نسان نودینیان: منشا سیاسی ــ امنیتی دستگیری های اخیر درکردستان!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در استانه سالگرد آبان ٩٨ دستگیری ها در شهرهای کردستان شروع شده. پنج شنبه بیست آبان ماه، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت اسلامی، بیش از ٣٠ نفر را در شهرهای بانه، سقز، بوکان، پیرانشهر بازداشت کرده اند. بازداشتی ها با هجوم به خانه های دستگیر شدگان وبا ضرب و شتم و رعب و وحشت صورت گرفته است، در میان اسامی بازداشت شدگان چند تن از زندانیان سیاسی سابق حضور دارند. در اعتراض به گرانی بنزین شهرهای ایران درسطح سراسری در آبان ٩٨ شاهد شعله های آتش خشم و نفرت همراه با تجمع و اعتراض علیه حکومت اسلامی بود.

مردم مبارز کردستان در اعتراضات آبان ٩٨ شرکت فعال و پُر شوری داشتند. مردم علیه گرانی بنزین به خیابانها آمدند، اما این اعتراضات دراین سطح محدود نماند و توسط مردم با شعارنابود باد حکومت اسلامی و زندانی سیاسی آزاد باید گردد، حکومت اعدام نمیخواهیم نمیخواهیم درخیابان و محلات ادامه داشت.

در جریان اعتراضات آبان‌ ماه سال ۹۸ صدها نفر در شهرهای کردستان و کرمانشاه دستگیر شدند که اکثر آنها همچنان در زندان به سر میبرند، حکومت اسلامی مشغول حکم صادر کردن علیه آنها است.

قبل و بعد از آبان آبان ٩٨ نیروهای امنیتی و نظامی حکومت اسلامی همواره با دستگیری و احکام زندان و تهدید و احضارمردم و فعالین، سیاست سرکوب را طرح ریزی و اجرایی کرده است.

در مرداد ماه سال جاری حدود پنجاه نفردر چند شهر دستگیر شدند. در دیواندره حداقل دو نفر، در بوکان ده نفر، در اشنویه یک نفر و در کرمانشاه ٣٥ نفر بازداشت شده اند. دستگیری ها تا صد نفر ادمه پیدا کرد. دستگیری های مرداد ماه بدنیال گسترش اعتراضات توده ای در خوزستان انجام شد. جمهوری اسلامی نیروهای سرکوب خود را در شهرهای کردستان متمرکز و فضا را امنیتی کرد. تا جلو تظاهرات مردم را بگیرد.
دستگاه قضایی حکومت اسلامی ۱۶ نفر از معترضان آبان ماه ۹۸ در شهرهای کردستان و کرمانشاه را به زندان و شلاق محکوم کرد.

اعتراض به دستگیری ها توسط مردم، فعالین اجتماعی، کارگران و زنان مبارز عرصه ای از نارضایتی و مبارزه است. مردم و فعالین و خانواده های زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان نظاره گرهای بی تفاوت و یا قربانیان سکوت کرده نیستند. آنها همواره نیروی مبارزه برای آزادی دستگیرشدگان هستند. دایره به هم وصل شده خانواده های دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی همراه با خانواده های جانباخته امروز جنبش دادخواهی را تشکیل میدهند.

قبل ازاینکه به رئوس تجارب و اقدامات موثر بپردازیم، یاد آوری و تاکید این مهم که جامعه ایران و مردم دینامیک، فعال و پُر جنب و جوش هستند، اهمیت سیاسی خود ویژه ای را دارد. به این دلیل که، تلاش برای سازمندهی و ایجاد قویترین جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی و جنبش دادخواهی عرصه ای تعرضی و فعال است. این جنبش بربستر اساسی ترین خواست توده های مردم سرنگونی حکومت اسلامی عروج پیدا کرده، و پیشروی کرده است. این جنبش فعالین و چهره های شناخته شده درسطح سراسری در ایران و درسطح بین المللی دارد.
دادگاه مردمی آبان ماه در لندن بزرگترین دستاورد تعرض مردم و افکار بین المللی علیه سیاستهای سرکوب و کل حاکمیت حکومت اسلامی است.

