اخبار نفت:شماره ۶۵-۶۶-۶۷- اعتراضات کارگران رسمی نفت و گاز آغاجاری و کارگران ارکان ثالث ۶۸ و چند خبر دیگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب کمونیست کارگری ایران: صنعت نفت همچنان در التهاب است. امروز چهارشنبه ۲۷ دیماه کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در ادامه تجمعات قبلی خود بخاطر تعرضات معیشتی حکومت و بی پاسخ ماندن مطالبات خود دست به تجمع زدند. اعتراضات کارگران رسمی نفت ادامه دارد. خواستهای سراسری و فوری این کارگران عبارتست از: برکناری مدیران فاسد نالایق، حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی،‌ اجرای کامل ماده ده و پرداخت معوقات آن و توقف دست اندازی به صندوق بازنشستگی خواستهای سراسری کارگران رسمی نفت است. 
از سوی دیگر اعتراضات کارگران ارکان ثالث نیز گسترده تر شده  است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث) طی بیانیه ای تحت عنوان "اعتراض ما کارگران برحق است" بر تجمع هفتگی کارگران ارکان ثالث تا پاسخ گویی به خواستهایشان خبر داده است.  در بخشی از این بیانیه در رابطه با مطالبات کارگران چنین آمده است:"حذف کامل شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی و افزایش حقوقها دو مطالبه اول ماست و بر اجرایی شدن خواسته‌های فوری مان چون بازنگری، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، تخصیص بن کارت، نفت -گاز کارت، رسیدگی به شرایط ناایمن محیط های کاری و رفاهی مان اصرار نموده تا حصول نتیجه اعتراضات خود را ادامه داده، در ادامه بر هفتگی شدن تجمعاتمان تاکید داریم". 
از خواستها و اعتراضات کارگران نفت حمایت و پشتیبانی کنیم و صدایشان را وسیعا بازتاب دهیم. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۷ دی  ۱۴۰۲،  ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴


اخبار نفت:شماره ۶۶
اعتراضات کارگران رسمی نفت در شرکت فلات قاره در بهرگان
امروز ۲۹دی کارگران رسمی نفت در شرکت فلات قاره در بهرگان در ادامه اعتراضات خود به تعرضات معیشتی حکومت دست به اعتراض زدند. این کارگران در این روز طی بیانیه ای خواستهای فوری خود را در هفت بند اعلام کردند که رئوس ان عبارتند از: حذف سقف حقوق کارکنان مناطق عملیاتی نفت، اصلاح و افزایش حد اقل حقوق کارکنان جدید الاستخدام، برداشتن عناوین اصلی تخصصی و پشتیبانی عمومی و منع تفکیک کارکنان شاغل در یک نقطه مشترک جغرافیایی، حذف سقف پاداش سنوات بازنشستگی کارکنان مناطق عملیاتی نفت، معافیت مالیاتی کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی نفت، پرداخت معوقات اجرای ماده ۱۰  و ضرورت رعایت صحیح مفاد ماده ۱۰ و قانون وظایف و اختیارات وزیر نفت در خصوص استقلال اداری کارکنان عملیاتی نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری.
کارگران رسمی نفت در بهرگان روزهای جمعه را بعنوان روز اعتراض خود اعلام کرده اند. از سوی دیگر اعتراضات در میان کارگران  ارکان ثالث در نفت نیز با خواست محوری کوتاه شدن دست پیمانکاران و افزایش حقوقها گسترش یافته است و این کارگران در مناطق نفتخیز جنوب و مجتمع های گاز با تاکید بر خواستهای فوری خود از جمله اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پاسخگویی به مطالباتشان از هفتگی بودن اعتراضشان خبر میدهند.
از خواستها و اعتراضات کارگران نفت حمایت و پشتیبانی کنیم و صدایشان را وسیعا بازتاب دهیم. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۹ دی  ۱۴۰۲،  ۱۹ ژانویه ۲۰۲۴


