ثریا شهابی: قطار انقلاب زنانه در ایران براه افتاده است

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

از ۲۵ شهریور، با قربانی شدن مهسا امینی ۲۲ ساله زیر چرخ دنده ماشین حفظ نظام آپارتاید جنسی و ‌اسلامی در ایران! پس از کشته شدن دلخراش مهسا زیر لگد این نظام ضدزن، به خاطر حفظ حجاب، این قلاده قرون وسطایی اسلامی که چهل سال است بر گردن زنان در ایران قفل شده است، ایران وارد تحولی سراسری و تکان‌های عظیمی شد. با این قتل که فقط یکی از دهها و دهها میلیون زخم بر پیکر زنان در ایران، طی سه - چهار نسل از مردم است، در ایران تحولی زیروروکننده اتفاق افتاد.

این قتل جامعه ای هشتاد میلیونی از کردستان تا تهران، از خوزستان تا خراسان و گیلان و آذربایجان و … را به طغیان برای حق زن کشاند. طغیانی که خیال فروکش ندارد. با این طغیان قطار انقلاب زنانه در ایران براه افتاده است!
باید سوار شد و آن را به مقصد آزادی ‌و برابری رساند! باید کمک کرد حرکتش متوقف نشود و سلامت به مقصد برسد! انقلاب زنانه در ایران، که در سیر موفقیتش یک حکومت آپارتاید جنسی، جمهوری اسلامی ایران را با تمام قوانین ضدزن و ضدبشری اسلامی ان به زیر می کشد!

انقلابی که دست مذهب و اسلام را برای همیشه از زندگی زنان و کل جامعه از آستین و ریشه قطع می‌کند! انقلابی خواهد بود که نه تنها موقعیت زن در ایران و منطقه که در جهان را تغییر خواهد داد.
این انقلاب می‌تواند، علاوه بر ایران و منطقه، که در جهان به نفع برابری زن و مرد ‌‌، علیه مردسالاری با تمام قوانین، سنت و نهادهای علنی و پنهان آن، ورق را در همه کشورهای جهان، به نفع برابری زن و مرد برگرداند!
این انقلاب قادر است کار بزرگ و اما نیمه تمام انقلاب جنسی دهه شصت در جوامع پیشرفته غربی را، با سرنگون کردن و زیروروکردن مکه و کعبه امروزی زن ستیزی جهان، یعنی با به زیر کشیدن جمهوری اسلامی ایران، و با قطع کامل دست و پنجه مذهب ‌و اسلام از زندگی جامعه، به پایان ببرد.

انقلاب زنانه ایران، از این فراتر، می‌تواند به موازات پیشروی مبارزه سال‌های جاری زن و مرد در ایران برای عدالت اقتصادی، که در سراسر ایران در کارخانه ها و خیابان‌ها، از خوزستان تا تهران و کردستان و خراسان و دورافتاده ترین مناطق علیه فقر و استثمار در جریان است، بیش از پیش پیشروی کند و ورق را به نفع اکثریت محروم جامعه برگرداند.

می‌تواند به موازات پیشروی مبارزه در جریان جامعه به موازات پیشروی جنبش رفاه، آزادی و اداره شورایی، یعنی با پیشروی جنبش سوسیالیستی ایران، جنبش سوسیالیسی که زنانه و کارگری است، ورق را در جهان تماما به نفع میلیاردها بشریت گرفتار نظام زور و تبعیض و استثمار، برگرداند. باید سوار این قطار شد و کمک کرد که به‌سلامت به مقصد آزادی و برابری برسد.