شورای استکهلم: تظاهرات ۱۶ دسامبر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

شورای استکهلم، همراه سازمان­ها و نیروهای چپ و کمونیست و آزادیخواه، روز پنج شنبه ۱۶ دسامبر، ساعت ۹ صبح، در تظاهرات در برابر دادگاه حمید نوری جنایتکار، به اعتراض می­ایستد تا بار دیگر به مردم جهان یادآوری کند که رژیم جمهوری اسلامی، با قوانین ارتجاعی خود همۀ زمینه­ های زندگی را به کارگران، زنان و همه اقشار مردم ایران تلخ کرده و با سرکوب و جنایت مستمر، همچنان به بیداد و تبه­کاری می­پردازد. در حمایت از شاهدان و شاکیان که باز ماندگانِ کشتاردهه ۶۰ و خانواده جانباخته گان هستند و بر علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران.

پنج شنبه ۱۶ دسامبر، ساعت ۹ صبح.
جهت اطلاع رسانی و در صورت امکان درج ارسال می شود
با سپاس از شما
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم
http://shora.se/