اکبر دهقانی ناژوانی: جنگ انحصارگرایانه اسرائیل و حماس ریشه در کجا دارد؟

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

جنگ بر اثر عدم توازن قوا و اختلاف بین بده و بستان افراد بر سر یک چیز کوچک و یا بزرگ شروع و هر کسی مجبور است تا آن حدی که می تواند مایه بگذارد و از حق و حریم خود دفاع کند. در زمان قدیم در نبود علم و دانش اختلاف و تضاد بین افراد زیاد می بود. به همین نسبت جنگ بین افراد خشن تر و افراد با هم درگیر و برای حفظ حریم خود انحصارگرا تر می شدند. این جنگهای انحصارگرایانه تاثیرات مخرب، ویرانگر و عمیق بر روی فرد و افراد و بر روی اجتماع و محیط زیست می گذاشتند.

در زندگی فردی و جمعی حد و حدودها بطور انحصاری به نفع عده ای و به ضرر دیگران تمام می شدند. در قدیم جنگهای انحصارگرایانه بیشتر بین مذهبهای مختلف، یا بین مذهب و ناسیونالیستم و قومگرایی و یا جنگهای آن زمان ترکیب قومی مذهبی و طبقاتی به خود می گرفتند. اما در قدیم جنگ علم گرایی با کهنه گرایی کمتر رایج‌ بود، ‌چون کهنه گرایی، بخصوص کهنه گرایی مذهبی قوی ، انحصاری و مطلقگرا و علم و علم گرایی خیلی ضعیف بودند. اما امروزه علم و دانش در سراسر جهان زیاد شده. درگیری نوگرایی(علم گرایی) با کهنه گرایی مذهبی، ناسیونالیستی، قومگرایی و کمونیستی افراطی بالا گرفته است. امروزه این جنگها بیشتر از گذشته خودشان را در ‌سیاست، اجتماع، اقتصاد ، صنعت، فرهنگ ، طبقات مختلف و حقوق و غیره نشان می دهند. چرا؟ ، چون با پیشرفت علم و صنعت فاصله کهنه گرایی و نوگرایی زیاد و این دو به سختی با هم کنار می آیند. دوم فاصله کشورهای قدرتمند و کشورهای فقیر زیاد شده و به همین نسبت درگیری کهنه گرایی و نوگرایی هم بیشتر. سوم جامعه شناسی و روانشناسی در سراسر جهان با تمام پیشرفتهایی که داشته اند نتوانسته اند همتراز با علوم طبیعی رشد کنند. چهارم علوم طبیعی را راحت تر می توان در کشورهای مختلف جا انداخت، حتی در کشورهای فقیر رشد علمی بیشتر از رشد علوم اجتماعی خریدار دارد. پنجم تناسب رشد علوم اجتماعی همتراز با رشد ذهنی، روحی، عقلی، احساسی و جسمی فرد و افراد در هر جامعه دارد که با جامعه دیگر فرق دارد. این مشکل را علوم طبیعی کمتر دارد، مثلا امروزه تلفن، کامپیوتر، تلفن همراه، اینترنت سایر علوم و صنعت کم و بیش در تمام کشورها وجود دارد و به مردم خدمت می کنند. اما رشد علوم جامعه شناسی و روانشناسی، حتی در کشورهای پیشرفته نواقص زیادی دارند. اینها همه محدودیتهایی‌ هستند که دست به دست هم می دهند و بده و بستان کشورها را با هم در سطح علوم اجتماعی و علوم طبیعی، صنعت، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و غیره متفاوت، سخت و انحصاری می کنند. هر کسی و هر کشوری آگاه تر ، با سوادتر و امکانات و قدرت بیشتری داشته باشد بده و بستان و حق و حقوق را به نفع خود و به ضرر دیگری انحصاری می کند. دامنه جنگ نوگرایی(علمگرایی) با کهنه گرایی امروزه انحصاری و تحمیلی و نه فقط بین کشورهای ثروتمند و فقیر، بلکه حتی بین کشورهای ثروتمند رقیب وجود دارد. کشورهای رقیب در جنگ بین نو و کهنه مدام در حال فاصله گرفتن از کهنگی صنعتی، اقتصادی، سیاسی و رسیدن به نوگرایی و علم گرایی هستند و در رقابت با هم سعی می کنند از رقبای خود در این جنگهای نوگرایی با کهنه گرایی انحصارگرایانه عقب نیفتند، چون اگر عقب بیفتند خودشان کهنه گرا و صنعتشان کهنه و اسقاطی و ورشکسته می شوند. بعد از ورشکستگی اگر هنوز سرمایه ای دارند آن را در بکار انداختن صنایع نو بکار می گیرند تا جبران عقب افتادگی از رقیبان خود را بکنند و خودشان را از زیر سلطه انحصارگرایی رقبا بیرون بکشند.
