مردم رأی‌شان را داده‌اند؛ سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی! 

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعلامیه حزب حکمتیست: با کشته شدن رئیسی جلاد، حکومت اسلامی در مقابل نمایش "انتخاباتی" دیگری برای جایگزینی وی قرار گرفته است. اینبار آش بحدی شور است که عنوان مضحکه هم حق مطلب را بیان نمیکند. این کارناوال مُهوّع جنایتکاران فاسد و امتحان پس داده‌ای است که دستجمعی زیر پرچم خامنه‌ای برای بقای نظام ننگین اسلامی به میدان آمده‌اند. در دو "انتخابات" قبلی ریاست جمهوری و مجلس، بزرگترین بلوک رأی عدم شرکت فعال بود. از صندوق درآمده‌ها حتی با رأی سازی از آرای باطله پائین تر بودند

. اینبار شرایط جامعه و نفرت عمومی وضعیت را برای رژیم سخت‌تر کرده است. لذا نیاز به درجه‌ای از بازارگرمی کنترل شده برای بازسازی مشروعیت فرمال از دست رفته دارند. تلاش دارند با ایجاد یک قطب بندی کاذب با استفاده از اصلاح طلبان، بخشی از مردم را پای صندوق‌ها بکشانند. نقش اصلاح طلبان اینست که در متن سرکوب و اعدام توسط برادران خشکه مقدس شان، منطق "بد و بدتر" را جلو برانند و برای تقویت دستگاه سرکوب و بقای نظام اسلامی جَد و جَهد کنند. 

اما جامعه و زمانه تغییر کرده است. سال ٩٦ با شعار "اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا"، آخرین میخ به تابوت اصلاح طلبی حکومتی کوبیده شد. خیزشهای انقلابی مجالی برای عوامفریبی مشتی جنایتکار حرفه‌ای و اختلاسگر باقی نگذاشته است. همه کارتها بازی شدند و همه شکست خوردند. حرف و افق متمایزی از آنچه تاکنون بوده در درون حکومت وجود ندارد. صورت مسئله رژیم اسلامی حفظ و تدوام وضع موجود است. صورت مسئله اردوی انقلابی اینست که حکومت ورشکسته را گام جدی‌تری به عقب برانند و برای زدن ضربه نهائی آماده شوند.   

فراخون ما اینست که علیه کارناوال شکنجه گران و قاتلین مردم ایران قاطعانه بایستید و فعالانه طرح رژیم اسلامی را به شکست بکشانیم. اصلاح‌طلبان و باندهای متفرقه نوکر خامنه‌ای و شریک در جنایت را بکوبیم و افشا کنیم. هر کسی با هر استدلالی از "رأی دادن" صحبت میکند، سرباز خامنه‌ای و دشمن مردم است. منطق پوسیده "بد و بدتر" همواره حاصلی جز "بدترین" نداشته است. صریح همه جا بگوئیم شرکت در این سیرک خون با هر توجیهی نادرست، ضد منافع مردم و در خدمت بقای حکومت اسلامی است. شرکت و تبلیغ برای شرکت در انتخابات رژیم اسلامی، تائید ضمنی و مستقیم جنایتهای حکومت، تائید فقر و فلاکت و آپارتاید است. "رأی" ما سرنگونی حکومت اسلامی و بزیر کشیدن صنعت مذهب و بساط استبداد و استثمار و زن ستیزی است.  

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست کارگران و مردم آزادیخواه ایران را فرامیخواند که نمایش مضحک "انتخابات" ریاست جمهوری را به اعتراضی گسترده علیه بنیادهای حکومت اسلامی بدل کنیم. انتخابات بازی تقسیم قدرت و کسب مشروعیت فرمال حکومتی‌ها و طبقه سرمایه‌دار است. ما این بازی را برهم میزنیم و سنگرهای خود را محکم می‌کنیم. همه جا پوسترها و بیلبوردهای انتخاباتی را پاره کنید و آتش بزنید. هر تجمع و عوامفریبی کاندیداها را به صحنه اعتراض علیه حکومت تبدیل کنید. هشیارانه هر تحرک "انتخاباتی" را به تعرضی علیه رژیم تبدیل کنیم. به اعتراض و اعتصاب کارگری دامن زنیم، اعتراض علیه فقر و فساد و گرانی را گسترش دهیم. آزادی هیچوقت از صندوق رأی درنیامده است، علیه این دروغ بزرگ قاطعانه بایستیم. انتخاب کارگران و مردم آزادیخواه ایران روشن است؛ نابود باد جمهوری اسلامی! نابود باد حکومت فقر و فلاکت و بیکاری و بیماری! زنده باد آزادی و برابری و رفاه! محاکمه کلیه سران و عاملین چهار دهه هولاکاست اسلامی در دادگاههای علنی و منتخب مردم! نمایش انتخابات را به شکست همه جانبه دیگری برای رژیم اسلامی بدل کنیم! 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست
٢٣ خرداد ١٤٠٣ - ١٢ ژوئن ٢٠٢٤