اطلاعیه‌ی دوم جوانان انقلابی محلات مریوان: زنده باد آزادی، برابری، تشکل شورایی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

نسلی که به میدان آمده است حاضر به سکوت نیست. چرا که نمیخواهد بیش از این آرزوهایش توسط حاکمان ستمگر،‌ پایمال شود. نوجوانان دانش آموز با رنج و فقر خانواده هایشان آشنا و با ان زندگی کرده اند و نفرت شان از مسببان این وضع را با شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم»، فریاد می زنند. جامعه‌ی ما و بویژه معلمان و خانواده‌ی دانش آموزان در مقابل فرزندان آگاه و جسور خود مسئولیت بسزایی بر عهده دارند. همچنین ایجاد سازمان دانش آموزی همانند تشکل‌های دانشجویان، زنان و دیگر جوانان زحمتکش و معلمان، جنبش ما را به سطح بالاتری از آگاهی و اتحاد می رساند.

جوانان انقلابی محلات مریوان، اطلاعیه ی شماره ی دوم خود را خطاب به مردم این شهر، معلمان، والدین و دانش آموزان منتشر کرده اند. این اطلاعیه می گوید:

مردم ازادیخواه مریوان!
معلمان، والدین و دانش اموزان پیشرو!
تشکل مهم ترین ابزار مبارزه و مطالبه گری است. همه ما اعتصابات و اعتراضات پرشور دانش آموزان را دیدیم و بار دیگر از شعارها و آگاهی آنها به وجد آمدیم. سردادن شعار « زن، زندگی، ازادی»، « نه روسری، نه توسری»، آزادی و برابری»، «بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری» و چرخاندن مقنعه ها در هوا توسط دختران دانش آموز نشان داد که سیاست های حاکمیت در مدارس تماما شکست خورده است.

معلمان و والدین مبارز!
نسلی که به میدان آمده است حاضر به سکوت نیست. چرا که نمیخواهد بیش از این آرزوهایش توسط حاکمان ستمگر،‌ پایمال شود. نوجوانان دانش آموز با رنج و فقر خانواده هایشان آشنا و با ان زندگی کرده اند و نفرت شان از مسببان این وضع را با شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم»، فریاد می زنند. جامعه‌ی ما و بویژه معلمان و خانواده‌ی دانش آموزان در مقابل فرزندان آگاه و جسور خود مسئولیت بسزایی بر عهده دارند. همچنین ایجاد سازمان دانش آموزی همانند تشکل‌های دانشجویان، زنان و دیگر جوانان زحمتکش و معلمان، جنبش ما را به سطح بالاتری از آگاهی و اتحاد می رساند.

ما جوانان انقلابی محلات مریوان، دانش آموزان مدارس، دانشجویان دانشگاه‌ها، زنان شهرها و جوانان محلات را به اتحاد و تشکل‌یابی در کمیته‌‌ها و شوراهای مستقل فرا می‌خوانیم. مبارزه‌ی ما جوانان و دانش آموزان و دانشجویان و دیگر جوانان محلات زحمت کش نشین در کنار جنبش زنان و کارگران و زحمتکشان می تواند جامعه ما را از تندپیچ های مبارزه با سرکوبگران به پیروزی برساند. زنده باشید!

زنده باد آزادی، برابری، تشکل شورایی
جوانان انقلابی محلات مریوان
(۲۰ مهرماه ۱۴۰۱)