مبارزه برای آزادی دستگیرشدگان و لغو احکام صادر شده همواره با سنتهای خوب و تاثیر گذار در جریان بوده است.
سیاست تهدید و ارعاب حکومت اسلامی نا کارآمد است. بر خلاف بوجون یا روش رایج درباب دستگیریها که برای سیاست ارعاب فعالین تفسیر میشود، مدت زمان نسبتا طولانی است که دیوار خفقان حکومت اسلامی درهم شکسته شده است. یک دلیل امنیتی کردن فضای اجتماعی جامعه با سربلند کردن اعتراضات توده ای مثل آبان و دی ماه ٩٨ و خیزش مرداد ماه سال جاری خوزستان به موضع تعرضی و مبارزاتی مردم مربوط است. کارگران را تهدید میکنند، اعتصاب نکنند، ما هر روز شاهد اعتصابات گسترده هستیم. معلمان را دستکیر میکنند تجمع نکنید، ما در این چند سال گذشته شاهد ده ها اعتصاب و تجمع های اعتراضی معلمان هستیم. زنان را توسط اوباش بسیجی و حزب اللهی تهدید به حجاب میکنند، در چند روز گذشته دانشجویان فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران که مقنعه از سر درآورده و در اقدامی شجاعانه حجاب را به زباله دانی انداختند.
اما، دستگیری ها درکردستان اهداف راهبردی تری را بجز فاکتورهای مورد اشاره برای حکومت اسلامی دارد. در کردستان ده ها نهاد و کانون مبارزاتی و اجتماعی حضور فعال دارند. صدها آکتیویست، سخنگوی کارگران و نهادهای اجتماعی برای مردم شناخته شده هستند و مورد اعتماد مردم و جامعه قرار میگیرند. مردم درکردستان دست به ایجاد حاکمیت توده ای و شورایی زده اند، مردم آزادسازی شهرها و حاکمیت توده ای و اداره جامعه را تجربه کرده اند، حکومت اسلامی بر اساسی ترین ضعف و ناتوانی اش، از یک طرف که مورد نتفر عمیق توده های مردم قرار گرفته و اینکه کردستان جامعه ای تحزب یافته است به این معنی ظرفیت مسلح شدن مردم و آزاد سازی بالا است، واقف است، به این دلائل نهادهای امنیتی و نظامی تلاش میکنند با دستگیری و تهدید از میزان و قدرت پتانسیل های مردم و آکتیویستها را کنترل و مهار کند. تاکتیک بدست گرفته شده نظامی و امنیتی کردن جامعه و دستگیری ها بشکل نسبتا مداوم و ادامه دار برای حکومت اسلامی، سیاستی برای حفظ وضعیت معلق و لرزان او است.

در ادامه فاکتورهای پایه ای و تحلیلی چرایی دستگیری ها، وظایف فوری برای ما، فعالین و مردم اهمیت جدی دارند؛
پوشش خبری و اطلاع رسانی درباره بیوگرافی و احکام زندان در میدیای اجتماعی و در اختیار قراردادن اطلاعات مربوط به دستگیر شدگان بخشی مهم از پروسه مبارزه برای آزادی زندانیان است.
ضرورت تماس و همکاری با کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی هم اکنون در سطح بین المللی کمپین برای آزادی زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان را هدایت میکند. ارسال اخبار مربوط به دستگیر شدگان و اسامی آنها برای این کمیته را فراموش نکنیم. هر درجه همکاری و دست در دست گذاشتن با فعالین کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان موفقیت و پیشروی برای فعالیت بین المللی را تقویت میکند. حضور فعال آکتیویستها این عرصه در سطح بین المللی و بویژه سازماندهی صدها نفر از خانواده های جانباخته و دستگیر شدگان آبان ماه ٩٨ در دادگاه مردمی لندن را باید تقویت و این پیشروی مهم سیلسی و بی نظیر را ادامه داد. حمایت از این اقدامات بین المللی امری حیاتی و بشدت ضروری شده است.
از میدیای اجتماعی استفاده موثر و بهینه بکنیم. میدیای اجتماعی با کانالهای مختلف ارتباط گیری و جمع کردن خانواده های دستگیر شدگان و آکتیویستها وسیله ای در دسترس زنده و آماده است. برای سازماندهی و مبارزه برای آزادی دستگیر شدگان و لغو احکام آنها. باید از تمام امکانات قابل دسترس از میدیای اجتماعی برای دادخواهی و آزادی دستگیر شدگان استفاده کنیم.
آکتیویستهای اجتماعی و شخصیتهای صاحب اتوریته زنان، کارگران، معلمان، نهادهای ورزشی و نهادهای زیست محیطی میتوانند در سازماندهی و بالابردن فضای اجتماعی جامعه برای آزادی دستگیر شدگان تاثیرات قابل توجهی داشته باشند. آنها حاصل بیش از چهار دهه مبارزه علنی و مبارزاتی هستند. آنها سخنگویان مورد اعتماد مردم و جامعه هستند. ابتکارهای اجتماعی آنها در سازماندهی میدیای اجتماعی و خانواده های دستگیر شدگان فاکتورهایی کارساز است.

