ناصر بابامیری: پیروزی از آن ماست!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در هفته چهارم اعتراضات سراسری، در پی فراخوان دانشگاه ها و مدارس جهت پیوستن به اعتراضات خیابانی امروز ۱۶ مهر مدارس و دانشگاه های اکثر استانهای ایران دوباره به مصاف آمدند. رژیم متوحش زخم خورده ایران، از همان ساعات اولیه کمافی سابق با شلیک مستقیم حتی به ماشینهای در حال حرکت و عابرین، به جنگی تمام عیار و خونبار علیه مردم بپاخاسته دست زد، گلوله در برابر مشت و سنگ و سایر امکانات محدود. خیابان شمار زیادی از شهرهای ایران هنوز در تصرف جوانان پر شور است.

و امروز صدای پای انقلاب از هفته های گذشته نزدیکتر شد، بنحوی که هراس در دل دشمنان آزادی را دو چندان نمود. تازه این روزهای طلوع انقلاب است، و نوک قله رفیع اعتراضات می‌باشد که سرکوبگران اینگونه در برابر رزم کوبنده خصوصا جوانان نستوه، مستأصل و روحیه باخته اند! وای به روزی که به نقطه اوج تکامل انقلاب برسیم، آنوقت خواهیم دید تنها راه نجات شما ضد انقلابیون و جانیان تاریخ از دست قهر انقلابی مردم خشمگین اینست، شانس اینرا از خود نگیرند تا در پیشگاه دادگاه علنی عادلانه مردم، حضور یابند. وقتش رسیده خود را تسلیم تیمهای جوانان، کمیته ها و شوراهای مردمی، آزادیخواهان و سوسیالیستها در محلات شهرها کنید. ببینید عواقب تلخ و دردناک چند دهه زندگی جامعه را به گرو گرفتن؛ ببینید عواقب تلخ و زجرآور به انقیاد و بردگی کشاندن اکثریت عظیم جامعه را؛ ببینید عواقب دردآور اعمال آپارتاید جنسی، مذهبی، ملی و نژادی را؛ ببینید عواقب شکنجه و تیرباران کردن ها را... به نفعتان است در برابر قهر انقلابی زانو بزنید! تسلیم شوید تا شانس زنده ماندن را از دست ندهید. این طلوع انقلابست، «رستاخیز سرخ کارگران و کمونیستها فرارسیده تا خورشید را بجنبانند و به اوج تکامل انقلاب برسیم!». فردا از آن ماست!
08.10.2022