اخبار نفت:شماره ۶۷
تجمعات اعتراضی کارگران ارکان ثالث در پالایشگاه های اول، سوم، پنجم تا دهم و دوازدهم پارس جنوبی
بنا بر گزارش منتشر شده از سوی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی (ارکان ثالث) از ساعت هفت صبح روز شنبه ۳۰ دی تجمعاتی اعتراضی از سوی کارگران ارکان ثالث در پالایشگاه های اول، سوم، پنجم ،ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم پارس جنوبی بر پا شد. این تجمعات علیرغم  تلاشهای مدیران داخلی و حراست پالایشگاهها برای متفرق کردن کارگران برپا شدند و فراخوان این تجمعات  از قبل داده شده و بر هفتگی شدن اعتراضات تاکید شده بود. این کارگران در پیامهای اعتراضی امروز خود اعلام کردند که تا پاسخگویی به خواسته های خود به اعتراض خود ادامه داده و  بر ساعات و روزهای تجمعاتشان خواهند افزود. شورای سازماندهی ضمن گزارش این خبر همکاران خود در حوزه های مختلف را به پیوستن به اعتراضات سراسری کارگران ارکان ثالث فراخوانده است. 
علاوه بر مطالبه مهم حذف شرکتهای پیمانکاری  و افزایش حقوقهاُ،‌ُ  خواستهای فوری این کارگران عبارتند از: اجرای کامل طرح طبقه مشاغل، بهره مندی از نفت- گاز کارت، بن کارت و اعمال مرخصی ۲ به ۲ برای کارگران پشتیبانی. از اعتراضات کارگران نفت حمایت کنیم و صدای آنها را وسیعا بازتاب دهیم. 

حزب کمونیست کارگری ایران
۳۰ دی  ۱۴۰۲،  ۲۰ ژانویه ۲۰۲۴


اخبار نفت:شماره ۶۸
تجمع کارگران قراردادی در اهواز و کارگران رسمی نفت در لاوان 
امروز شنبه ۳۰ دی کارگران قراردادی مناطق نفتخیز جنوب، در اعتراض به  عدم اجرای کامل مصوبه دیماه ۱۴۰۰ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت ( فوق العاده تخصصی و مخصوص ) و با خواسته قرارداد مستقیم با وزارت نفت در اهواز تجمع کردند.  اصلاح فرمول محاسبه پاداش بهره وری مشابه کارکنان مدت معین و  اصلاح فرمول اضافه کاری بر اساس تبصره یک ماده ۳۶ قانون کار دو خواست فوری  دیگر این کارگران است. 
بعلاوه اعتراضات کارگران رسمی نفت بخاطر عدم پاسخگویی به خواستهایشان ادامه دارد. روز گذشته علاوه بر کارگران رسمی نفت در شرکت فلات قاره در بهرگان، این بخش از کارگران در لاوان نیز تجمع داشتند. 

حزب کمونیست کارگری ایران
۳۰ دی  ۱۴۰۲،  ۲۰ ژانویه ۲۰۲۴

 

 


اعتراضات معلمان خرید خدمت، کارگران سیمان، تظاهرات مردم اراک و خبری دیگر
اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد

امروز چهارشنبه ۲۷ دیماه جمعی از آموزگاران خرید خدمتی در اعتراض به وضع بد معیشتی و بلاتکلیفی شغلی در برابر وزارت آموزش و پرورش، تجمع و اعتراض کردند. 
در این روز همچنین گروهی از کارگران متقاضی مسکن ملی مقابل ساختمان سازمان مسکن و شهرسازی زنجان تجمع کردند. اعتراض این کارگران به بلاتکلیفی در تحویل آپارتمانهایی‌ است که قرار بوده دولت دوساله تحویل دهد و تعویق بیش از دو سال از موعد اعلام شده تحویل آنها و افزایش میزان پرداختی کارگران در  هر دوره بابت این واحدها خشم کارگران را دامن زده است. 
روز گذشته ۲۶ دیماه کارگران کارخانه سیمان در کنگان در بوشهر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود و سطح نازل حقوقها تجمع و اعتراض کردند. 
اعتراضات علیه آلودگی هوا بخاطر سوخت خطرناک مازوت توسط نیروگاه شازند ادامه دارد. روز گذشته جمعیت بزرگی از این مردم به خاطر این وضع در شهر اراک به خیابان آمدند و با راهپیمایی و  با در دست داشتن نوشته‌هایی از قبیل "مازوت‌سوزی جنایته، سکوت کردن خیانته"، دست به  اعتراض زدند. این سومین اعتراض مردم ساکن اراک در اعتراض به مازوت‌سوزی در هفته‌های اخیر بوده است. حضور زنان در این حرکت اعتراضی چشمگیر بود.

