شوراي سارماندهي اعتراضات كارگران پيماني نفت: چند خبر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ادامه اعتصاب کارگران شرکت اکسیر در فاز ۱۴: کارگران شاغل در شرکت اکسیر در فاز ١٤ در اعتراض به خلف وعده پیمانکاران از روز ۲۷ شهریور دست به اعتصاب زده و در کمپ ها هستند. قبلا گزارش کردیم که این کارگران در روز اول اعتصاب خود با شعار نترسید، نترسید ما همه با هم هستیم بطرف دفتر مدیریت مپنا حرکت کرده و در آنجا تجمع کردند. کارگران خواستار افزایش دستمزد خود بر اساس ارقام پیشنهادی همکاران خود در شرکت های دیگر و اجرای نوبت کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی هستند.

در کوران اعتصاب پیمانکار برای شکستن صف اعتصاب به این کارگران وعده هایی داده بود و کارگران با وعده قبول خواستهایشان بسر کار بازگشته بودند. اما روزهای اخیر اعلام گردید که دستمزد آنان فقط ۱۵ درصد افزایش می یابد و در نوبت کاری آنان نیز تغییری صورت نخواهد گرفت در مقابل این خلف وعده کارگران دوباره وارد اعتصاب شدند. و این اتفاقی است که در مراکز کارگری دیگر شاهد آن هستیم و هر کجا که همکاران ما با خلف وعده روبرو میشوند دوباره به اعتصاب باز میگردند.

کارگران اورهال فاز ۱۴ در تدارک تجمع اعتراضی
بر اساس خبر دریافتی کارگران اورهال فاز ۱۹ به تعویق پرداخت دستمزد خود اعتصاب دارند ودر تدارک برپایی تجمع در مقابل درب پالایشگاه هستند.

نتیجه مذاکرات همکاران ما در هفشجان
قبلا گزارش کردیم که در ۲۸ مرداد تعدادی از نمایندگان منتخب کارگران هفشجان نشستی با پیمانکاران داشتند و در آن بر سر مطالباتشان مذاکره کردند. این نشست بین نمایندگان کارگران جوشکار با چند پیمانکار از پالایشگاه آبادان صورت گرفته بود. بنا بر آخرین خبر در این نشست کارگران بر خواست ۲۰ روز کار و ده روز مرخصی و افزایش حقوقها به ۲۷ میلیون تاکید داشت. زیر فشار اعتراض کارگران پیمانکاران بیست روز کار، ده روز مرخصی را قبول میکردند، اما بر سر میزان دستمزد به رقم بالاتر از ۱۹ میلیون رضایت نمیدادند. در نتیجه آن جلسه معین نتیجه ای نگرفت و کارگران خطاب به پیمانکاران اعلام کردند که حاضر نیستند با این سطح از مزد بر سر کار بازگردند. بعد از آن پیمانکاران حاضر شدند با افزایش دستمزد این کارگران تا سطح ۲۴ میلیون موافقت کنند و کارگران نیستند جواب مثبت دادند و قبول کردند سر کار بازگردند. نکته اینجاست که در هر کجا که خلف وعده ای میشود کارگران دوباره به اعتصاب بر میگردند و در محل نیز پیگیر دیگر مطالباتشان هستند. بدین ترتیب اعتراضات در نفت ادامه دارد.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
#اعتصاب_سراسری_کارگران_پیمانی_نفت
#افزایش_حداقل_حقوق_و_دستمزد_به_بالای_۱۲میلیون
#کارگران_پیمانکاری
#کارگران_پروژه‌ای
#کارگران_غیررسمی_نفت
#مناطق_ویژه_اقتصادی
@Shoratama

بازگشت همکاران پروژه‌ای ما در نیروگاه غرب کارون به اعتصاب
روز ۳۱ شهریور همکاران پروژه ای ما در شرکت تولید برق غرب کارون در اعتراض به خُلف وعده کارفرما مجدداً دست به اعتصاب زدند. بنا بر خبر این کارگران در استخدام شرکت مپنا و شرکتهای پیمانکاری هستند که زیر فشار اعتصاب پیمانکار برای بازگرداندن کارگران معترض به سر کار وعده افزایش دستمزد و اجرایی شدن بیست روز کار، ده روز مرخصی را به آنها داده بود و اکنون با زدن زیر وعده های داده شده از سوی پیمانکار کارگران دوباره به اعتصاب بازگشته و تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران در هر کجا که با خلف وعده ها روبرو میشوند دوباره وارد اعتصاب میشوند و در محل نیز پیگیر دیگر مطالبات خود هستند. بدین ترتیب اعتصاب و اعتراض در میان کارگران نفت ادامه دارد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
#اعتصاب_سراسری_کارگران_پیمانی_نفت
#کارگران_پروژه‌ای
#مناطق_ویژه_اقتصادی
https://t.me/shoranaft
@Shoratamas