کارگران پتروشیمی آبادان اعتصاب کردند

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 اعتصاب کارگران پتروشیمی آبادان را به حالت تعطیل درآورد. بنا بر گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، صبح دوشنبه پنجم مرداد کارگران بیشتری به همکاران اعتصابی خود در پتروشیمی آبادان پیوستند و مجتمع به حالت تعطیل درآمد.  گروهی از کارگران پتروشیمی آبادان از روز یکشنبه چهارم دی ماه در اعتراض به فضای امنیتی در محل کار و دریافت نامه‌های تهدید‌آمیز، به رغم فضای پلیسی اعتصاب کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خواست فوری کارگران را «پایان دادن به احضارها و تهدیدهای امنیتی» عنوان کرد و نوشت اعتراضات این کارگران به بدتر شدن وضعیت معیشتی‌شان بوده است.

در روز سوم دی ماه نیز گروهی از کارگران ارکان ثالث نفت و گاز در منطقه ویژه انرژی عسلویه قصد داشتند یک تجمع را سازمان بدهند اما نیروهای امنیتی با بازداشت۳۰ نفر از کارگران و استقرار در مکان اعلام شده برای تجمع، مانع از آن شدند که کارگران به یکدیگر بپیوندند.

بر بنیاد گزارش شورای سازماندهی کارگران پیمانی ۱۵ تن از کارگران بازداشت شده در بعدازظهر همان روز آزاد شدند اما ۱۵ تن از آنان همچنان در مکان نامعلوم بازداشت هستند.

کارگران ارکان ثالث در فراخوان همکاران خود به اعتصاب نوشته بودند «ما برده نیستیم». خواسته این کارگران حذف شرکت‌های پیمانکار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، افزایش دستمزد، پرداخت مزایای شغلی و حقوق برابر با پتروشیمی‌های مستقر در منطقه اعلام شده بود.

کارگران پیمانی نفت و گاز در سه ماه پاییز امسال چند مرتبه دست به اعتصاب زدند. در مهر ماه سال جاری در همبستگی با خیزش زن، زندگی، آزادی اعتصاب کارگران با بازداشت بیش از ۲۵۰ کارگر به پایان رسید. هویت و مکان حبس بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتصاب دو روزه هنوز نامشخص است.

علاوه بر آن در سه ماه گذشته کارگران در چندین پالایشگاه و پروژه نفت و گاز در اعتراض به وضعیت معیشتی، دستمزد اندک، شرایط کاری سخت و بهره‌کشی شرکت‌های پیمانکاری به صورت پراکنده اعتصاب کردند.

26 December 2022