متن ترانه‌‌ی نرمال، از توماج

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بله بله قربان، زندگی نرماله
یه سال کار گارگر یه شب شام کفاره
بله چشم قربان زندگی نرماله

بجز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه
بله بله قربان، زندگی نرماله

یکی تو گور خوابه یکی ده تا برج داره
بله چشم قربان، زندگی نرماله
حق‌مون رو نمی خوایم مبادا که جرم باشه

قربان پایین رو دیدید سفره ی خالی رو دیدید؟
شما نورتون زیاده، شهر تاریک رو دیدید؟
این‌جا که باریکه کمر چون خونا رو مکیدید
این‌جا که کثافت‌تون رو از بالا می ریزید
دیدید چقد فرق داریم دوریم ازتون؟
بلیط نمی‌خواد دعوت منید همتون
پسر برو تو اتاق آقا رو نترسون
ایشون کهنه و پاره ندیده نه حتی از دور
قربان نظاره کنید شما ستاره شدید
با کور سوی نور همینا که اعدام می‌کنید
شما با اشتباه رشد کردی بجای توبیخ
نقدِ منتقدم بریدی تا اراده کنی
قربان شیرین کنید کامتون رو تلخه کلامم
اینجا مَردم فقط زندن زندگی ندارن
بچه های ما شبا سر رو گشنگی میذارن
ببخشید وجدانای شما چجوری میخوابن؟

بله بله قربان، زندگی نرماله
یه سال کار گارگر یه شب شام کفاره
بله چشم قربان زندگی نرماله
به‌جز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه
بله بله قربان، زندگی نرماله
یکی تو گور خوابه یکی ده تا برج داره
بله چشم قربان، زندگی نرماله
حق‌مون رو نمی خوایم مبادا که جرم باشه

وقتی کل دنیا از مردمش حمایت می‌کرد
دولت ما مسئول نبود شکایت می‌کرد
به معترضا برچسب اغتشاشگر میزد
به زندان کفایت میکرد؟ نه، جنایت می‌کرد
بی‌شک ما رکورد زدیم، ما تنها کشوریم
که واکسنش فرق داشت مرفه و فقیر
تو عصر علم زن رو واسه زیباییش میزنیم
با ونِ پلیس می دزدیم ناکجا میبریم
سبد خرید خالی تو سفره نفتم نداریم
دنیا تو مریخ و ماه ما توی قهقراییم
مُرده‌هایی که باید تو فکر مرگ هم نباشیم
چون پول سنگ قبر و کفن و دفنم نداریم
من آژیر خطر رو زدم تا گوشا بسوزه
گرسنه‌هایی داریم که فرصتشون یه روزه
اون لبِ مرگ رو بوسیده کجاست؟ کی میدونه؟
لااقل یکی بره براش لالایی بخونه

بله بله قربان، زندگی نرماله
یه سال کار گارگر یه شب شام کفاره
بله چشم قربان زندگی نرماله
بجز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه
بله بله قربان، زندگی نرماله
یکی تو گور خوابه یکی ده تا برج داره
بله چشم قربان، زندگی نرماله
حقمون رو نمی خوایم مبادا که جرم باشه

می ترسیم از سال بعد از اجاره خونه
از مدرسه هایی که وسط بیابونه
پرنده پر نمیزنه تا بی آب و دونه
این زندگی نرمال یا بیمارمونه؟
جنس بی‌کیفت اینجا مثل طلا میمونه
کارگر دو شیفت میدوعه پراید فرار میکنه
توی این چرخه‌ی فاسد تلاش بیخوده
سیستم واسه یکی یه میلیون رو فدا می کنه
واسه ماله‌کشا که تو آمریکا مستِ فسادن
برون‌ریزیِ عقده تخلیه‌ی فاضلابن
اینجا چپ و راست نداره همه یه جناحن
میگیم گیر باتلاقیم میگن پی اصلاحن
احیانا چیزی هست که بهتون بر بخوره؟
احیانا فکر کردین شهروند برده‌تونه؟
مردم نون نخورن نون شما چرب بمونه؟
قربان گفتنم دلیل گیجی سرتونه؟

تانکرای نفت تو صف تو راه رفت
لاله های سرخ فرشِ دلار سبز
شهر پر از فقر سوتِ صدای مرگ
مسحور پول، روحِ رجالِ پست
بدون جناحیم دنبال رهاییم
دستای گره به هم زنجیر انسانی
بدون جناحیم دنبال رهاییم
قدرت اتحاد تقدیر خود ماییم
تانکرای نفت تو صف تو راه رفت
لاله های سرخ فرشِ دلار سبز
شهر پر از فقر سوتِ صدای مرگ
مسحور پول، روحِ رجالِ پست
تانکرای نفت تو صف تو راه رفت
لاله های سرخ فرشِ دلار سبز
شهر پر از فقر سوتِ صدای مرگ
مسحور پول، روحِ رجالِ پست