تشتت فکری – عملی، تاکتیکی – استراتژیکی که امروز در بین فعالین هفت تپه (بعنوان فقط یک نمونه نه اینکه این مشکلات منحصر به هفت تپه باشد) بوجود آمده میتوانست با نفوذ سیاسی حزبی و حداقلی از تشکل کمونیستی در بین کارگران آنجا بسادگی حل شود. اگر بخواهیم اهمیت وجودی یک حزب کمونیستی کارگری را نشان بدهیم باید روی هفت تپه امروز انگشت بذاریم: فقدان حزب صاحب نفوذ این نتیجه را بوجود میاورد. جالب اینکه فقدان حزب کمونیستی کارگری را از سر دیگر قضیه هم میتوان نشان داد:

گامهایی برای پیشروی: حضور محمد خنیفر و مسلم چشمه خاور از فعالین کارگری هفت تپه در برنامه ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی و تقاضای کمک از این جانی اسلامی به حق به مباحث متعددی در صفوف جنبش کارگری دامن زد. جریانات و گرایشات متفاوتی در قبال این مساله اعلام موضع کردند. اما ابراز موضع در قبال اقدام این فعالین کارگری تماما از یک جنس نیست و در عین حال به مسائل فراتری نیز پرداخته شده است. نتیجتا لازم است ضمن برخورد اصولی به این مساله در عین حال نگاهی به دستاوردهای تاکنونی و حلقه های پیشروی مبارزه کارگری در هفت تپه بیندازیم. با این مقدمه باید شروع کرد:

- تجمع اعتراضی معلمان مدارس غیر دولتی کشور نسبت به بلاتکلیفی استخدامی مقابل مجلس برای سومین بار درخردادماه - پاسخ دندان شکن کارگران اعتصابی شهرداری کوت عبدالله به ادعاهای شهردار - ادامه اعتراضات درمانگران اعتیاد کشور نسبت به واگذاری توزیع و عرضه داروهای ترک اعتیاد به داروخانه‌ها کشوربا برپایی تجمع مقابل سازمان غذا و دارو - تجمع اعتراضی دوباره کشاورزان استان خوزستان نسبت به ممنوعیت کشت شلتوک مقابل استانداری - آزادی پریسا رفیعی پس از تحمل یکسال حبس بدون ملاقات حضوری و مرخصی

حضور محمد خنیفر و مسلم چشم خاور در ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی برای بسیاری از فعالین سیاسی دارای نظرات و تاکیدات مختلف، به درست،سوال مطرح کرد. از همان روز اول این سوالات طرح شدند و حضور در ستاد انتخاباتی رئیسی به عنوان یک انتخاب سیاسی از طرف این فعالین کارگری مورد انتقاد بود. چه این کار و چه سکوت و اغماض در برابر این انتخاب از سوی دیگر فعالین و تشکلهای آنها در هفت تپه، هر دو، به درست مورد سوال اند. عمق فاجعه اما نه در طرح سوالات و ایراداتی است که از این اتفاق گرفته میشود بلکه در انتخاب سیاسی محمد خنیفر و مسلم چشم خاور و سکوت و اغماض فعالین هفت تپه، رهبران و تشکل هایشان است.

آقای محمود صالحی و عثمان اسماعیلی اطلاعیه ای بر علیه کارگران هفت تپه و رهبران و فعالین آن صادر کرده اند. پوشش و بهانه این اطلاعییه حضور محمد حنیفر و مسلم چشمه خاور در ستاد انتخاباتی رئیسی است. اطلاعیه آقایان اصلا معلوم نیست راجع به چیست. خواننده اطلاعیه فقط متوجه میشود که ایندو کینه عمیقی به جنبش کارگران در هفت تپه و رهبران آن دارند. کینه و عداوتی که غیرقابل درک میباشد. مینویسند: این دو ( منظورشان خنیفر و مسلم است) ”

- زنده باد همبستگی کارگران: تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله درهفتمین روز اعتصابشان مقابل دادگاه کارون برای آزادی همکاران حق طلب بازداشتیشان - ادامه اعتراضات تعدادی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بی آبی مزارع وعدم پرداخت حقوق با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش - تجمع اعتراضی کارگران واحد شبکه آبرسانی شرکت آب وفاضلاب اهوازنسبت به پرداخت نشدن ماه ها حقوق وعدم تبدیل وضعیت مقابل ساختمان اداره کل آبفای خوزستان

بدنبال پیروزی کارگران نیشکر هفت تپه در خلع ید از اسدبیگی، جمهوری اسلامی و باند مافیایی خلع ید شده اسدبیگی به سختی در تقلای گرفتن انتقام از کارگران و به نابودی کشاندن نیشکر هفت تپه هستند. کاهش هشتاد درصدی حقابه، نپرداخت دستمزدها از آغاز سال جاری تا کنون، امنیتی کردن محیط شرکت و حتی تهدیدات جانی کارگران اقداماتی در این جهت است. تا جاییکه کارگران نسبت به این اقدامات تروریستی اعلام خطر کرده اند.