از خانواده دستگیر شدان حمایت کنیم و آنها را تنها نگذاریم. دیر زمانی است که فضای اعتراض به دستگیری و سرکوب در سکوت سپری نمیشود، دیرزمانی است که خانواده های زندانیان سیاسی، کارگران و معلمان دستگیر شده در میان فضا و رفتارهای صمیمانه و دوستی های انسانی و حمایت های همه جانبه، تنها نیستند. سنت خوب و نهادینه شده؛ حمایت از خانواده دستگیر شدگان و دیدارهای دسته جمعی دستاوردی است که بارها تجربه شده است. این دیدارها و حمایتها از دستگیر شدگان بخشی از دستاوردهای سیاسی فعالین و آکتیویستها است که با اتکا به تلاشهای جمعی و گروهی انجام میشود. این دیدارها فشار عاطفی ناشی از عدم حضور دستگیر شدگان در میان خانواده ها را تخفیف میدهد و روحیه زندانیان را بالا میبرد. دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی بر متن حمایتهایی که از آنها در بیرون از زندان میشود در داخل زندانها با روحیه ای رادیکال و رزمنده دوره سخت ماندن در زندان را تحمل میکنند. کم نیستند آن تعداد از زندانیان سیاسی که در زندانها اطلاعیه و فراخوان مینویسند، دادخواهی های علنی را منتشر میکنند و با جامعه در ارتباط هستند! حمایت از زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان دستاوردهای مهمی هستند که توسط فعالین زن و مرد در چند سال گذشته بدست آمده است. این دستاورد مهم را باید حفظ کرد و گسترش و ارتقا داد و باید بر متن این پیشروی ها زمینه های پیشروی های کارسازتر را فراهم کرد.

فعالیت خانواده های دستگیر شدگان در جامعه امری مهم و کمک بزرگی است برای تقویت اعتراض و مبارزه و تلاش های موثر برای آزادی دستگیر شدگان! خانواده دستگیر شدگان مناسبترین کانونهایی هستند که میتوانند در ظرفیت فراخوان دهنده آکسیون های اعتراضی ابراز وجود کنند. خانواده ها میتوانند در اشکال مختلف متحد شوند و کیفرخواست اعتراض به دستگیری ها و احکام صادر شده را از طریق سازماندهی میدیای اجتماعی، میتینگ و تجمعات دنبال کنند.

پیگیری کمپین علیه دستگیر شدگان و احکام صادر شده مادام با استفاده از میدیای اجتماعی، دخالت خانواده ها و تماسهای بین المللی پیگیری شوند، با اقبال بالایی جواب میگیرد و گامی مهم و تعرضی علیه دستگیری ها و احکام صادر شده است. با توجه به جو اعتراضی در جامعه و پیشرویهائی که کمپین برای آزادی دستگیر شدگان انجام داده و با توجه به عکس العملهای بین المللی علیه حکومت اسلامی و تنفر عمیق از اعدام و سرکوب و دستگیریها و احکام صادر شده، و اینکه حکومت اسلامی بعنوان "ویرانگر انسانیت" توسط سازمانهای حقوق بشری و در نزد افکار عمومی معرفی شده، موفقیت برای آزادی دستگیر شدگان و لغو احکام هم نزدیک است.

٣٠ آبان ١٤٠٠
٢١ نوامبر ٢٠٢١