خالد حاج محمدی: جهانیان و "هیروشیمای" دوم در غزه

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بمباران و كشتار مردم فلسطین در نوار غزه بشدت ادامه دارد. اسرائیل در حدود سه هفته گذشته بالای ۱۲ هزار تن بمب روی مردم محروم در نوار غزه ریخته كه گفته میشود قدرت تخریب آن به اندازه بمب اتم آمریكا به هیروشیما است. آنچه تفاوت آن دوره و امروز را بیان میكند، سطح بسیار بالای بی شرمی و وقاحت جهان "متمدن" به ریاست آمریكا در این دوره در قیاس با جنگ جهانی اول و توجیه این بربریت به نام "حق مشروع اسرائیل" برای "دفاع" از خود است.

در آن زمان دنیا علیه توحش دولت آمریكا و نابودی هیرشیما با بمب بود و دولتهای متحد آمریكا برای حفظ ظاهر هم بوده خود را شریك در این جنایت ندانستند. امروز اسرائیل رسما "بازوی جنگی" دولتهای غربی و در راس آن آمریكا، انگلستان، آلمان و فرانسه و... در جنایاتی است كه قربانیان آن مردم فلسطین است. این جنگ نیست! حماس بهانه است! این یك نسل كشی بزرگ از مردمی است كه ۷۵ سال است به اشكال مختلف توسط یك دولت متعصب قومی- مذهبی كشتار میشوند. 
اكنون نوار غزه به كشتارگاه اسرائیل و غرب از مردم فلسطین تبدیل شده است. بخش باختری فلسطین هم كه توسط "دولت" محمود عباس اداره میشود و ظاهرا جنگی در آن نباید باشد هم در امان نمانده است. در كل این منطقه و سرزمین هایی كه در دست فلسطینی ها مانده است، جنگ و جنایت توسط اسرائیل و در همراهی كامل دولتهای غربی ادامه دارد. غرب با ارسال ناوگانهای جنگی و انواع سلاح های كشتار جمعی، با ارسال نیروی نظامی و... به این منطقه، كل خاورمیانه را به بشكه باروتی تبدیل كرده اند كه با هر اقدام ماجورجویانه از هر طرف، منطقه به آتش كشیده میشود و جنگی شروع خواهد شد كه قطعا به سطح این منطقه محدود نمی ماند. آمریكا و متحدین آنها با تحریكات جنگی و پر كردن منطقه از نیروی نظامی و سلاحهای كشتار جمعی، تلاش میكنند هم دولتهای منطقه و هم مردم جهان را مرعوب كنند.
 
 در نتیجه سیاست جنگ طلبانه این قطب، تاكنون نزدیك به هفت هزار نفر از مردم فلسطین كشته شده اند كه نزدیك به دو هزار و پانصد نفر از آنان كودكند. غزه به ویرانه تبدیل شده است، بیمارستانها ویران، مراكز امداد رسانی به آورگان و اردوگاههای آنها كه توسط سازمان ملل اداره میشوند نیز بمباران شده اند. طبق برآورد دفتر هماهنگی برای كمكهای انسانی سازمان ملل تا كنون "حداقل ۱۶ كارمند این سازمان و ۳۵ كارمند دفتر پناهندگان فلسطینی حین انجام ماموریت كشته شده اند". هیچ خبرنگار و خبرگزاریی كه یك صدم حقایق از جنایت اسرائیل را بیان كند در امان نیست و همین دیروز منزل شخصی یكی از خبرنگاران الجزیره را با موشك زدند و خانواده او را جملگی كشتند. قطع برق و آب و ارسال كمكهای غذایی و دارویی به دو میلیون و دویست هزار نفر در نوار غزه و توسط اسرائیل،  باعث یك فاجعه بزرگ انسانی در این منطقه شده است. بعضی از بیمارستانها ویران و بقیه هیچ امكانی حتی برق و آب ... ندارند. پزشكان تا كنون دهها بار هشدار داده اند كه اگر اقدامی نشود و اگر اسرائیل كماكان به این سیاست خود ادامه دهد، بیمارستانها به "گورستان دسته جمعی" تبدیل میشوند.
 
