علیه کشتار مردم بی دفاع غزه بپا خیزیم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اکنون بیش از سه هفته، از بمباران شبانه روزی مردم غزه توسط ارتش صهیونیستی اسرائیل میگذرد. نوار غزه تحت محاصره کامل جنایت کاران حاکم در اسرائیل قرار دارد. آب، برق، سوخت، مواد غذایی، دارو و ... بر روی فلسطینی های ساکن غزه بسته شده است. بمباران های مداوم شهرها و روستاهای غزه را به مخروبه تبدیل کرده است. تاکنون بیش از هشت هزار فلسطینی کشته شده اند که سه هزار نفر آنان کودکان هستند.

یک بیمارستان بنام دارلشفاء با خاک یکسان شده و پانصد نفر از بیماران و افرادی که در اطراف بیمارستان پناه گرفته بودند کشته شده اند. این یک قتل عام و نسل کشی آشکار است.

اسرائیل میراث خوار استعمار کهن انگلیس همان کلنی های استعماری را با همان اشکال کهن حکومت استعمارگر انگلیس در مناطق اشغالی فلسطین برقرار نموده. نظام آپارتاید اسرائیل نیروی کار فلسطینی ها را همچون بردگان بی حقوق به کار میگیرد. پیش از جنگ اخیر، اسرائیل در سالهای 2008، 2012، 2014 و 2021 به غزه حمله کرده و هزاران فلسطینی از جمله بسیاری از کودکان را به قتل رسانده و صدها هزار ساختمان های مسکونی را تخریب کرده است. در این جنگ ها مثل جنگ اخیر از بمب های فسفری علیه مردم غزه استفاده شده است.

پس از مرگ عرفات جنگ داخلی میان حماس و الفتح منجر به مرگ صدها فلسطینی شد. در این جنگ داخلی اسرائیل برای درهم شکستن جبهه آزادیبخش فلسطین و الفتح از حماس به اشکال مختلف حمایت کرد. همانطور که آمریکا، ترکیه و عربستان در خیزش آزادیخواهانه مردم سوریه علیه حزب حاکم بعث و بشار اسد، از نیروهای ارتجاعی و سلفی حمایت کردند. همانطور که امپریالیسم آمریکا و متحدین غربی اش از خمینی و نهضت روحانیت در خیزش انقلابی سال 57 حمایت کردند. همانطور که امپریالیسم آمریکا در خیزش بهار عربی از قدرت گیری اخوان مسلمین و مُرسی در مصر حمایت کرد. حماس یک سازمان ارتجاعی اسلامی است که در غزه، که تحت سیطره آن قرار دارد، همانند همپالگی شان در جمهوری اسلامی ایران با اعمال قوانین شریعت مردم غزه را سرکوب کرده و یک فضای خفقان را در جامعه حکم فرما ساخته است. بسیاری از مخالفین و دگراندیشان تحت همین قوانین بطور سیستماتیک شکنجه و به زندان انداخته شده اند و یا به قتل رسیده اند. حماس در سرکوب جنبش اعتراضی جوانان در غزه بر روی اعتراض کنندگان آتش گشود.

 جنایات پی در پی دول نژاد پرست اسرائیل منجر به مانور سیاسی گروهای ارتجاعی منطقته نظیر حماس، جهاد اسلامی و حزب الله و ... و پشتیبانان آنان نظیر دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی شده است . سالیان سال است که کارگران و زحمتکشان فلسطین در چنبره این دو نیروی ارتجاعی - سرمایه داری فشرده میشوند .
از ملزومات گام برداشتن ستمدیگانٍ فلسطین در جهت تحقق حق سرنوشت، رشد و هژمونی نیروی های چپ  و کمونیست، مترقی و آزادی خواه در جنبش مقاومت مردم فلسطین و همراهی سازمان های کارگری و نیروهای مترقی و انقلابی در سراسر جهان است !
ما خواهان توقف فوری جنگ هستیم! و از اعتراضات مردم آزادیخواه و مترقی جهان بر علیه جنگ ارتجاعی و کشتار مردم فلسطین حمایت می کتیم ! 
 به امید خیزش دوباره جنبش آزادیبخش فلسطین!
زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ــ استکهلم