انحصارگرایان ثروتمند در این جنگهای بین کهنه و نو به هر شیوه غیر اصولی فرد و افراد را مجبور می کنند که به نوعی به افراد ثروتمند و دولتهای ثروتمند انحصارگرا وصل و وابسته بشوند. در این جنگها هر چه فرد، افراد و گروهها بیشتر ضعیف باشند وابستگی آنها بیشتر و بیشتر زیر سلطه انحصارگرایان می روند، حتی تا مرز بردگی و بردگی جنسی‌، نمونه اش در لیبی که بطور علنی برده فروشی دایر است و هر کار غیر اصولی و غیر انسانی با این برده ها می کنند. بسیاری از زنان و دختران فقیر و همچنین پسران فقیر از کشورهای فقیر به بردگی و بردگی جنسی کشیده شده و می شوند. این قدرتهای بزرگ انحصارگر رقیب زورشان به هم نمی رسد، دعواها و جنگهای خودشان را به یک کشور ضعیف و فقیر می برند و کشور فقیر را جانی و مالی قربانی می کنند تا هم قدرت خودشان را به رخ رقیبان خود بکشند و هم سلاح بفروشند و هم کشور ضعیف را انحصارگرایانه جانی و مالی قربانی و غارت کنند تا کمی از مشکلات درونی کشورهای خودشان را حل کنند. این یعنی جنگ بین نو و کهنه انحصارگرا که فقط به کشورهای انحصارگرای قدرتمند جوابگویی دارند و فقط به آنها سود و بهره می رسانند. از دید آنها به جهنم که کشور فقیر جنگ زده جانی و مالی قربانی می شود. این انحصارگرایان دو جنگ جهانی با تلفات میلیونی را روی دست بشر گذاشته اند.

علم به توده ها چه چیز می فهماند؟
عزیز جون! امروزه انسانها در سراسر جهان، حتی در کشورهای فقیر از جمله کشورهای خاورمیانه نسل به نسل نو تر می شوند و با رشد و آگاهی خودشان علم را هم نوتر می کنند. کهنه گرایی قدیمی تر و ضعیف تر می شود. علم گرایی و نوگرایی دامنه اش گسترده تر و مردم توانایی بیشتری پیدا می کنند و به مرور در این جنگهای بین نوگرایی و کهنه گرایی فعال تر برخورد و اجازه نمی دهند که دعواها و جنگهای بین نوگرایی و کهنه گرایی مدام به ضرر خود این مردم فقیر تمام شود، یعنی کشورهای انحصارگرای ثروتمند جنگ طلب دیگر به آن معنی نمی توانند انحصارگرایانه جنگ‌هایشان را به مردم کشورهای فقیر تحمیل کنند.
