جنایتکاران اسلامی مهسای عزیزمان را هم کشتند!‌

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب کمونیست کارگری ایران: هنوز زخم مرگ تراژیک شلیر رسولی التیام نیافته است که مهسا (ژینا) امینی دختر ۲۲ ساله ای که براییک سفر تفریحی از سقز به تهران رفته بود،‌ اسیر ارگانهای سرکوب حکومت شد و چنان مورد ضرب و شتم قرار گرفت که در همان ساعات اول دستگیری به کما رفت و پس از دو روز جدال با مرگ جان عزیزش را از دست داد. یر کردند و او را به خودرو جنایتکاران دیگری به اسم نیروی انتظامی تحویل دادند و آنها نیز در همان خودرو او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس او را تحویل جنایتکاران دیگری بنام پلیس اخلاقی در بازداشتگاه وزرا دادند و آنها نیز او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و دختر ۲۲ ساله بیگناه به کما رفت.

جنایتکاران دیگری در مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بدون ذکر اسم مهسا گفتند او را برای توجیه و آموزش! به یکی از بخش های پلیس تهران بزرگ فرستاده اند و بطور ناگهانی دچار عارضه قلبی شده است و جنایتکاران دیگری در سیستم قضایی و مجلس و دولت و رسانه هایشان جعلیات دیگری تحویل مردم میدهند و جنایتکاران دیگری از سپاه و نیروی انتظامی خانواده مهسا و مردم معترض را مورد تهدید قرار میدهند. همه آدمکش و خونخوار و جنایتکار!‌ همه ضد انسان، همه ضد زن، همه وحشی و سرتاپا کثافت، همه «ارزشی» یعنی اسلامی پاک و ناب، دختر بیگناهی را به جرم اینکه حجابش اسلامی نبوده است بیرحمانه به قتل رساندند.

ما مردم باید هرچه سریعتر به این چرخه آدمکشی و جنایت پایان دهیم. هر یک روز که این نیروی خبیث اسلامی سر کار است با خود مرگ و نیستی می آورد. قتل مهسا امینی را به موجی از اعتراض برای سرنگونی حکومت آدمکش اسلامی تبدیل کنیم. باید شکنجه گران و قاتلین را معرفی کنند. باید در برابر مردم پاسخ بدهند. باید دسته جمعی حجاب کثیف شان را زیر پا له کنیم.

یاد مهسای عزیز در قلب همه مردم خواهد ماند. صمیمانه به خانواده اش و به همه مردم تسلیت میگوییم.

مسبب قتل مهسا کل دم و دستگاه سراپا جنایت حکومت اسلامی است، از خامنه ای و رئیسی تا تمام نهادهای قانونگذار و سیستم قضایی و آیت الله ها و ارگانهای سرکوب و رسانه های حکومت. تمام این دم و دستگاه ضد بشری را با انقلاب عظیم مان در هم خواهیم شکست. با فریاد مرگ بر جمهوری آدمکش اسلامی صدای مهسا امینی باشیم و قاتلان را به محاکمه بکشیم. حکومتیان خود از ترس یک انفجار عظیم اعتراضی مردم به وحشت افتاده اند و از رئیسی تا وزارت کشور، مجلس اسلامی، دادستانی تهران و بازرسی فرماندهی نیروی انتظامی خواهان بررسی این مساله شده اند!

این واقعه نه تنها مردم سقز و کردستان بلکه مردم در سراسر کشور را تکان داده است و خشم و انزجار گسترده ای را دامن زده است. فراخوان های اعتراضی مختلف فی الحال از جانب بخش هایی از مردم منتشر شده است. باید همه جا دست به تجمع و اعتراض زد. هزاران نفر از مردم مریوان قتل شلیر رسولی را به راهپیمایی سیاسی اعتراضی تبدیل کردند. قتل مهسا را باید با اعتراضی صد بار گسترده تر و تعرضی تر در سراسر کشور، پاسخ داد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۵ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