اطلاعیه شماره ۵: جوانان انقلابی محلات سنندج

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعتراضات سراسری مردم در کف خیابان ها پس از گذشت چهار هفته هنوز ادامه دارد. خیزش سراسری یک ماه اخیر در واقع اعتراض به بخش بزرگی از تمام مشکلات سیاسی، اقتصادی و عدم یک زندگی انسانی در طی بیشتر از ۴۳ سال حکومت جنایتکار تا دندان مسلح رژیم جمهوری اسلامی ایران است. درصد قابل توجهی از مردمان معترض در کف خیابان ها جوانانی هستند که خواهان بی چون و چرای سرنگونی کلیت حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی میباشند.

همزمان با خیزش سراسری ایران، شهر سنندج به صحنه اعتراضات و درگیری های شدید خیابانی میان جوانان مبارز و نیروهای مزدور رژیم اسلامی منجر شده است. جوانانی که با دست خالی نه تنها بعد از روزهای متوالی عقب نشینی نکرده اند بلکه هر روز با عزمی راسخ تر به مبارزات خیابانی خود ادامه داده اند. نیروهای گارد ویژه ضد شورش سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و لباس شخصی ها در کلیه نقاط کلیدی و خیابانهای اصلی شهر مستقر شده اند.
در روزهای اخیر و بعد از اعتصاب عمومی و اعتراض سراسری شهر، نیروهای مسلح انگشت بر ماشه، از چهار گوشه شهر به سمت میدان ها، نقاط مرکزی شهر، خیابان ها و به محلات به حرکت درآمده اند. تا کنون تعدادی کشته و زخمی شده اند. آمار درست کشته و زخمی ها بدلیل میلیتاریزه شدن کامل شهر هنوز معلوم نیست. صدها نفر از جوانان دختر و پسر، زنان و مردان خشمگین با یورش درندانه مزدوران رژیم دستگیر شده اند.
همزمان با فراخوان سراسری اعتراض و اعتصاب در روز چهار شنبه 20 مهر، جوانان محلات شهر سنندج بهمراهی همرزمان خود جوانان و مردم مبارز شهر به اعتصاب و اعتراض خود ادامه می دهیم. در حالیکه نیروهای سرکوبگر میادین و خیابان های اصلی شهر را قرق کرده اند، معترضین در محلات حاشیه شهر و نقاطی که در کنترل نظامیان نیست به تجمع و اعتراض می پردازیم. همچنین از فرهنگیان ودانشجویان و کسبه انتظار می رود که معترضین شهر را مورد حمایت همه جانبه ی خود قرار دهند. زمانی که اعتصاب عمومی برقرار است مردم مبارز شهر خیابان و محلات را برای تعرض سرکوبگران خالی نگذارند.
ورود طبقه کارگر آگاه به میدان، جنبش انقلابی را تقویت و حمایت می کند. ما جوانان محلات شهر سنندج، مقدم کارگران پارس جنوبی، پتروشیمی ها و نفت در عسلویه، نفت ابادان، کنگان و دیگر بخش های کارگری را گرامی می داریم. حضور طبقه کارگر و اعتصاب و اعتراضات کارگری نویدبخش پیروزی جنبش انقلابی با کم ترین درد و دردسر است. با همبستگی و همدلی طبقه کارگر و زحمتکشان و زنان و جوانان درخیزش سراسری، علیه فقر و گرسنگی و تبعیض جنسی و سرکوب ازادی و ارزوهای جوانان، هیچ نیرویی نخواهد توانست عزم و اراده ی ما را در بشکند. با اتکاء به پیوند خوردن خیزش های مردمی با اعتصابات کارگری، رژیم سرمایه داری ایران قادر به سرکوب و ادامه حیات ننگین خود نخواهد بود. جنبش انقلابی ما کمر به سرنگونی جمهو اسلامی و پایان دادن به نظام جهل و سرمایه و خرافات و سرکوب، بسته است. پیروزی از آن ما است.
همه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر باید فوری و بی قید و شرط آزاد شوند
همه ی زندان سیاسی باید بی قید و شرط آزاد شوند
خیابان سنگر ماست، اعتراض درخیابان حق ماست
زنده باد آزادی، برابری، حکومت شورایی
جمعی از جوانان انقلابی محلات سنندج
۱۸ مهر ۱۴۰۱