بیانیه ٢٠۴ استاد دانشگاه کردستان در محکومیت هتک حرمت دانشگاه

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

وقایع اسفبار ششم آبان ماه 1401 در کردستان و دانشگاه علوم پزشکی کردستان، همچنین سایر دانشگاه ها و دانشکده های فنی استان صفحه تاریک دیگری در تاریخ دانشگاهی ایران به ویژه در تاریخ استان کردستان است. نیروهای مسلح تندرو در چند نوبت و به صورت مکرر با اسلحه های ساچمه ای و گاز اشک آور، تجمع اعتراضی دانشجویان در محوطه دانشگاه را مورد حمله قرار داده و با شلیک گاز اشک آور به خوابگاه های دانشجویان، عزم خود بر تعرض به دانشجویان را آشکارتر ساختند.

ما اعضای هیأت غلمی دانشگاه کردستان بر اساس وظیفه انسانی، حرفه ای و اخلاقی خود اعلام میکنیم: