تجمعات سراسری بازنشستگان مخابرات  اخبار نفت و چند خبر اعتراضی دیگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب کمونیست کارگری ایران: تا حق خود نگیریم، طوفان به پا میکنیم امروز ۱۶ بهمن ماه  بازنشستگان  مخابرات در ادامه تجمعات اعتراضی هفتگی خود برای پیگیری مطالباتشان در شهرهای مختلف دست به تجمع و اعتراض زدند. این تجمعات بنا بر آخرین گزارشات در شهرهای تیریز، ارومیه، اردبیل، کرمانشاه، سنندج، بندرعباس، رشت، اهواز، کرمان، و تهران برگزار شده است.

در اهواز بازنشستگان راهپیمایی کرده و با شعارهای "از خوزستان تا تهران  مرگ بر این مدیران"، "تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم"، و "تا حق خود نگیریم، طوفان به پا میکنیم" صحنه پر شوری از اعتراض را شکل دادند.
در این تجمعات بازنشستگان علیه مقامات مسئول ، دزدی ها و اختلاس ها و در اعتراض به وضع بد معیشتی خود شعار دادند و صدای اعتراض خود را بلند کردند. 
در این روز همچنین کشاورزان اصفهان بار دیگر در اعتراض به وضعیت وخیم زندگی خود و کمبود و قطعی آب با خواست حقابه و اجرایی شدن وعده های داده شده دست به تجمع و راهپیمایی زدند.
در این روز همچنین کارگران نیروگاه سهند بناب بخاطر وضعیت بد معیشتی و تعویق پرداخت هشت ماه دستمزدشان اعتصاب و اعتراض کردند. کارگران اعتصابی از سوی مدیریت تهدید به اخراج شدند. اما بر پیگیری مطالبات خود تاکید کردند.
 خبر دیگر مربوط به کارگران اخراجی نیروگاه سد دز است که در این روز در اعتراض به وضعیت بد شغلی و معیشتی خود برای هشتمین روز دست به تجمع زدند. و این اعتراضات ادامه دارد.
آخرین خبر اینکه امروز شانزدهم بهمن ماه  معلولان  خود را از شهرهای سنندج، ساری، اردبیل، بجنورد، کرج، و تهران و حومه جهت برگزاری تجمع در اعتراض به وضع اسفبار معیشتی و درمانی خود به مقابل نهاد رئیس جمهوری اسلامی رساندند .اما ماموران انتظامی از برگزاری تجمع آنها در کنار این خیابان ممانعت کردند و ماموران تجمع خود را در داخل پارک پاستور برگزار کردند. اعتراضات معلولان برای پیگیری مطالبات برحقشان ادامه دارد. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۱۶ بهمن  ۱۴۰۲،  ۵ فوریه ۲۰۲۴ 

 

۱۵ بهمن: تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد  و دو خبر دیگر
امروز پانزده بهمن بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به وخیم تر شدن هر روزه وضع معیشتی خود و برای پیگیری مطالباتشان مثل یکشنبه های هر هفته در شهرهای مختلف تجمع کردند. این تجمعات و اعتراضات در شهرهایی از جمله شوش، کرمانشاه، اهواز  و اراک برگزار شدند.
تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی کرمانشاه با همراهی جمعی از بازنشستگان فرهنگی و مخابرات انجام شد. یک بنر برجسته این تجمع با نوشته "لشکری، کشوری، تامین اجتماعی" اتحاد اتحاد " بود  که جمعیت ۲۵ میلیونی بازنشستگان در سطح سراسری را به اتحاد فرا میخواند. در این تجمع بازنشستگان بر سر خواستهایشان سخنرانی داشتند. یکی از این بازنشستگان در اعتراض به بیمه تکمیلی و بی تامینی ها گفت:"سوال اینست چرا بجای بیمه رایگان (ماده ۵۴ )، بیمه تکمیلی به ما تحمیل شده است ؟ یک مطالبه سراسری بازنشستگان بیمه رایگان است که بر روی دست نوشته هایشان نقش بسته است.
در اهواز بازنشستگان مقابل درب اداره کل سازمان تامین اجتماعی این شهر تجمع و با فریاد شعارهای اعتراضی خود تا میدان فرهنگ شهر راهپیمایی کردند. 
همزمان با بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان فولاد نیز در این روز در شهرهای اصفهان و تهران تجمع داشتند. در اصفهان بازنشستگان فولاد با شعار " آقازاده ها آمریکا، گرونی اش مال ما" بساط چپاول و تبعیض و نابرابری را به چالش کشیدند.
اعتراضات در میان بخش های مختلف کارگران وسیع است. از جمله روز گذشته چهارده بهمن  جمعیت قابل توجهی از پرستاران در خرم آباد در اعتراض به مشکلات معیشتی و کاری خود  در مقابل استانداری تجمع کردند. سطح نازل حقوقها و تاخیر در پرداخت آن،  تبعیض در پرداخت تعرفه‌های پرستاری و اجرایی نشدن کامل آن، فشار سنگین کاری و اضافه کاریهای اجباری، اخراجها و قراردادهای پیمانی از جمله موضوعات اعتراض پرستاران است که بخاطر آن تجمعات بسیاری داشته اند. در تجمع روز چهاردهم بهمن در خرم آباد پرستاران در اعتراض به فقر و دزدی ها شعار میدادند:"وعده وعید کافیه سفره ما خالیه"، "تعرفه ما کجاست توی جیب شماهاس". 
در این روز همچنین کارگران شهرداری نوش‌آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل در اصفهان  به دلیل معوقات مزدی تجمع و اعتراض کردند.  
حزب کمونیست کارگری ایران
۱۵ بهمن ۱۴۰۲،  ۴ فوریه ۲۰۲۴

