اطلاعیه پایانی همایش کلن!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در ابتدا از همه سخنرانان و مشارکت کننده گان در پنل ها، که دعوت ما را برای شرکت در این همایش پذیرفتند، صمیمانه تشکر می کنیم و به آنان خسته نباشید می گوییم. همچنین به همه شما عزیزانی که از شهرها و کشورهای مختلف، با وجود اعتصاب های پیش بینی نشدە در فرودگاهها و مترو ها و با تحمل دیگر سختی ها و مشکلات در این همایش شرکت کردید، یک بار دیگر درود می فرستیم و از شما سپاس گزاری می کنیم. بدون حضور، همکاری و همراهی شما، برگزاری این همایش ممکن نمی شد.

می دانیم که آمدید تا پشتیبانی خود را از منشور بیان کنید. متاسفانه به دلیل محدودیت زمان، نتوانستیم این فرصت را فراهم کنیم تا صدای عزیزانی که مایل بودند سخنان و نظرا ت خود را در همایش طرح کنند، شنیده شود. اما همگان آگاهیم که حضور شما چه در سالن، و چه از طریق آنلاین، گویا ترین صدا ها و سخن هاست. با این حال امیدواریم در فرصت های دیگر صدا، نظر و البته انتقاد های شما را بشنویم.
همچنین وظیفه خود می دانیم که از دهها حزب، سازمان و نهاد و بیش از هزار نفری که با امضای خود از این همایش حمایت کردند و در تدارک آن ما را یاری دادند، تشکر کنیم. این سطح از پشتیبانی، که البته قابل انتظار بود، باعث شد که با دل گرمی و اطمینان بیشتری برای برگزاری همایش، کوشش کنیم.
مهم تر از هر چیز دیگر، اجازه بدهید که همراه با هم به تمام اعضای بیست تشکل صنفی و مدنی که در تدوین و تهیه منشور، پیش قدم شدند و به دهها تشکل و نهاد دیگر در ایران که بعد از انتشار منشور، از آن پشتیبانی کردند و نیز به همه اعضای دیگر تشکل های مستقل کارگری و مدنی که به هر دلیل امکان آن را نداشتند که از منشور حمایت کنند، اما سالهاست که برای تحقق بسیاری از مفاد دوازده گانه منشور مبارزه کردەاند، درود بفرستیم و همبستگی و اتحاد مبارزاتی خود را با همه آنان اعلام کنیم. منشور، همان طور که تدوین کنندگان آن به درستی گفتەاند، سند نهایی و غیر قابل تغییر نیست و در سیر مبارزه تکمیل خواهد شد.
منشور مطالبات حداقلی در کوران یک جنبش بزرگ انقلابی، تدوین و منتشر شد ، جنبشی که به گفته منشور “علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی” سر برآورد و قصد آن دارد که همه این پلشتی را در گورستان تاریخ به خاک بسپارد و “برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد”.
منشور مطالبات حداقلی آن گونه که تدوین و امضا کننده گان آن آرزو کردەاند در “عرصه جهانی” نیز تا هم اکنون به خوبی مورد استقبال قرار گرفته است. منشور به فاصله کوتاهی بعد از انتشار، به زبان های مختلف ترجمه و تکثیر شد. چندین اتحادیه کارگری در کشورهای مختلف با صدها هزار عضو از منشور حمایت کردەاند و مباحث منشور، موضوع دهها نشست و گرد همایی حضوری یا مجازی بوده است. همایش کلن یکی دیگر از این گردهمایی ها در پشتیبانی از منشور است. امیدواریم که این حمایت ها به شیوه ها و به مناسبت های مختلف به ویژه در مراسم های امسال روز جهانی کارگر – اول ماه مه- ادامه یابد.
به بیان دیگر، امیدواریم که صدای جنبش‌های بزرگ اجتماعی و پیشرو که منشور از آنها نام برده مورد پشتیبانی هر چه بیشتر همتایان خود در عرصه جهانی قرار گیرد. بگذار اپوزیسیون های دست راستی با هدف دست بدست شدن قدرت سیاسی از بالا، به دریوزگی در بارگاه طبقات حاکم و دولت های خارجی مشغول باشند. سرنوشت انقلاب را اما این بار، مردم انقلابی ایران می توانند خود رقم زنند، و متحدان واقعی آنان در عرصه جهانی، نه طبقات حاکم بلکه جنبش های پیشرو و مترقی و همه انسان‌های شریفی هستند “که دل درگرو آزادی، برابری و رهائی دارند”.
هئیت برگزار کننده همایش کلن
٢٢ آوریل ٢٠٢٣
١ ارديبهشت ١٤٠٢