عزیز جون!‌ رژیم شاه در آخر حکومتش از مردم فاصله گرفت و در جنگ نوگرایی و کهنه گرایی با مردم انحصارگراتر و جامعه را دو قطبی کرد، رقیبان انحصارگرای قدرتمند انگلیس، اسرائیل و شرق و غرب با کمک انحصارگرایان افراطی مذهبی رژیم شاه را سر نگون تا با مذهبهای انحصارگر افراطی بیشتر مردم ایران را غارت کنند. امروزه همین جنگ انحصارگرایانه بین نوگرایی با کهنه گرایی مذهبی که آخوندها را به قدرت رساند کار دست ملا ها داده است. همین اشتباه انحصارگرایانه شاه و آخوندها را آمریکا و اروپا در جنگ نوگرایی و کهنه گرایی عراق و افغانستان انجام دادند و در باتلاق عراق و افغانستان گیر کردند. یا در آمریکا اگر به همین شکل جنگ نوگرایی با کهنه گرایی انحصاری ادامه پیدا بکند یکی مثل ترامپ که از همه انحصارگراتر و افراطی تر است و هیچ کنترلی بر افکار و رفتار خود ندارد پیدا می شود می زند زیر میز دموکراسی نیم بند آمریکا و جهان که چه غلطهای زیادی من ترامپ همه چیز را انحصارگرایانه برای خودم می خواهم. عزیز جون! از من علم بشنو، در دنیایی که من علم حرف اول را می زنم، حتی با زیاد کردن جاسوسان و لابی(لاوی) های خودتان در کشورهای مختلف چندان کاری از پیش نمی برید. به برکت من علم مردم جهان آگاه شده اند. نمونه اش جنبش انقلابی مهسا در ایران در جنگ انحصارگرایانه بین نوگرایی با کهنه گرایی مذهبی تمام جاسوسان، لابی ها و رسانه های داخلی و خارجی وابسته به جمهوری اسلامی و اربابانش را رسوا کرد. عزیز جون! با آگاه شدن توده ها به برکت علم (علوم طبیعی و علوم اجتماعی) دامنه انحصارگرایی رنگ می بازد و کهنه تر می شود. به این معنی نیست که بطور کامل انحصارگرایی از بین می رود، ولی این انحصارگرایی قالبهایی که تا به حال برای خود ساخته و پرداخته، کهنه شده اند. فرد، افراد، جامعه، دولت‌ها و کشورها باید خودشان را به روز تر، قانونی تر، جدی تر ، منطقی تر، علمی تر بار بیاورند که تا از انحصارگرایی افراطی جنگهای بین نوگرایی(علم گرایی) با کهنه گرایی کاسته شود. چگونه؟ با گسترش علم و صنعت و زیر مجموعه های آنها. با گسترش زیر مجموعه بینابینی در بین طبقات جامعه، بخصوص طبقه متوسط که تا این طبقات توسط زیرمجموعه های خودشان با هم آشتی و جنگهای بین نوگرایی و کهنه گرایی بین خودشان را ریزتر و قابل کنترل تر کرده و از انحصاری و مخرب بودن آنها بکاهند. به همین نسبت رشد افراد همه جانبه و آگاهی فردی و جمعی بالا تر رفته و به راحتی و به موقع این جنگهای انحصارگرایانه بین نوگرایی با کهنه گرایی را کنترل و تنظیم می کنند که ضرر کمتر داشته و تضاد آنها به موقع کنترل و باعث تنوع و پیشرفت در علوم، صنعت، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، اجتماع، حقوق و غیره شوند.

جنگ کهنه گرایی یهودیت با نوگرایی علمی در اسرائیل:
 اما هنوز  نتایاهو و دار دسته در همان انحصارگرایی جنگ طلبانه کهنه گرا که آمریکا و اروپا مزه آن را در باتلاق عراق و افغانستان چشیدند و از آن فرار کردندگیر کرده و به همان انحصارگرایی کهنه گرا از نوع صهیونیسم دامن می زنند. اما چرا؟
