جوانان انقلابی محلات سنندج: پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه در بهشت محمدی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ما جوانان انقلابی محلات شهر سنندج همه مردم مبارز و انقلابی را برای حضور گسترده ی خود در آخرین پنجشنبه سال ۱۴۰۱ برای همدردی با خانواده های جانباختگان خیزش انقلابی ژینا در بهشت محمدی این شهر فرا میخوانیم.

پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه در بهشت محمدی

جوانان انقلابی محلات سنندج