جلسه گفتگو و بحث آزاد ،  حول سازمانیابی شورايی، 

 

با درود 
جمعه ۲۷ اکتبر در استکهلم   جلسه گفتگو و بحث آزاد ،  حول سازمانیابی شورايی، 
برگزار شد
  لینک فیلم این جلسه  در یوتیوب  برایتان ارسال می شود
 جهت اطلاع رسانی و در صورت امکان درج
با سپاس از شما
 

    بخش اول 

 

ویدئوهای دیگر