می خواهید از نیکا چه بدانید؟ استوری جدید خاله ی نیکا شاکرمی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

هرچه میخواهید درمورد او بدانید را در دخترهای اطراف تان جستجو کنید. آنها نیازمند برابری هستند. فهم این آسان نیست اما ممکن است. اما اگر می خواهید نگاه من به نیکا را بدانید می توانم‌ به شما بگویم آنچه برای من مهم است این است که او با آگاهی و چشمانی باز انتخاب کرد ( ویدیوهایش را دیده اید قطعن ) ، رفت و جنگید و دیگر برنگشت. من هزار پاره شده ام و هر روز این هزار پاره را جمع می کنم و روی زانوهایم می ایستم و هیچ خیال ندارم ازپا در بیایم.

شیوه ی سوگواری من، و شیوه ی مواجهه ی من با این “نهایت ِ سهمگین” اینگونه ست که درنهایت رنج و سوگ، به آگاهی و انتخاب اش احترام بگذارم و به او افتخار کنم و او را در درونم نگاه دارم که تا وقتی هستم او نیز در آثارم حضور داشته باشد.

حرمتی که برای آن انتخاب و این سوگ‌ قائلم خدشه ناپذیر است.

این ها را می نویسم که بگویم تا به چه اندازه قدردان آن هایی هستم که همدلی شان بالغانه ست و تاچه اندازه حرف های از سر نابالغی و غرض ورزی در من بی تاثیر است.

نیکای زیبا رویای ستاره شدن داشت، زندگی به او فرصت ستاره شدن نداد، با مرگ اش ستاره شد.

نگاه من به مرگ او اینگونه ست.

و در آخر اینرا بگویم که هرچیزی آدابی دارد،
و آنکه آداب و آئین جنگ و سوگ را نمی داند فقیر است.