هلند: گزارشی از تظاهرات علیه مراسم مرگ خمینی جلاد در لاهه!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

به دنبال اعلام برگزاری مراسم برای سالگرد مرگ خمینی جلاد در مرکز مزدوران جمهوری اسلامی موسوم به “خانه ایرانیان” در دن هاخ (لاهه) که با سفارت‌خانه این رژیم ضد خلقی دیوار به دیوار است، روز دوشنبه ۶ جون به دعوت “کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمت‌کشان ایران – هلند” که فعالین چریک‌های فدایی خلق در هلند بخشی از آن هستند یک آکسیون افشاگرانه در مقابل سفارت برگزار شد. در آفیش این آکسیون ساعت آغاز حرکت پنج و نیم بعد از ظهر قید شده بود ولی جمعیت شرکت کننده از نیم ساعت قبل از شروع حرکت در محل حاضر شده و به نصب بنرها و پلاکاردهای مبارزاتی پرداختند.

قرار بود که یکی از مهره‌های رژیم در سال‌روز مرگ خمینی جلاد، این سگ زنجیری امپریالیست‌ها و سرمایه جهانی، و قاتل کارگران و خلق‌های تحت ستم ایران در این مراسم سخنرانی کند و برای برگزاری این مراسم ضد مردمی، مقامات حکومت از طریق روابط خود در جاسوس‌خانه این رژیم تعدادی از ایادی رسمی و غیر رسمی و “ساندیس‌خورهای” خارج کشوری خود را جمع آوری کرده بودند.

در محل تظاهرات تعدادی از بنرهایی که افشاگر گوشه‌هایی از جنایات رژیم جمهوری اسلامی علیه توده‌های ستم‌دیده ایران بودند، نصب شده بود که توجه عابران را به خود جلب می‌کرد. تعدادی از پناهندگان جوان ایرانی و مبارزین هلندی به ویژه زنان مبارز نیز به این حرکت پیوستند. در جریان آکسیون در مقابل سخنرانی و تجلیل از خمینی جلاد و عزاداری مزدوران رژیم، شرکت کنندگان در این آکسیون به پخش موسیقی شاد و آهنگ‌های کردی و سرودهای مبارزاتی پرداختند و پایکوبی کردند. تظاهر کنندگان همچنین شعارهایی نظیر”مرگ بر جمهوری اسلامی”، “مرگ بر رژیم ضد زن”، “زندانی سیاسی آزاد باد گردد، “کاگر زندانی آزاد باید گردد”، “زنان مبارز زندانی آزاد باید گردند” و… در حمایت از مطالبات و مبارزات توده‌های محروم داخل کشور سر دادند.

از آنجا که شرکت کنندگان در مضحکه رژیم مجبور به عبور از محل تظاهرات بودند، جمعیت هر بار با شعار های “مزدور برو گم شو” و مرگ بر تمامیت نظام جمهوری اسلامی از آنها استقبال می‌کرد و همین مساله باعث عصبی شدن و پریشانی شرکت کنندگان در مراسم خیمه شب بازی حکومتی در لاهه شده بود. یکی از مزدوران اطلاعاتی سفارت برای ایجاد هراس از فاصله دور از محل تظاهر کنندگان و از نیروها و مبارزین فیلم و عکس می‌گرفت.

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در هلند با نصب آرم و بنرهای سازمان در این حرکت فعالانه شرکت کردند. این حرکت در ساعت ۷ بعد از ظهر به اتمام رسید.

ننگ و نفرت بر خمینی جلاد، دشمن زحمت‌کشان، نوکر غارت‌گران!
نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در هلند
۷ جون ۲۰۲۲