اطلاعیه شماره ۳: جوانان انقلابی محلات سنندج

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

شبانگاه یکشنبه ۱۱ مهر در ادامه اعتصاب و اعتراضات دانشجویان در دانشگاههای مختلف ایران، مزدوران سرکوبگر دانشگاه صنعتی شریف را به محاصره در آورده و با ضرب و شتم و تیراندازی بسوی دانشجویان تعدادی را زخمی کرده و دها تن را دستگیر و روانه زندان کردند. اما به رغم این سرکوبگری ها دانشجویان با عزم و اراده بر تداوم اعتراضات خود پای فشردند. سرکوبگران با یورش وحشیانه به دانشگاه شریف خواستند که دانشجویان در سراسر ایران را مرعوب کنند. اما در فردای آن شب دانشجویان به اعتصاب خود ادامه داده و محوطه دانشگاه را به میدان اعتراض خود علیه این سرکوبگری ها تبدیل کردند.

همزمان در بسیاری از شهر اعتراض و زد و خورد خیابانی ادامه پیدا کرد. روز سه شنبه بنا به فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان معلمان، در بسیاری از شهرهای ایران در حمایت از اعتراضات مردم و در اعتراض به سرکوبگری ها حاکمان جهل و سرمایه دست به اعتصاب زدند و مدارس تعطیل شد. در برخی از شهرها دختران دانش آموز مقنعه های خود را در هوا تکان دادند و در خیابان به راهپیمایی پرداختند. در کلاس های درس بر روی تخته سیاه شعار مرگ بر خامنه ای نوشتند، عکسهای های او را پایین آورده و سوزاندند و این پاسخ دندان شکنی به تهدیدات و یاوه گویی های تکراری خامنه ای بود. این جواب جنبش زحمتکشان و زنان و جوانان به خامنه ای و نظام فقر و سرکوب وی بود که زندگی سه نسل از جوانان ما را به تباهی کشانده اند.
ما جوانان محلات شهر سنندج بار دیگر اعلام می کنیم راهی را که آغاز کرده ایم تا رسیدن به جامعه ای آزاد و برابر ادامه می دهیم. ما درقدم اول خواهان ازادی بدون قید و شرط کلیه دستگیر شدگان اعتراضات اخیر و کلیه زندانیان سیاسی هستیم. ما تظاهرات و اعتراض در کف خیابان را از حقوق اولیه همه شهروندان می دانیم و این حق خود را با مبارزه متحدانه خود به سرکوبگران حاکم تحمیل خواهیم کرد. زنان شجاع و آزاده ایران با آتش زدن روسری ها نشان دادند که بیش از این زیر بار تحمیل پوشش اجباری نمی روند، قانون حجاب اجباری باید لغو گردد. ما اعتصاب سراسری معلمان و حمایت و همبستگی معلمان و فرهنگیان و استادان دانشگاه از اعتراضات دانشجویان و دانش آموزان و مردم بپاخاسته را ارج می نهیم و از کارگران عزیز می خواهیم که با اعتصاب خود صف مبارزه برای آزادی و برابری را تقویت کنند.
ما بار دیگر از کلیه جوانان می خواهیم سنگرهای مبارزه را تا پیروزی خالی نگذارند. جمع ها و شبکه های روابط رفیقانه که در محلات مختلف شکل گرفته اند را متحد تر کنند. با پشت بستن به این شبکه از روابط اجتماعی و رفیقانه شوراهای مردمی در محلات را پایه ریزی کنند. اکنون زمان آن رسیده که تشکل های زنان را ایجاد کنیم و از طریق این نوع تشکل ها دستاوردهای مبارزاتمان حفظ و تثپیت کنیم.
ما در همبستگی با دانشجویان و دانش آموزان و معلمان و استادان و معترضان کف خیابان باید حاکمان جهل و سرمایه حالی کنیم که با سرکوب نظامی، با به خیابان آوردن نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها و امنیتی کردن فضای شهر نمی توانند مردم بپا خاسته را مرعوب کنند. ما به سرکوبگران این رژیم اطمینان می دهیم که با بازداشت هر جوان دانشجو و دانش آموز و هر معترض خیابان، ده ها و صدها نفر جای خالیشان را پر می کنند.
ما جوانان محلات سنندج اعلام می کنیم که جمهوری اسلامی با تشدید سرکوب و بازداشت و تهدید و کشتار معترضین با سلاح جنگی، گور خود را عمیق تر کنده و خشم و نفرت توده های میلیونی کارگر و زحمتکش و زن وجوان را بیشتر و بیشتر می کند.
همه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر باید فوری و بی قید و شرط آزاد شوند
همه ی زندان سیاسی باید بی قید و شرط آزاد شوند
خیابان سنگر ماست، اعتراض درخیابان حق ماست
زنده باد آزادی، برابری، حکومت شورایی
جوانان انقلابی محلات سنندج
۱۳ مهر ۱۴۰۱

اطلاعیه شماره 2: جونان انقلابی سنندج!

جمعی از جوانان محلات سنندج: اطلاعیه شماره 1