حمایت از ارائه‌ی منشور

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

کمیته‌ی جوانان انقلابی سرخ مهاباد: ضمن اعلام حمایت از ارائه‌ی منشور و بیان شفافِ مواضع سیاسی از سوی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی، نیاز است که مواضع خود را بعنوان کمیته‌ی جوانان انقلابی سرخ مهاباد بیان کنیم. آنچه مورد حمایت ماست، نه تمامیت محتوای منشور، بلکه حمایت از اعلام موجودیت صداها و مواضع سیاسی داخل کشور است. ما این اقدام و هماهنگی بین تشکل‌های صنفی و مدنی را ستایش می‌کنیم و هم‌راستا با آنان برای ارتقای کیفی انقلاب و همبستگی بیشتر مبارزه می‌کنیم.

محتوای منشور قابل نقد است و در این منشور عوامل پدید آورنده‌ی وضعیت موجود، که همان مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است نادیده گرفته شده است. این منشور دارای تناقص‌ها و تناقضاتی است که هم دارای گرایشات انقلابی است و هم رفرمیستی. آنچه نیز به آن امید داریم، ایجاد همین گفتمان‌ها و نقدها و در نهایت یک خروجیِ دقیق و مترقی است. ارائه‌ی منشورها و اعلام موجودیتِ صداهای داخل کشور، بستری برای گفتمان ایجاد می‌کند که می‌تواند محرک اصلی کیفی انقلاب باشد. با آرزوی پیروزی انقلاب خلق‌های ستمدیده.
کمیته‌ی جوانان انقلابی سرخ مهاباد