بیانیه حمایت از اعتصابات سراسری کارگران نفت!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بیانیه، کارگران و فعالین کارگری سنندج، در حمایت از اعتصابات سراسری کارگران پیمانی شرکت نفت و پتروشیمی! امروزه دیگر، بر کسی پوشیده نیست که جوش و خروش‌ طبقه‌ی کارگر ایران تابع فراز و فرودهای اقتصادی جامعه بوده، و تکانه‌های ریز و درشت جنبش کارگری همواره نمایان‌گر سطوح مختلف بحران‌های مختلف آن می‌باشد. در پرتو چنین رَهیافتی و با نظر داشت این واقعیت که اعمال سیاستهای خصوصی سازی با هدف هر چه ارزانتر کردن نیروی کار کارگران تا چه اندازه ای زندگی زحمتکشان و توده های به تنگ آمده از ستم و نابرابری را با فقر و فلاکت روز افزون روبه رو کرده است، و تا جایی که ما هر روز شاهد گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری در جای جای این کشور پهناور می باشیم.

پیرو همین اعتراضات و اعتصابات روزافزون کارگری و اجتماعی، در روزهای اخیر شاهد بودیم که کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی نقاط مختلف کشور در اعتراض به پایین بودن دستمزدها، نبود مرخصی متناسب با سختی کار، وضعیت قراردادهای کاری، شرایط غیراستاندارد محیط‌های کار و همچنین وضعیت اَسَفناک خوابگاه‌هایشان، دست به اعتصابات گسترده‌ای زده، و خواستار محقق شدن فوری مطالباتشان شدند. کارگران به صراحت در بیانیه خود اعلام کرده‌اند که "ما خواهان تحقق حقوق پایه‌ای و برخورداری از درمان و تحصیل رایگان برای همه‌ی مردم هستیم". کارگران نفت، آن رهبران سرسخت دیروز در گام نخست دیوار جداسازی با سایر کارگران در بخش‌های مختلف را فرو ریخته و در قامت بخش پیشرو و مبارز طبقه‌ی کارگر ظاهر شده، و با همبستگی و اتحاد خود خواستار سراسری شدن اعتصابات و مبارزات کارگری شدند.

ما کارگران و فعالین کارگری امضای کننده این بیانیه در سنندج، ضمن اعلام حمایت گسترده از این حرکت و تلاش برای پیروزی آن، بر هم سرنوشتی یکایک اعضای طبقه کارگر در ایران تاکید می‌ورزیم؛ و هم‌صدا با سایر هم طبقه‌ایی‌هایمان رفاه، امنیت شغلی، حق ایجاد تشکل مستقل کارگری و حق اعتصاب و اعتراض در محیط کار را جزء بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق کارگران می‌دانیم، و تهدید به اخراج هفتصد کارگر شاغل در پالایشگاه تهران را به شدت محکوم می‌کنیم.

اسامی امضا کنندگان‌:
1_ یدالله قطبی
2_خالد حسینی
3_مظفر صالح نیا
4_ مجید حمیدی
5_هاشم رستمی
6_ شیث امانی
7_غالب حسینی
8_ آرمین شریفه
9-برهان سعیدی
9_ لطف الله احمدی
10_ جلیل محمدی
11_صدیق محمودی
12_زاهد مرادیان
13_ مریم صادقی
14_صدیق صبحانی
15_ ایوب محمدی
16_ بختیار سعیدی
17_ نامق بابا خانی
18_ حامد محمودی نژاد
19_ عباس اندریانی
20_ پروین نامداری
21_ بهزاد زمانی
22_ صدیق فتاحی
23_ رفیق کریمی
24_ احمد قمری
25_ عبدالله خانی
26_ سعید محمدی
27_ زانیا دباغیان
28_ محمد خان گویلیان
29_ شادمان بنی بشر
30_ حسن حسن آبادی
31_ حسین قمری
32_ رحمان رحیمی
33_ آرام زندی
34_ پیام فتحی
35_ خلیل کریمی
36_ شمس الدین مرادی
37_ جمال کاظمی
38_ حمید صادقی
39_ طیب چتانی
40_ خبات دهدار
41_ فرهاد زندی
42_ بهنام فاتحی
43_جواد اسماعیلی
44_ صدیق امجدی
45_ محمد مرادی
46_ مظفر اسدی
47_مریم میره کی
48_ گلباغ بهمنی
49_ فواد زندی
50_ ادیب سوره بومه
51_ فرامرز شریعتی
52_ ابولحسن کمانگر
53_ جلیل دانایی
54_ حسن قادری
55_ ارس کریمی
56_ توفیق اسدی
57_ دلیر نصرالهی
58_ زانیار پورعابد
59_ علی سهرابی
60_ اشرف پیرخضری
61_ آرمان محمدی نوره
62_ شریف ساعدپناه
63_ هاوژین لطیفی
64_ علی صالحی
65_ جبار قادری
67_ موسی محمدی نوره
68_وریا قمری
69_ عدنان فتحی
70_ آرمان نوری زاد
71_پیشکو فاتحی
72_ غلامرضا شریفه
73_ فرشاد فتحی
74_ پریسا خانزاذپور
75_ سید هادی احمدی
76_ فرهاد چتانی
77_ بهزاد عزیزی
78_ هوشیار چتانی
79_ رحمت محمدی نوره
80_ کاوه احمدی
81_ مهدی غفاری
82_ عمران غفاری
83_ آزاد محمدی نوره
84_ حامد محمدی نوره
85_ نامق نوری
86_ افسر کریمی
87_ کاوه کریمی
88_ صفر صادقیان
89_ صالح خداکریمیان
90_ یونس کریمه
91_ سید مهدی نقشبندی
92_ جلال خدامرادی
93_ عدنان قادری
94_ حیدر آخته
95_ ابراهیم صادقیان
96_ رامین صالحی
97_ صالح اورامی نژاد
98_ محمد استادی
99_ عزت گویلیان
100_ محمد گویلیان
101_ فریدون زمانی