رحمان حسین زاده: کارگران همگام و متحد با خروش عظیم توده ای به میدان آمده اند

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

شروع اعتصابات و اعتراضات کارگران پروژه ای نفت و پتروشیمی در عسلویه و بوشهر و آبادان در حمایت از خروش توده ای جاری و علیه قتل عام و سرکوبگری رژیم مستأصل جمهوری اسلامی جهشی بزرگ در انقلاب امید بخش سراسرایران است. ترکیب اعتصابات کارگری به ویژه در مراکز کلیدی کارگری با خیزش عظیم مردم جان به لب رسیده تحول انقلابی آغاز شده را به مقطع برگشت ناپذیرتعیین تکلیف نهایی با حکومت جمهوری اسلامی میرساند. در گوشه ای از پیام کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست به "قیام کنندگان جسور و پرشور شهریور ومهرو به یاد ژینای عزیز (مهسای جوان) - به زنان: پیشتازان انقلاب آتی ایران " که افتخار ارائه آن به اجتماع موفق کنگره را داشتم.چنین گفتیم:

در این روزهای طوفانی نگاه زنان و نسل جوان و مردم تشنه آزادی به حضور مبتکرانه مبارزاتی طبقه کارگر دوخته شده است. همه چشم انتظار روزی هستند که اعتصابات سراسری طبقه کارگر ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی را فلج کند. طبقه کارگر در رأس جنبش عظیم توده ای بساط این نظام برده دارانه را جمع کند. طبقه کارگر میتواند نوید بخش یک جامعۀ آزاد، برابر و مرفه، یک نظام پیشرفته شورائی، پایان دهنده بساط سود و سرمایه و استثمار و استبداد و تحقق یک دنیای بهتر،در ایران باشد.
مهر
١٤٠١