سطح جنایت اسرائیل و متحدین او چنان بالا و غیر قابل تصور است كه صدای همه در آمده است. این جنایت در حمایت و با دخالت مستقیم دول غربی چنان بیشرمانه است كه صدای سازمان ملل هم، كه همیشه ابزار دست خود دول غربی بوده است در آمده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است: "حفاظت از غیر نظامیان به این معنی نیست كه به بیش از یك میلیون انسان دستور تخلیه به سوی جنوب بدهیم، جایی كه در آن نه سرپناهی، نه غذایی، نه آبی، نه دارویی و نه سوختی پیدا میشود، و بعد هم جنوب را بمباران كنیم". این "اعتراض" بسیار نرم و كمی انتقادی باعث شد كه نماینده اسرائیل در سازمان ملل در كمال وقاحت خواهان استعفای فوری او شود. اسرائیل اعلام كرده است به دلیل موضع انتقادی دبیر اول سازمان ملل به دولت نتانیاهو، آنها " صدور ویزا برای كاركنان سازمان ملل را متوقف كرده اند."
 
تا همین جا کشتار جمعی مردم غزه و فلسطینیان و اعترضات جهانی علیه این نسل کشی و بی اثر کردن بهانه های همیشگی آنها برای توجیه این قتل عام و هالوکاست،  موجب بحران در کلوپ جانیانی شده است که بنام دولت های غربی دهه ها است هر جرم و جنایتی که اسراییل علیه فلسطینیان مرتکب شده است را قویا حمایت کرده اند.
 
بشریت متمدن در سراسر جهان علیه این نسل كشی دست به اعتراض زده است. دولتهای مختلف از دولت محمود عباس تا جهان عرب، از خاورمیانه تا اروپا و آمریكا و افریقا، همه و همه جا زیر فشار پایین جامعه و دفاع مردم انسان دوست و صلح طلب زیر فشارند. در بخش بزرگی از این كشورها حمایت از مردم فلسطین و اعتراض به نسل كشی آنها توسط اسرائیل به خواست و مطالبات آنها علیه دول حاكم برای آزادی و رفاه و جامعه ای انسانی تر، گره خورده است. زیر این فشار عظیم  اكنون كشورهای زیادی خواهان آتش بس فوری و پایان بمباران و خواهان ارسال امكانات زندگی از دارو و غذا تا آب و مواد سوختی به مردم غزه شده اند. اما دولت آمریكا و انگلستان اعلام كرده اند كه مخالف آتش بس هستند. بایدن در موقعیت رئیس جمهوری آمریكا مانع ارسال كمكهای غذایی و.... به نوار غزه شده است و به همین دلیل و در توافق با اسرائیل تنها مقدار ناچیزی از كمكهای كه كشورهای مختلف و سازمانهای مدافع حقوق انسان به مصر رسانده اند وارد غزه شده است.
 
در جنگ اوكراین و روسیه، دول غربی و میدیای آنها تلاش عظیمی كردند كه روسیه هراسی، نفرت از روس زبانان و یك نژاد پرستی عریان را در جهان و خصوصا در كشورهای غربی، ریاكارانه زیر عنوان "دفاع" از مردم اوكراین، دامن بزنند. این تبلیغات علیرغم تاثیرات مخرب اولیه آن در ذهنیت مردم و رشد تعصبات كور اروپا محوری و آمریكا محوری، رشد راسیسم و نژاد پرستی، در مدت كوتاهی فرو ریخت. امروز با این توهم در جنگ در فلسطین با پرچم دفاع از یكی از هارترین، نژاد پرست ترین و متعصب و جنایتكارترین دول جهان، در دفاع از اسرائیل و جنایاتش به میدان آمدند. آنها شعور جهانیان را دست كم و قدرت ارعاب خود را خیلی بالا گرفته بودند. نتیجه این سیاست جنگ طلبانه هر چند قربانیان بسیار بالایی از مردم فلسطین گرفت و هنوز هم ادامه دارد، اما عمق توحش، قصاوت و شقاوت دولتهای غربی، پوچ بودن دمكراسی و حقوق بشر آنها را برای متوهم ترین بخشهای مردم در خود جوامع غربی بر ملا كرد.
 
