در محکومیت حکم اعدام فعال کارگری شریفه محمدی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست: شریفه محمدی از فعالین کارگری ایران بعد ازدستگیری و چندین ماه اذیت و آزار و شکنجه، توسط بیدادگاه انقلاب رشت به اتهام "بغی" به اعدام محکوم شده است. اتهام او عضویت در "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" و انتساب این تشکل به تشکیلات کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران است. پرونده سازی و انتساب اتهام کذب به فعالین سیاسی و کارگری برای خفه کردن صدای اعتراض و حق طلبانه آنان علیه تبعیض و ستم و نابرابری حاکم بر جامعه،

یکی از شگردهای دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. جرم شریفه محمدی دفاع از حق کارگر و ستمدیدگان جامعه است و به این دلیل دستگیر و بیشتر از هفت ماه است که در زندانهای سنندج و رشت مورد شکنجه و آزار قرار گرفته است. جمهوری جنایتکار اسلامی تاکنون صدهها فعال کارگری را به جرم اعتراض برحق به نظام سرکوبگر و استثمارگر  حاکم زندانی و شکنجه و به حبس های طولانی مدت محکوم کرده است. 

دفاع از حقوق انسانی جرم نیست، شریفه محمدی هم جرمی مرتکب نشده است. مجرم جمهوری اسلامی و تمام دستگاههای مخوف اطلاعاتی و امنیتی اند که برای خفه کردن صدای مردم معترض، برای ایجاد ارعاب و گستراندن اختناق در جامعه، به دستگیری فعالین سیاسی و کارگری، فعالین حقوق زن و مخالفین سیاسی،  انتساب اتهامات واهی و پرونده سازی برای آنها متوسل می شود.

حزب کمونیست کارگری حکمتیست صدور حکم اعدام توسط جنایتکاران بیدادگاه انقلاب رشت را قویا محکوم می کند. این حکم باید لغو و شریفه محمدی فورا آزاد شود. ما همه احزاب و سازمانها، مردم آزادیخواه و حق طلب را به دفاع از شریفه محمدی و برای آزادی فوری وی فرامیخوانیم. شریفه محمدی و کلیه زندانیان سیاسی بدون قید و شرط باید آزاد شوند. 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست
۱۷ تیرماه ۱۴۰۳- ۷ ژوئیه ۲۰۲۴