزمره ان مبارزه می کنیم,

ما برای یک زندگیِ آزاد و حقوق متساویِ همه اقشار و طبقات جامعه مبارزه می نمایم, ما خواهان جامعه ای سکولار, مرفه و خوشبخت هستیم.

ما مخالف با هر مرام سیاسی, عقیدتی و مورٍثی که مایل است تاریخ را به عقب برگرداند خواهیم ماند

دست همه شما را می فشاریم

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

ناصر وین

20.10.2022