هادی میتروی: آیا بیانیه ۱۲ ماده‌ای تشکل های مدنی، حلقه مفقوده برای آغاز شکل‌گیری آلترناتیو کارگری در ایران است؟

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 پاسخ نویسنده به این سوال آری ست اما بشرط ها و شروط ها! حال این سوال مطرح می شود که اگر جواب آری ست، این شرط و شروط چیست؟
شرط و شروط شکل‌گیری آلترناتیو کارگری در ایران در بند ۸ بیانیه حداقلی، به صراحت ذکر شده است: «۸. بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد‌».

در این مختصر نویسندگان به روشنی توضیح می دهند که اجزای این آلترناتیو کارگری از «شرط» تفکر شورایی برخوردار هستند و از «شروط» سازماندهی شورایی مستقل از بورژوازی، بایسته است برخوردار باشند!
بعبارت دیگر حلقه هایی که از پیوستن آنها به یکدیگر، آلترناتیو کارگری در ایران تحقق خواهد یافت، بایسته است تا از سازماندهی شورایی برخوردار باشند. بعبارتی هر شکل دیگر از سازماندهی، در هر حوزه و هر سطحی که باشد، اگر از تفکر شورایی و سازماندهی شورایی برخوردار نباشند؛ حتی اگر مدافع «برنامه حداقل پرولتاریا» باشند؛ حلقه‌ای از آلترناتیو کارگری بحساب نخواهد آمد!
هدف نویسنده از این مختصر، نه نفی و نه نادیده گرفتن تشکل های گوناگون موجود؛ در حوزه‌های گوناگون؛ با سازماندهی به ارث رسیده از قرن گذشته غیرشورایی نیست. هدف روشن کردن امر مهم «شوراها همیشه و در همه جا»؛ برای اشخاص حقیقی و حقوقی ست؛ تا با توجه به جمع‌بندی فعالان مدنی داخل و توجه موشکافانه به بند ۸ بیانیه حداقلی، به ضرورت تسلیح خود به اندیشه شورایی، به لزوم تغییر روش و منش خود و تغییر ساختار غیرشورایی تشکل خود به ساختار شورایی، از همین لحظه تلاش کنند!
اما به تجربه و درک نویسنده، باور به امر شوراها به ادعا و بحث و گفتگو و نوشتن و تالیف مقاله و کتاب نیست!
باور شخص حقیقی و حقوقی به امر شوراها همیشه و در همه جا، در رفتار و کردار روزمره است که خود را نشان می دهد!
داشتن حق ویژه، سازماندهی از بالا، خود ٍفردی و جمعی را پیشاهنگ توده ها دانستن و نهایتا و از همه بدتر، «خود ایدیولوژی برتر بینی» و متعاقب آن تجزیه ایدیولوژیک پرولتاریا، همه آثار و عواقب عدم درک اهمیت اندیشه شورایی و امکان و حیاتی بودن سازماندهی شورایی اکثریت عظیم تولیدکنندگان بکمک انقلاب ارتباطات است!
به تجربه نویسنده هرشکل از ایجاد جبهه ای غیرشورایی از افراد و احزاب غیرشورایی، کمکی به تشکیل آلترناتیو کارگری و برقراری آزادی و امنیت و برابری و رفاه پایدار در ایران نخواهد کرد!
راه و مسیر تحقق آلترناتیو کارگری در ایران نه با ایجاد بلوک های ایدیولوژیک قدرت از «بالا»، بلکه از مسیر ایجاد شبکه ای از تشکل های گوناگون شورایی در حوزه ها و سطوح گوناگون مبارزاتی در «پایین» و در بطن جامعه می گذرد!
ایجاد اتحادها و بلوک ها و جبهه های گوناگون «ایدیولوژیک-سیاسی» بارها در خارج از کشور تجربه شده است و عواقب ناگوار موقتی بودن سازماندهی بلوک های ایدیولوژیک از بالا؛ در ایجاد عدم اعتماد و دامن زدن به ناامیدی؛ را به چشم دیده ایم!
تجربه اتحادهای ایدیولوژیک از بالا در خارج از ایران، چه در چپ و چه در راست «سیاسی-طبقاتی»، ناکارآمدی و عدم موفقیت خود را به اثبات رسانده اند. با توجه به این تجربیات شکست خورده در گذشته است که نویسنده و همفکران او شکل دیگری از سازماندهی در شبکه ای سراسری را پیشنهاد می کنند!
ایجاد شبکه ای سراسری از اشخاص حقیقی و حقوقی باورمند به شوراها همیشه و در همه جا؛ چه در آزادی و امنیت و رفاه نسبی خارج و چه در داخل با رعایت ضرورت های جامعه «پلیسی-نظامی» ایران؛ را جهت کمک به تحقق آلترناتیو کارگری در ایران پیشنهاد می کنند!
رفقای کارگر، کمونیست ها؛
تحقق آلترناتیو کارگری در ایران و منطقه و جهان، بدون فهم عمیق «نه خدا و نه شاه و نه قهرمان» و سازمان دادن همگانی و همیشگی و بعبارتی جهان‌شمول شوراهایی با مشارکت شهروندان مساوی الحقوق دهکده کوچک جهانی، ناممکن است!
در راستای ایجاد شبکه ای شورایی؛ در داخل و خارج از ایران؛ از اشخاص حقیقی و حقوقی باورمند به تبلیغ و ترویج شوراها همیشه و در همه جا؛ دست شما را بگرمی می فشارم!

زنده باد انقلاب!
برقرار باد حاکمیت مستقیم اکثریت عظیم تولیدکنندگان!
زنده باد کمونیسم!

هادی میتروی
فرانسه، نوروز ۱۴۰۲
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید