ثریا شهابی: اوج دمکرات بودن نخبگان سلطنت طلب 

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بخوابند! خانم یاسمن پهلوی که اخیرا از زیر سایه همسر خارج شده پا به دنیای سیاست گذاشته در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته در پاریس
این گونه فعالیت سیاسی خود را شروع می‌کند!ً او مقابل کسی در میان جمعیت که می گوید «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» به ندیمه های دربار شکل نگرفته «خط میدهد» و می گویند «نگویید مرگ بر لنین و استالین آنها که مرده اند، بگویید مرگ بر این هایی که هنوز زنده اند»!

تحرک ملکه سازی در هالیوود خیالی فردای ایران و تاجگذاری بر فراز سر مردم متمدنی که لشکری از زنان آگاه و شخصت های انقلابی و مبارز شان این روزها یا در زندان اند یا مشغول سازماندهی اعتراضات، نخبگانی یهتر از این ندارد.
در ایران هرگز جنبشی برای پادشاه و ملکه کردن هیچ کس وجود نداشته است. در آینده هم شکل نخواهد گرفت.
این دربار خیالی و شاهزاده و پرنسس سازی های هالیوودی به زور میدیای راست، با شعور و تجربه و آگاهی مردم در ایران بیگانه‌ است.
#یاسمن_پهلوی #رضا_پهلوی
#تنبیه_خامنه_ای #تنبیه_جوانان
#زن_زندگی_آبادی #مهساامینی #مهسا_امینی
#عدالت_آزادی_حجاب_اختیاری
#کنگره_سراسری_شوراهای_مردمی
#نه_روسری_نه_تو_سری #آزادی_و_برابری #ادارا_شورایی