با قدرت انقلاب و همبستگی های جهانی در زندانها را باز میکنیم

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در جریان اعتراضات مردمی جمعیت زیادی در کف خیابان و در اعتراضات بخش های مختلف معرض جامعه از جمله از میان کارگران، معلمان، پزشکان، دانش آموزان، وکلا و... بازداشت شده اند. آمارها از بازداشت بیش از ۱۵ هزار نفر خبر میدهند. این در حالیست که شماری از کارگران، معلمان، بازنشتگان، فعالین دفاع از حقوق زن، و فعالین اجتماعی در عرصه های مختلف مبارزاتی در زندان بودند و آمار دقیقی از شمار زندانیان سیاسی در دست نیست. اسامی شماری از فعالین کارگری و معلمین زندانی در ایران عبارتند از:

اسکندر لطفی:معلم ، جعفر ابراهیمی: معلم ، کیوان مهتدی : کارگر، مسعود نیکخواه: معلم ، داوود رضوی: کارگر، ناهید فتحعلیان: معلم، زینب همرنگ: معلم، هاشم خواستار : معلم، جواد لعل محمدی: معلم ، مهدی فتحی: معلم، فرید کوراوند: کارگر، محمد ململی گلزاری: کارگر، میثم ابراهیمی: کارگر، سجاد هاشمی نژاد: معلم، اکبر زارعین: معلم، نسرین جوادی کارگر بازنشسته ، رضا شهابی: کارگر، اسماعیل عبدی: معلم ، محمد حبیبی: معلم ، حسن سعیدی: کارگر، ناهید شیرپیشه: معلم، معصومه عسکری: معلم ، رسول بداقی: معلم ، آرش جوهری: کارگر، شادی گلیک: فعال کارگری، پرستار، محمدحسین سپهری: معلم ،عباس دریس:کارگر، احمد تقوی: معلم، میلاد ربیعی: معلم، پیروز نامی: معلم، و غلامرضا اصغری مراللو کارگر معلم.
یک کارزار مهم معلمان کارزار برای آزادی همکاران زندانی و تمامی دستگیر شدگان اخیر و زندانیان سیاسی است. جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی جنبشی قدرتمند است. بخش های مختلف از جمله معلمان، دانشجویان، کارگران در بیانیه های خود بر آزادی فوری تمامی بازداشت شدگان تاکید کرده اند. روز ۱۶ آبان شماری از خانواده های دستگیر شدگان اخیر با تجمع مقابل زندان اوین خواهان پاسخگویی درباره وضعیت عزیزان خود شدند. خانواده ها اعلام کرده اند به اعتراضات خود مقابل زندانها ادامه می دهند. از سوی دیگر یک پایه مهم جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی همبستگی های بین المللی با انقلاب است. از جمله اتحادیه های مختلف بین المللی کارگری با بیانیه هایشان سرکوبگری های حکومت را محکوم کرده و بر آزادی فوری دستگیری شدگان تاکید کرده اند. یک تاکید از جانب برخی از این اتحادیه ها اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار بخاطر همه جنایاتش است و بایکوت جمهوری اسلامی به گفتمان سیاسی مهمی در سطح جهانی تبدیل شده است.
آزادی دستگیرشدگان و باز کردن در زندانها یک عرصه مهم برای پیشروی انقلاب است. باتمام قوا برای آزادی بدون قید و شرط آنها تلاش کنیم. بدین منظور:
-از تجمعات خانواده های بازداشت شدگان فعالانه پشتیبانی کنیم و به تجمعات آنها بپیوندیم.
- شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد را به شعار اعتراضات هر روزه خود در کف خیابان، دانشگاهها و همه جا تبدیل کنیم.
اسامی دستگیرشدگان را وسیعا رسانه ای کنیم.
صدای اعتراض دستگیرشدگان و خانواده هایشان در سطح جهان باشیم.
با قدرت اعتراضات سراسری میتوان تمامی بازداشت شدگان را آزاد کرد.
شهلا دانشفر
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
https://free-them-now.com/
19 آبان 2022