بیانیه شماره ۳ هسته جوانان انقلابی زاهدان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بنام زن، زندگی، آزادی: حال زمان آن رسیده که جوانان زاهدانی به عنوان یک ایرانی، حق خود را مطالبه کنند. دیگر نمی توانید ما جوانان زاهدانی را با اسلحه، چوب و چماق و تهدید به اعدام و زندان بترسانید. دیگر نمی توانید با واژگانی چون شیعه و سنی، بلوچ و زابلی ما را از هم جدا سازید. ما از شما و حکومت داریتان به ستوه آمده ایم، از این همه ظلم، خفقان و بی عدالتی. ما جوانان زاهدانی در روز سه شنبه ۲۴ آبان به خیابان خواهیم آمد، و خاری به چشم شما ظالمان و جانیان خواهیم شد.

مکان تجمع:تقاطع خیابان بزرگمهر و معلم
زمان تجمع؛ساعت ۱۸
یادآور می شویم که حضور یک نفر از شما خواهران و برادران به معنی ترس حاکمیت و شکستن سرکوب همه جانبه آنهاست.
پوشش مشکی و زدن ماسک الزامیست
از آوردن گوشی حتی الامکان خودداری کنید،اما در صورت همراه داشتن تمام جوانب امینی را رعایت کنید.
به هیچ وجه به هیچ شخصی اعتماد نکنید.
به امید حضور چند صد نفری شما در روز موعود✌?