گفتگوی تلویزیون حزب کمونیست ایران با بهرام رحمانی درباره وقایع اخیر خاورمیانه

 

 

با درودهای فراوان

لینک مصاحبه رادیو آوای زن با بهرام رحمانی درباره کتاب جدیدش به نام «انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در ایران» و دهم اکتبر روز لغو اعدام:
لینک این گفتگو:


و
گفتگوی تلویزیون حزب کمونیست ایران با بهرام رحمانی درباره وقایع اخیر خاورمیانه
لینک این گفتگو:


شاد و تندرست باشید

 

 

ویدئوهای دیگر