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۷ دی ۱۴۰۲،  ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴

 

ادامه زندانی کردن شریفه محمدی محکوم است
اخبار دیگری از کارگران زندانی و بازداشتها و احضارها
شریفه محمدی، فعال کارگری از تاریخ ۱۴ آذر در زندان است. او  در رشت بازداشت ‌شده و پس از ۲۰ روز به زندان سنندج منتقل گردیده است. اکنون بیش از ۴۰ روز از دستگیری او میگذرد و  در این مدت به جز چند تماس بسیار کوتاه با فرزند ۱۲ ساله‌اش، اجازه ملاقات و تماس با خانواده را نداشته است. بنا بر خبرها  شریفه محمدی به خاطر بیماری دیسک کمر به دردهای شدیدی مبتلا شده و بیماری‌اش در زندان تشدید شده است. بی‌خبری از شریفه محمدی با توجه به وضعیت بیماری‌ و به خطر افتادن سلامت وی، موجب نگرانی شدید خانواده و دوستانش شده است. همچنین یکی از انگشت‌های او در زندان به عفونت مبتلا شده است.  علی‌رغم اینکه او  به درمان فوری پزشکی نیاز دارد، رجبی بازپرس شعبه ۴ دادسرای رشت کماکان از دادن پاسخ درباره روند پرونده به خانواده او امتناع می‌کند. شریفه محمدی باید فورا و بدون قید و شرط  آزاد شود و تحت درمان پزشکی قرار گیرد.
- روز ۲۷ دی عاتکه رجبی معلم زندانی، که به حکم شعبه‌ی ۲۱ اجرای احکام دادگاه مشهد برای  گذراندن دو‌ماه حبس، روانه زندان مشهد شده بود، آزاد شد. آزادی عاتکه رجبی را به او، و به همگان تبریک میگوییم.
- بدنبال پیگیری فعالین معلم و نامه اعتراضی ۴۴۴ نفر از معلمان و فعالین کارگری روز ۲۷ دی عزیز قاسم زاده از فعالین معلم زندانی در گیلان برای ۵ روز به مرخصی درمانی آمد. 
- روز ۲۶ دی نرگس منصوری، کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و فعال اجتماعی پس از ۲۳ روز اعتصاب غذا و دارو در اعتراض به قطع تماسهای تلفنی بخاطر وخامت حال جسمانی به بیمارستان منتقل شد. از حدود دو هفته قبل تا کنون سیزده زندانی سیاسی زن در اوین از جمله  گلرخ ایرایی، آنیشااسداللهی، نرگس محمدی، سروناز احمدی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، محبوبه رضایی، سپیده قلیان، ارغوان فلاحی، شیوا اسماعیلی، پروین میرآسان و  نسیم سلطان‌بیگی، پس از اعتراض به حضور مقام‌های قضایی در زندان اوین، با دستور مقامات قضایی، از حق تماس تلفنی محروم شده‌اند. این زندانیان هنگام حضورمقامات قضایی حکومت در زندان، با شعار زن زندگی آزادی، و فریاد محسن شکاری را چرا اعدام کردید، اعتراض خود را   به اعدام ها اعلام کردند. 
- رضا اقدسی فعال کارگری و از کارگران اخراج شده ایران خودرو با اتهامات واهی امنیتی به چهار سال حبس محکوم شد. او سال گذشته  به همراه همسرش بخاطر شرکت در اعتراضات ۱۴۰۱ چندین بار احضار و تهدید و بازداشت شدند. رضا اقدسی دوم آبان بازداشت  و در بند  بند ۴ زندان اوین  بسر میبرد. 
جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی جنبشی قدرتمند در ایران است. ده تشکل کارگری و اجتماعی طی بیانیه ای علیه اعدامها و سرکوبگری های حکومت بر آزادی فوری و بدون قید و شرط معلمان، کارگران و تمامی زندانیان سیاسی و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات تاکید کرده اند. بعلاوه کارزاری یک هفته ای از ۱۳ تا ۲۰ ژانویه با حمایت بیش از ۹۰ سازمان سیاسی و حقوق بشری، و ۷۰۰ فعال سیاسی و اجتماعی در ۱۳ کشور و ۳۸ شهر در دنیا علیه اعدامها در ایران به جریان افتاده است. 
کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now) تلاش میکند صدای این کارزارها و جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی در سطح جهان باشد. جمهوری اسلامی بخاطر تمام جنایات و سرکوبگریهایش باید در سطح جهان بایکوت شود و سران جنایتکارش به محاکمه کشیده شوند. 
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
۲۷ دی  ۱۴۰۲، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
, https://www.free-them-now.com/