ناصر بابامیری: رژیم ایران در سراشیبی سقوط!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

رئیس قوه قتل و جنایت محسن اژه ای اخیرا در نشست "شورای عالی قضائیه" گفت:« همه جریان‌ها، گروه‌ها، جناح‌های سیاسی، دسته‌جات و حتی افرادی از مردم، اگر ابهامی، سؤالی، انتقادی و اعتراضی دارند، نه قرآن و پرچم سوزاندن ... از همینجا اعلام آمادگی می‌کند که با آنها گفت‌وگو کند.!». از خامنه ای تا هر سه قوه به غلط کردن افتاده اند، اما مگر میشود چند دهه زندگی اکثریت جامعه را به گرو گرفت، آپارتاید جنسی، ملی، مذهبی و نژادی اعمال کرد، شکنجه و تیره باران کرد و به این سادگی جامعه از شما اختاپوسان تاریخ بگذرد.

فکر میکنند مردم فراموش کرده اند، خامنه ای بشدت هراسیده که در غار پناه گرفته بود، بعد از نزدیک به سه هفته، بلاخره تحت محافظت شدید امنیتی از بیغوله بیرون آمد تا یکبار دیگر با چهره منحوس و فریبکارانش به اعتراضات سراسری واکنش نشان دهد و مهمتر از همه به صفوف نیروهای فرسوده و در حال ریزشش روحیه بدهد. اما طی اراجیفی که گفت، نتوانست وحشت عمیق خود از اعتراضاتی که بیش از صد شهر ایران را در نوردیده بود و سراپای پیکر نظامش را به لرزه افکند، در لابلای سخنانش پنهان کند. مردم بخاطر دارند به روال همیشگی اعتراضات سراسری را به عوامل خارجی منتسب نمود، و آنرا "اغتشاش و توطئه اجنبی ها!" قلمداد نمود. مردم بیاد دارند این جلاد به هر ریسمانی چنگ زد تا بتواند رژیمش را از مخاطرات خیزش طوفنده نجات دهد. جامعه بیاد دارد چگونه این جنایتکار کمافی سابق به انبان باد زدن عرق ملی و ناسیونالیستی جهت فریب مردم متوسل گشت، غافل از اینکه در همان روز نخست اعتراضات تهران، سنندج، مریوان و سقز و بعدا سایر شهرها این دیوارهای کاذب و ساختگی را که اتفاقا رژیم جهت حفظ بقای ننگینش همیشه روی آن سرمایه گذاری و کم و بیش از آن بهره گرفته، طی شعارهایشان در هم شکستند! مردم در سراسر شهرها یکصدا و متحد راههای ایجاد تفرقه و چند دستگی میان مردم را با درایت در شعارها سردادند. «از کردستان تا تهران ستم علیه زنان» و «از خوزستان تا تبریز برخیز علیه تبعیض» بسیار کوبنده پاسخ دادند.
خامنه ای هر چند خود را به نفهمی زده بود، اما بخوبی پیام مردم را از همان روزهای نخست دریافته بود که اعتراضات از فاز وعده و وعیدهای پوچ تماما گذر کرده و حتی از فاز طرح خواست و مطالبه از این جانیان نیز عبور نموده است. وحشت و هراسش بسیار واقعی بود. ترس از انقلاب. دقیقا خامنه ای با شامه تیزش دریافته بود اینبار مردم میدانند چه میخواهند! فهمیده بود مردم افق انقلاب را پیش روی خود ترسیم کرده اند و باید اوج توحش را به مردم نشان بدهد. به خون کشیدن سیستان و بلوچستان پس از سخنرانی خامنه ای ذهی خیال باطل جهت فرو نشاندن عزم راسخ مردم در تصرف شهرها بود! اما جهاد علیه مردم سیستان و جنایتی که منجر به کشتار بیش از صد کودک و جوان و پیر شد و صدها نفر را مجروح نمود نه تنها مردم را مرعوب نکرد بلکه با عزم راسخ تر شهرهای بیشتری را در همبستگی با اعتراضات سراسری و به خون کشاندن سیستان به مصاف آورد. و دقیقا آمده بود که بگوید ما پیام شما را گرفته ایم و اگر از جنایات ما نگذرید برای ادامه بقای راهی جز کشتار نیست!
خامنه ای و اعوان و انصارش بخوبی اینرا از همان روزهای اول دریافتند وقتی همه نمادهای ایدئولوژیک این نظام ننگین و پایگاههای تبلیغ و ترویجش مورد تعرض قرار گرفت و به آتش کشیده شد، دیگر سر باز ایستادن ندارد! وقتی می بینند سنندج سرخ یک بار دیگر پیام آور سنگر انقلاب است و هر روز سنگرها را برای روز بعد در برابر دشمنان آزادی و رهایی مستحکمتر میکنند و یکی از پیشقراولان بفرجام رساندن خیزش انقلابی است؛ وقتی می بینند بعد از چهار هفته از چنگ و دندان نشان دادن و ادوات جنگی، تانک و توپ گسیل دادن به خیابانها و کشتار سخیفانه، مردم کماکان با صلابت ایستتاده اند و این سنگر قابل فتح نیست و از مبارزه عقب نمی نشینند؛ وقتی می بینند صفوف نیروهای سرکوبگرشان بشدت فرسوده و در حال ریزش است و روحیه باخته اند؛ وقتی میبیند با آوردن نیروی کمکی زمینی و هوایی نیز نمی تواند اوضاع را به شرایط قبل از قتل حکومتی مهسا برگرداند؛ وقتی پیام خیزش انقلابی اینبار بوضوح در شعارشان تصریح شده «تا انقلاب نکردیم به خانه بر نگردیم» و «دیگه نگید اعتراض اسمش شده انقلاب» یعنی شما به پایان خط رسیده اید. خوزستان و سنندج را به خون کشیده اید، اما یقین بدارید این تعرض وحشیانه از سوی خیزش انقلابی در سراسر ایران بی پاسخ نخواهد ماند. و در این نبرد که تا همین امروز هم بازنده آن بوده اید، طی روزهای آتی شکست سنگین تری را از زنان و مردان که نظیر کموناردهای سرخ رهبری و سازماندهی این خیزش را با ابتکار و خلاقیت بی نظیر پیش برده اند، تجربه خواهید کرد. خصوصا که این روزها کارگران دیده اند عملا تلاش بیوقفه مبارزاتشان، اعتصابات و اعتراضات هر روزه شان توده ای تر از قبل شده و به ثمر نشسته است، از فاز حضور انفرادی در خیزش سراسری گذر کرده اند و بخشهایی از این طبقه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی عسلویه، کنگان و آبادان نیز به این خیزش پیوسته اند و می رود در فاز بعدی بخشهای دیگر ظرفیت مبارزاتی خود را هم به مصاف آورد و در قامت یک طبقه عرض اندام کند و چشم انداز پیروزی را نزدیکتر و کم هزینه تر کند. ضمنا حضور یکپارچه طبقه کارگر میلیونی نه تنها پیروزی در این جدال سرنوشت ساز را قطعی خواهد کرد بلکه ضامن آن نیز هست بعد از به زیر کشیدن این رژیم به کمتر از آلترناتیو سوسیالیستی رضایت ندهد.

زنده باد سنندج یکی از سنگرهای انقلاب
زنده باد خیزش انقلابی
زنده با آزادی برابری حکومت کارگری
11.10.2022