 

اخبار نفت:شماره ۸۰
تجمع اعتراضی کارگران رسمی شرکت نفت و گاز شرکت فلات قاره در لاوان و اعتصاب کارگران ایران تایر
روز جمعه ۱۳ بهمن کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاون در ادامه اعتراضاتشان بخاطر تعیین سقف حقوق که تعرضی به سطح دستمزد آنهاست و برای پیگیری دیگر مطالبات خود دست به تجمع زدند.
مطالبات کارگران رسمی نفت و اعتراضاتشان سراسری  است و کارگران در مناطق مختلف نفتی در روزهای مختلفی در هفته دست به تجمع و اعتراض میزنند. مطالبات کارگران رسمی نفت از جمله عبارتند از برکناری مدیران نالایق و ضد کارگری، حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک-پی، و متوقف شدن دست اندازی به صندوق بازنشستگی. 
در این روز همچنین کارگران ایران تایر برای سومین روز در اعتراض به کاهش سطح حقوق و مزایای خود دست به اعتصاب زده و تجمع کردند. این کاهش حقوق بعد از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل صورت گرفته است و کارگران به  آن اعتراض دارند. 

حزب کمونیست کارگری ایران
۱۳ بهمن  ۱۴۰۲،  ۲ فوریه ۲۰۲۴


اخبار نفت:شماره ۸۱
تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث، پشتیبانی و رانندگان شرکتهای پیمانکاری مجتمع گاز پارس جنوبی 
امروز شنبه ۱۴ بهمن بار دیگر شمار زیادی از کارگران ارکان ثالث، پشتیبانی  و رانندگان شرکتهای پیمانکاری مجتمع گاز پارس جنوبی بنا بر قراری از قبل اعلام شده و علیرغم تهدیدات و کارشکنی های مدیریت و حراست مجتمع گاز، در پالایشگاه های پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم بطور هماهنگ دست به تجمع زدند و پیگیر مطالبات خود گردیدند.
خواستهای اعلام شده این کارگران عبارتند از:"حذف شرکتهای پیمانکاری، اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، بهره مندی از گاز- بن کارت، ایجاد شرایط مرخصی ۲ به ۲ (۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت) برای رانندگان. یک مطالبه مهم این کارگران افزایش دستمزدهاست. 
 کارگران معترض پارس جنوبی اعلام داشتند که برای پیگیری مطالبات خود در روزهای آینده نیز دست به تجمع خواهند زد. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۱۴ بهمن  ۱۴۰۲،  ۳ فوریه ۲۰۲۴

 