جان فعالین کارگری هفت تپه و خانواده شان در خطر است! ما چند روز قبل در پستی از تهدید به قتل فعالین کارگری توسط افراد بزهکار و اوباش اسدبیگی صحبت کردیم. هشدار دادیم که جان فعالین کارگری و خانواده هایشان در خطر است. از تهدیدهائی گفتیم که مقامات استان از آن خبر دارند اما سکوت کردند. یکبار دیگر صریح و روشن اعلام می کنیم مسئوليت این ناامنی و چاقوکشی علیه همکاران ما در روز روشن مستقیما به گردن اسدبیگی و نهادهای امنیتی حامی او هستند.

به گفته اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفتتپه، گروهی »اراذل اجیرشده« با چاقو و چماق به فعاالن کارگری هفتتپه حمله کرده و آنها را مورد رضب و جرح شدید قرار داده اند. بخشی در یک رشته توییت خرب داد که این حمله روز شنبه رخ داد و یکی از فعاالن هفتتپه به نام منصور رش نیز بر اثر خونریزی شدید در بیمارستان بسرتی شده است. همچنین به نوشته بخشی، محمد خنیفر که در این حمله آسیب دید به همراه دو نفر دیگربرای شکایت به پاسگاه هفتتپه مراجعه کرد اما پلیس به جای رسیدگی به درخواستشان، خود آنها را بازداشت کرد.

- 9 کارگر حق طلب شهرداری منطقه 3 اهواز بازداشت شدند - کارگر همچنان در بازداشتند - چند خبر در باره کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه: 1- ادامه اعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بی آبی مزارع وعدم پرداخت حقوق با تجمع مقابل دفتر مدیریت برای پنجمین روز متوالی 2- تهدید به ترور و قتل جان فعالین کارگری هفت تپه و خانواده شان در خطر است! 3- پیام عثمان اسماعیلی و محمود صالحی

در تریبون کارگری این هفته، علی دماوندی با علیرضا نوایی، ایوب رحمانی و ستار رحمانی در باره اعتراضات هفته های اخیر ، خصوصا اعتراضات و تجمعات کارگران نفت و صنایع فولاد ومعلمان ، و نگاه جنبش کارگری به انتخابات ۱۴۰۰ در حکومت اسلامی ایران ، مطالبات جنبش کارگری و بی ربطی همه ی کاندیداها وجناحهای سیاسی حاکم به مطالبات اجتماعی مردم، چشم اندازهای حرکت کارگری خصوصا کارگران هفته تپه و مقابله با سیاست گروههای وابسته به رئیسی وموسوم به عدالت خواهان و تاکید بر تشکل مستقل و پیگیری اعتراضات سراسری و مداوم کارگری ....گفتگو کرده است.

از هیئت مرگ تا هیئت دولت، کمپین ۴ ساله و جنبش کارگری ـ چهارمین برنامه زیر ذره بین با علیرضا نوایی، فعال کارگری در رابطه با کمپین انتخاباتی رئیسی؛ حضور بعضی از کارگران در ستاد تبلیغی او؛ جنبش کارگری و انتخابات؛ نقش فعالین کارگری در این راستا.

تشدید سرکوب در ایران, محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به حبس محکوم شدند: رژیم اسلامی با مواجهه با رشد جنبش اعتراضی کارگران در ایران، بر شدت سرکوب فعالان کارگری و مدافعان آن ها افزوده است. افزایش دستگیری فعالان کارگری به بهانه های واهی و نیز افزایش انواع فشارها بر شهروندان حامی آن ها، مبین گام جدیدی در سرکوب جنبش های اجتماعی رو به رشد است. اول ماه مه ۲۰۲۱ نمونه بارزی از این امر است.

- چهارمین روز تجمع اعتراضی جمعی ازکارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بی آبی مزارع وعدم پرداخت حقوق مقابل دفتر مدیریت - محکومیت حیدر قربانی به ۱۱ سال زندان و اعمال فشار برای اجرای حکم - اطلاعیه کلکتیو سندیکاهای فرانسه در حمایت از کارگران ایران درباره تشدید سرکوب درایران ازجمله زندانی کردن محمودصالحی و عثمان اسماعیلی - تجمع اعتراضی کشاورزان خمام نسبت به بستن رودخانه در طرح لوله‌گذاری شهرداری درخیابان

- بازگشت هفت تپه به صدر اخبارکارگری رسانه ها وشبکه های اجتماعی: 1- تجمع اعتراضی جمعی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بی آبی مزارع وعدم پرداخت حقوق مقابل دفتر مدیریت 2- اسماعیل بخشی: اسدبیگی در بحران آب کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سهیم است/ به طرز مشکوکی بعد از خلع ید حق‌آبه را کم کردند 3- حضور کارگرانی از هفت تپه در نشست رسانه ای یک ستاد انتخاباتی