اكنون از دریچه بمباران و كشتار و مجازات دسته جمعی مردم فلسطین، چهر كریه و دیكتاتوری عریان غرب بر ملا و "شاهزاده" لخت و عریان در مقابل جهانیان قرار گرفته است. توهم ها ریخته است و نفرت در بالاترین سطح در دنیای غرب از دول حاكم و دستگاه دروغ پراكنی آنها در خیابانهای لندن، نیویورك و واشنگتن، پاریس و برلین و ... همچون سیل خروشانی در صف میلیونی مردم با صدای رسا اعلام میشود. امروز جهانیان در سطوح مختلف و در ابعاد وسیع دولتهای حاكم نه تنها در ایران و عراق و كشورهای خاورمیانه، بلكه و بعلاوه در خود غرب در انگلستان و آمریكا، در آلمان و فرانسه و... را به مصاف می طلبند. این تحرك عظیم انسانی برای صلح و آزادی، برای حق برابر حیات برای همه انسانها، برای حق زندگی شرافتمندانه و انسانی همراه با پایان توحش و جنایت و جنگ از جمله پایان نسل كشی اسرائیل از مردم فلسطین را خواهان است.
 
در این توحش و نسل كشی، مستقل از قربانیان بی گناه آن در فلسطین، جهانیان به یك بازبینی از نظم حاكم، قوانینی ضد انسانی كه سالها به حكم دولتها و رسانه های آنها به مردم دیكته و بخشا به باور آنها تبدیل شده است، رسیده اند. این بازبینی و نگاه انتقادی در واقعیت پایان دمكراسی غربی و حكومتهای پارلمانی و فروریزی توهم به آنرا با خود دارد. در این دوره نه تنها موقعیت اسرائیل به مراتب ضعیف تر از گذشته و دفاع از جنایت او را در غرب سخت تر، كه دیوارهای عظیم توهم به جهان "متمدن" غرب نیز فرو میریزد. امروز خواست رفاه و آزادی، خواست پایان جنگ و جنایت، خواست پایان گرسنگی و فقر در دل صف بندی عظیم جهانی در دفاع از مردم فلسطین، به جلو رانده شده است. این دوره نیاز عینی و امكان عملی برای عروج طبقه كارگر جهانی با پرچم عدالتخواهی این طبقه و كمونیسم آن بیش از هر دوره ای به ضرورت تبدیل شده است. این نیاز عینی و باز شدن دریچه ای بر روی حقیقت كه كمونیستها از مانیفست تا امروز بانگ زده اند و بر آن پای فشرده اند و علیه نظام كاپیتالیستی جنگیده اند را روی میز میگذارد و به عنوان یك انتخاب مطرح میكند.
 
این جنبش، جنبش دفاع از حق مردم فلسطین و علیه استاندارد دوگانه، علیه نژادپرستی، علیه جنگ، علیه فقر و فرار و پناهندگی و مهاجرت های میلیونی اجباری، علیه بشریت، علیه بهانه ها و توجیهات تاریخی جدال جهان متمدن غرب با شرق، بورژوازی غرب که رئیس بورژوازی جهانی است را خلع سلاح کرده است. در مقابل محرومین، طبقه کارگر، جوانان، زنان و بشریتی که دهه ها است هستی شان گرو بقا نظام سود و سوداوری سرمایه است، خلح سلاح ایدیولوژیکی کرده است. این واقعیت به انواع ارتجاع های دیگر در کمین بهره برداری از شکست ایدیولوژیکی – سیاسی بورژوازی غرب را امکان میوه چینی و خفه کردن توقعات بالای انسانی را نمی دهد.
این یعنی باز شدن دریچه شانس جنبش های کارگری و سوسیالیستی در سراسر جهان، از ایران تا لبنان و اسراییل و امریکا و اروپا. این دورنمای سوسیالیسم و کمونیسم جهان امروز را به روشنی تصویر میکند. 
امروز بیش از هر زمانی این حقیقت مشهود است كه جواب ماركس، جواب لنین، جواب منصور حكمت و جواب ما كمونیستها به جهان وارونه كنونی، سوسیالیسم است؛ سوسیالیسم به عنوان تنها آلترناتیو انسانی ما،  تنها جواب پایان دادن به توحش نظام كاپیتالیستی در جهان امروز است.
 ۲۶ اكتبر ۲۰۲۳