اخبار نفت:شماره ۸۲
تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری پالایشگاههای پنجم، ششم و هشتم و شرکت نفت و گاز گچساران و اخبار اعتراضی دیگر
بنا بر اخبار منتشر شده از سوی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث) امروز یکشنبه ۱۵ بهمن کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری در پالایشگاههای پنجم، ششم و هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی، بار دیگر دست به تجمع زده و پیگیر مطلبات خود شدند.  این کارگران اعلام کرده اند که تا رسیدن پاسخگویی به مطالبات خود اعتراضاتشان را گسترده تر به پیش خواهند برد. 
در این روز همچنین کارگران شرکت نفت و گاز گچساران برای پیگیری مطالبات خود در محوطه شرکت تجمع کردند. 
اعتراضات کارگران ارکان ثالث سراسری است و اهم مطالبات آنها عبارتند از: حذف کامل شرکتهای پیمانکاری، اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، بهره مندی از گاز-بن کارت، و تبدیل وضعیت مرخصی ۲ به ۲ برای کارگران پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری. 
از سوی دیگر اعتراضات کارگران رسمی نفت ادامه دارد. در این روز کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری دست به تجمع زدند. مطالبات کارگران رسمی نفت عبارتند از: برکناری مدیران نالایق و فاسد، حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک-پی آن و عدم عدم ادغام و دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان
اعتراضات در نفت گسترده است. از خواستها و مبارزات این کارگران باید وسیعا حمایت کرد.
اعتراضات در مراکز مختلف کارگری گسترده است. در این روز همچنین کارگران کارخانه سبلان‌ خودرو  در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد بیش از ۴ ماه خود وقطع بیمه تامین اجتماعی مقابل‌ استانداری‌ اردبیل تجمع کردند. این کارخانه در‌ شهرک‌ صنعتی‌ شماره‌ ۲ تولید‌ کننده‌ اوتوبوس‌ و مینی‌ بوس‌های‌ درون شهری اردبیل واقع است. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۱۵ بهمن  ۱۴۰۲،  ۴ فوریه ۲۰۲۴


اخبار نفت:شماره ۸۳
تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث در پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی
صبح روز شانزده بهمن کارگران ارکان ثالث پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی  برای سومین روز از پنجمین هفته اعتراضات متوالی  خود، برای پیگیری مطالباتشان دست به تجمع زدند. حذف شرکتهای پیمانکاری، افزایش حقوقها و اجرای صحیح و کامل طرح طبقه بندی مشاغل، بهره مندی از گاز- بن کارت و مزایا و شرایط رفاهی برابر و بدون تبعیض در پرداخت با سایر ارکان نفت و... مطالبات اعلام شده این کارگران است. 
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث) در همبستگی با این همکاران خود، کارگران بخشهای دیگر نفت را به گسترش اعتراضات فراخوانده است. شورا ضمن گزارش این خبر بر اتحاد مبارزاتی کارگران در نفت تاکید کرد. حذف پیمانکاران و افزایش حقوق ها دو مطالبه سراسری در نفت و بخش عظیمی از کارگران در ایران است. از اعتراضات کارگران نفت وسیعا پشتیبانی کنیم. 
 
حزب کمونیست کارگری ایران
۱۶ بهمن  ۱۴۰۲،  ۵ فوریه ۲۰۲۴

 

نمی گذاریم حکومت اعدامی در فرانکفورت  مراسم و گردهمایی برگزار کند!
 
کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت آلمان می خواهد به مناسبت چهل‌و پنجمین سال حکومت نکبت اسلامی در تاریخ هفتم فوریه ساعت ۱۷ مناسکی برگزار کند. این مراسم حکومتی هر کجا که برگزار شود با اعتراض و خشم و تنفر عمیق مردم روبرو خواهد شد. فقط در هفته‌های اخیر ماشین آدمکشی حکومت اسلامی ایران، به خیال خام خود برای ایجاد رعب و وحشت، شماری از زندانیان سیاسی را وحشیانه به چوبه اعدام سپرده و همچنین کشتار زندانیان جرائم عادی را نیر گسترش داده است .

از همه مردم شرافتمند و آزادیخواه و مخالفین اعدام دعوت می‌کنیم یکصدا و متحد در تظاهرات بزرگ هفتم فوریه علیه حکومت اسلامی مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت فعالانه شرکت کنید. 
در برابر توحش جانیان اسلامی باید با قدرت دست به اعتراض بزنیم. صدای رسای مردم مبارز ایران، زندانیان سیاسی و همه خانواده‌های دادخواه باشیم تا بساط جمهوری اسلامی در خارج کشور برچیده شود. اجازه نخواهیم داد حکومت اعدامی مراسم و گردهمایی برگزار کند.

از همه شما در شهرهای اطراف فرانکفورت می‌خواهیم  با در دست داشتن عکس‌هایی از جنایات بیشمار حکومت اسلامی و تصاویر هزاران جانباخته راه آزادی که جمهوری اسلامی بیرحمانه دست به کشتار ‌آنها زد، همراه با خانواده عظیم دادخواهان در چهارشنبه ۷ فوریه ساعت ۱۷ مقابل لانه تروریستی جمهوری اسلامی در فرانکفورت فعالانه شرکت کنید! 

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران – کمیته تشکیلات آلمان ۳ فوریه ۲۰۲۴