در حمایت از فراخوان شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان صنعت نفت برای اعتصاب ۲۷ دی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

با توجه به وخیمتر شدن شرایط اقتصادی در بطن جنبش انقلابی ایران، همزمان که برای جمهوری اسلامی راهی جز تشدید سرکوبها نمانده است، امید و تلاش بسیاری از فعالین عرصه های مختلف اجتماعی این است که با گرم نگه داشتن خیابان و حفظ فضا و شعارهای انقلابی در سطح جامعه، شرایطی فراهم کنند تا طبقه ی کارگر بتواند هرچه سازمان یافته تر و سراسری تر به میدان بیاید. بر هیچ کس پوشیده نیست این حضور قاطع، سازمان یافته و سراسری طبقه ی کارگر است که می تواند و باید میخ را بر تابوب جمهوری اسلامی کوبیده و اتفاقا تضمینی هم باشد برای دوران بعد از جمهوری اسلامی و ماندن قدرت در دست مردم.

دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست، این طبقه ی کارگر است که انجام و سرانجام این انقلاب را تعیین می کند چرا که ثروت جامعه از ماحصل کار این طبقه انباشت می شود و در عین حال هم عمده ی هزینه های انقلاب هم بر گرده ی طبقه ی کارگر است، پس هیچ کس هم شایسته تر از طبقه کارگر نیست که بتواند حاکمیت جامعه را در دست داشته باشد.
کارگران صنعت نفت بخش بسیار مهمی از این طبقه هستند هم از این رو که درآمد حاصل از فروش نفت به حاکمیت جمهوری اسلامی امکان می دهد که علیرغم گذشت بیش از ۳ ماه از شروع جنبش انقلابی، همچنان سیستم سرکوب را به کار بندد و هم از این رو که کارگران صنعت نفت نقش تعیین کننده ای هم در به زیر کشیدن رژیم سلطنتی داشته اند و به لحاظ روانی می توانند تاثیر چشمگیری بر بخشهای دیگر طبقه ی کارگر بگذارد.
ما ضمن پشتیبانی از فراخوان شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان صنعت نفت برای اعتصاب ، دیگر بخشهای طبقه ی کارگر چه در خدمات و چه حمل و نقل، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان و... را به حمایت از اعتصاب روز ۲۷ دی ماه فرا می خوانیم.
در این رابطه لازم می دانیم به فراخوانی که شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت به تاریخ ۲۱ دی منتشر کرده و ضمن طرح ۶ بند ذیل جنبشهای مختلف را به اتحاد و اعتصاب سراسری دعوت کرده بودند تاکید کنیم.
١- "آزادی، آزادی، آزادی" شعار ماست و ما خواستار آزادی فوری و بدون قیدو شرط همه بازداشت شدگان، همه انسانهایی که بخاطر عقیده و اعتراض در زندانند و پایان دادن به پرونده سازیهای امنیتی علیه مخالفین و معترضین تحت عناوین محاربه، اخلال در نظم و امنیت جامعه و این دست اتهامها هستیم.
۲- "زن زندگی آزادی" یعنی پایان دادن به احکام ارتجاعی "اعدام"، بدون هیچ چون‌وچرایی. تمامی احکام اعدام باید فورا و فورا لغو شوند. و همانطور که در جایی دیگر نوشتیم و فریاد زدیم اعدام یک قتل عمد حکومتی است و هیچ انسانی با هیچ دلیلی نباید اعدام شود. ما خواهان لغو کامل مجازات اعدام هستیم.
٣- ما خواهان پایان دادن به هرگونه ستم و تحقیر و تبعیض علیه زنان و به آپارتاید جنسیتی در جامعه هستیم. بعلاوه اینکه ما بر جدایی مذهب از دولت و اداره جامعه هستیم. از نظر ما مذهب رسمی وجهی از اعمال دیکتاتوری بر جامعه است و مضرات آنرا بخوبی تجربه کرده ایم. انسانها میتوانند مذهب و از هر نوع آنرا داشته باشند یا اصلا مذهب نداشته باشند و به رسمیت شناختن این اصل یک شرط مهم آزادی عقیده و بیان در جامعه است.
۴- آزادی اعتراض، تجمع، اعتصاب، تظاهرات و آزادی بدون قید و شرط بیان و اندیشه حقوق پایه ای ما مردم است و باید بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شوند. باید به امنیتی کردن مبارزات و به پدیده جرم سیاسی و زندان و زندانی سیاسی پایان داده شود.
۵- کرد، بلوچ، آذری، آزادی، برابری شعار اعتراضی ما علیه تبعیض و نابرابری و هرگونه تفرقه اندازی (ملیتهای تحت ستم)قومی است. ما خواهان برسمیت شناسی حقوق مساوی برای همه شهروندان کشور مستقل از عقیده و مذهب، قومیت(ملیتی )، جنسیت، گرایشات جنسی، و از بین رفتن هرگونه تبعیض و نابرابری مدنی و اقتصادی و طبقاتی هستیم.
۶- ما هیچگونه اعمال قدرتی از بالای سر خود را چه در کار و چه در زندگی بر نمی تابیم. خواست ما اداره شورایی و جمعی جامعه است. اعلام این خواستهای حداقلی اولین قدم برای اعمال اراده جمعی ما مردم برای اتحاد و رقم زدن به سرنوشت و آینده مان است. به اتحاد حول خواستهای اعلام شده در این بیانیه بپیوندید و با ما همراه شوید.

اگر جریانات راست تلاش می کنند که علیه ما ائتلاف کنند و یا باقیمانده ی حزب رستاخیز را با نامی جدید مانند حزب ایران نوین علم کنند و بخواهند با زر و زور و فریب برایمان رهبر بتراشند، ما هم باید عملا نشان دهیم که جنبش انقلابی رهبر دارد و آن ما هستیم. باید نشان دهیم مادامیکه ما توان این را داریم که همزمان در دوجبهه مبارزه کنیم از یک طرف علیه جمهوری اسلامی یکی از هارترین و جنایتکارترین رژیمهای تاریخ، و از سوی دیگرعلیه همدستان امپریالیست این رژیم، پس هیچ کس هم شایسته تر از ما برای رهبری این جنبش نیست.

۲۶ دی ۱۴۰۱

جوانان انقلابی محلات سنندج
کمیته جوانان سرخ انقلابی مهاباد
جوانان انقلابی پیرانشهر
جوانان انقلابی ژاورود
شورای جوانان انقلابی دزلی
کمیته جوانان انقلابی خامسان