خدامراد فولادی: شادباش ِ نوروزی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

نوروز و سال ِنو را به گرداننده گان و خواننده گان ِ این سایت ِارجمند شادباش می گویم و آرزو می کنم سفره ی هفت سین ِ زنده گی شان مملو از: سیب ِ سرخ ِسلامتی، سکه ی تمام بهار ِرفاه وخوشبختی، سمنوی پرملاط ِ شیرین کامی، سبزه ی چشم نواز ِ آبادی و آزادی، سبد سبد گل ِ بی خزان ِ خنده و شادی ، سینی سینی آجیل ِ مخلوط ِ فراوانی، سینه سینه و دهن دهن سرود و ترانه و همخوانی باد.

سرنگون باد رژیم ِ جنایت پیشه ی اسلامی
برقرارباد آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی درایران
زنده باد مارکسیسم
زنده باد سوسیالیسم
زنده و جاوید باد کمونیسم.
پیام ِ سال ِ نو به خواننده گان ِ گرامی:
در این سال ِ نو/ از چشمه ای که ما آب نوشیده ایم/ پیاله ای بردار/ و گل های سرخ ِ باغ ِ زنده گی ات را/ همه عمر/ آبیاری کن!.