مظفر محمدی: دولت اشغالگر اسراییل دو بار مجرم و دو بار مقصر است!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

دول وحشی غرب و امریکا، کشتار مردم بیگناه اسراییل توسط حماس را بهانه کرده اند و به اسراییل چک سفید نسل کشی داده اند. کارگزاران این دولت ها نه تنها امروز بلکه بیش از هفتاد سال است شریک جرم اسراییل در اجرای سیاستهای فاشیستی علیه مردم فلسطین اند. دولت اشغالگر و نژادپرست اسراییل در پیش آمدن سناریوی فاجعه بار کنونی دوبار مجرم و مقصر است.اولا گروه های مذهبی نوع حماس و جهاد اسلامی در واقع نتیجه ی سیاست و عملکرد ضد فلسطینی و نژادپرستانه ی دولت های اسراییل در دهه های اخیر است. دوما نسل کشی و قتل عام مردم غزه به بهانه ی حملات این گروه ها، تداوم همان سیاست !

سفرهای سران دول غرب و امریکا به اسراییل و فریاد ریاکارانه ی محکوم می کنیم در دفاع از دولت فاشیست نتنیاهو، دولت های حامی را در کنار و شریک جرم جنایات جنوساید کنونی در غزه قرار می دهد.
طبقه کارگر و مردم آگاه جهان باید به این واقعیات آگاه شده و صف  عظیمی را در مقابل دول تبهکار خود تشکیل داده و با تمام توان به دفاع از مردم غزه برخیزند و به این نسل کشی خاتمه دهند. جهان متمدن و بشریت امروز نمی تواند نظاره گر بی تفاوت کشتار فجیع کودکان و زنان و مردان و سالمندان مریض غزه باشد. این یک کشتار جمعی سازمانیافته و آگاهانه است. تنها نگرانی از شرایط فاجعه بار قتل عام مردم غزه کافی نیست. باید بپا خاست و دولت فاشیست اسراییل و حامیانش را  در محاصره ی مبارزه و تظاهرات و اعتراضات توده ای و میلیونی در همه ی پایتخت های کشورهای جهان قرار داد. پاسخ محاصره ی غزه و محروم کردن مردم از غذا و آب و دارو و محکوم کردنشان به مرگ حتمی از گرسنگی و مریضی و بمباران وحشیانه، محاصره ی توده ای دول ریاکار و تبهکار امریکا و غرب و دولت نژادپرست اسراییل است. هر نوع سکوت در مقابل این توحش افسار گسیخته و نسل کشی و کشتار جمعی مردم غزه ما را اگر شریک این جرایم نکند، اما یک وظیفه ی تاریخی و انسانی و متمدنانه و دفاع از بشریت را بر دوش ما قرار می دهد. شانه خالی کردن از زیر بار این وظیفه شرم آور است. این تنها مردم غزه نیست که هر لحظه و ساعت گروه گروه کشته می شوند و در محاصره می میرند، این تعرضی به وجدان های کل بشریت است که قطره قطره ذوب می شود. این جنایت علیه کل بشریت است!
دنیایی که مردمانش بر روی چنین جنایات و نسل کشی و کشتار جمعی چشم می بندد و فقط نظاره گر و تسلیم به این شرایط دهشتناک است، شایسته ی زندگی نیست. در چنین جهانی کسی نمی تواند سرش را بالا بگیرد و بگوید انسانم. جهانیان یکصدا بخواهند که محاصره و بمباران مردم غزه فورا خاتمه یابد. باید به این اختاپوس نژادپرست و ضد بشر افسار زده شود. این تنها راه مهار کردن و افسار زدن بر گروه های مذهبی نوع حماس و جهاد اسلامی است که از جنایات فاشیسم و نژادپرستی دولت های اسراییل تغذیه می کنند. 
بیرون کردن دو میلیون انسان محروم از رفاه و زندگی و امنیت از خانه و کاشانه شان شعار دولت نژادپرست اسراییل است. این کاری غیرممکن و بهانه ای برای یک قتل عام عمدی است. کمک های بشردوستانه زیر بمباران و محاصره هم عملی غیرممکن است. تنها راه انسانی و شرافتمندانه این است که چک سفید قتل عام مردم غزه به بهانه ی جنگ با حماس و جهاد اسلامی از دولت نژادپرست اسراییل گرفته شود. 
کشتن یک کودک، یک سالمند مریض، یک انسان بی پناه کشتن کل انسانیت است. در چنین شرایطی کسی نمی تواند به انسان بودنش افتخار کند. مرگ و درد و رنج این مردم تا مغز استخوان ما را می سوزاند.  بجنبیم و هیولای قتل عام مردم غزه را به بهانه ی جنگ با حماس و انتقامجویی کور از مردمی که هفتاد سال است زیر چنگال خونین این هیولا دست و پا می زنند، افسار بزنیم. بجنبیم و جهانی را از ننگ نظاره گری این توحش ضد بشری پاک کنیم. دفاع از مردم غزه کار جمهوری اسلامی تبهکار، دینداران حزب الله و مسلمانان متعصب و کور ضد یهود نیست. نجات مردم غزه و توقف محاصره و بمباران و کشتار جمعی حتی یک دقیقه زودتر، بیداری و نجات انسانیت و کل بشریت است. 
مظفر محمدی- اکتبر2023