سران اسرائیل، بخصوص نتانیاهو در این چند دهه گیر کرده اند. اگر فقط بخواهند به یهودیت بچسبند کهنه گرا و از جوامع پیشرفته عقب می افتند و چون کهنه گرا شده اند کهنه گرایی یهودی آنها با نوگرایی و علم گرایی، بخصوص غربی درگیری زیادی پیدا کرده و غربی ها با علم و نوگرایی توی سرکهنه گرایی یهودی آنها خواهند زد، چون همه جا دعوا بین کهنه گرایی و نوگرایی است و امروزه غلبه نوگرایی بر کهنه گرایی می چربد. دوم سران اسرائیل اگر بخواهند  فقط با کهنه گرایی مذهبی یهودی خود با نوجوانان و جوانان نوگرای خود سر و کار داشته باشند همان بلایی که کهنه گرایی مذهبی بر سر جمهوری اسلامی آورده و نوجوانان و جوانان ایرانی از این رژیم مذهبی فاصله گرفته اند سر نتانیاهو و دار و دسته کهنه گرایش هم خواهد آمد، یعنی نوجوانان و جوانان نوگرای اسرائیلی از نتانیاهو و دار و دسته و مذهب افراطی یهود نیز فاصله می گیرند. متقابلا اگر نتانیاهو و دار و دسته بخواهند که در این درگیری کهنه گرایی با نوگرایی(علم گرایی) فقط طرف علم گرایی و نوگرایی را بگیرند از کهنه گرایی مذهب یهود فاصله گرفته و بسیاری از یهودیان کهنه گرای خود را از دست می دهند، بخصوص که جمعیت یهودی در اسرائیل حدود هفت میلیون است و خیلی از یهودیان خارج از اسرائیل مخالف نتانیاهو و دار و دسته او هستند. کشورشان هم کوچک و ریشه و فرهنگ غنی تاریخی ندارد و بدتر از همه در بیابان‌های شمال آفریقا قرار دارد. اینها مشکلاتی هستند که چندین دهه گریبان اسرائیلی ها، بخصوص سران اسرائیل را گرفته اند و مدام بر شدت آنها افزوده می شود، چون مدام در جهان و در اسرائیل بین نوگرایی و کهنه گرای فاصله بیشتری می افتد و جنگ بین نو و کهنه افزایش می یابد. نتانیاهو و دار و دسته در این فکرند‌ که؛ هر چند کهنه گرای مذهب یهود با نوگرایی در جنگ با هم هستند و ذهن، روح، عقل، احساس و جسم ما سران و مردم اسرائیل را بدجوری به جنگهای خود مشغول کرده اند. اما ما باید کاری بکنیم که ضرر این جنگهای نوگرایی(علم گرایی) با کهنه گرایی مذهب یهود بماند برای غیر خودی ها، مثلا این ضرر ها بمانند برای مردم منطقه خاور میانه، بخصوص عربها، فلسطینیان و ایرانی ها و منفعت این جنگ کهنه گرایی و نوگرایی بماند برای ما اسرائیلی ها و دین ما تا دین ما تقویت شود. اما اگر این جنگهای نوگرایی(علم گرایی) با کهنه گرایی یهود هزینه بیشتر از حد داشته باشند، قسمتی از این هزینه های برای مردم منطقه خاورمیانه که جانی و مالی قربانی شوند و هزینه های اضافی، مثل سلاح ها و پولهای خرج شده بماند برای  آمریکا و اروپا تا آنها برای ما تاوان پس بدهند. اگر سربازان آمریکایی و اروپایی در این جنگها قدم رنجه کنند چه بهتر تا ما اسرائیلی ها جانی و مالی زیاد ضرر نکنیم، مثلا در این جنگهای بین نوگرایی با کهنه گرایی هم ضرر های کهنه گرایانه و هم ضرر های نوگرایانه( علمی) وجود دارد و هم منفعت. ضرر های علمی (بمباران ، حتی بمباران اتمی) بماند برای کشورهای منطقه خاور میانه و منفعتهای علمی بماند برای ما اسرائیلی ها( هواپیما، پول هنگفت، صنایع دفاعی، صنعت و پیشرفت علمی و تنکنولوژی). هر چه کم و کاست داشتیم وظیفه آمریکا و اروپا است که همه جوره به ما خدمت بکنند مالی، علمی و تکنولوژی . اما در این جنگهای کهنه گرایی و نوگرایی که یک سرش در منطقه و سر دیگرش در اسرائیل، بخصوص در ذهن و روح نتانیاهو است و سر سومش در دست آمریکا و شرق و غرب است ضرر های کهنه گرایی، بخصوص از نوع مذهبی هم وجود دارد. اما من نتانیاهو می گویم که جنگهای کهنه گرایی با نوگرایی نباید برای یهودیت ما ضرر داشته باشند هر چند که مذهب یهودی ما کهنه گرا و در این جنگها شریک است. آقای نتانیاهو چگونه چنین چیزی شدنی است؟ نتانیاهو؛ ما اسرائیلی ها باید خودمان به کشور های منطقه، بخصوص مسلمانان کهنه گرا همه جوره تحمیل کنیم که تا آنها همه جوره ضعیف، منزوی، متوهم و  زیر سلطه ما رفته و ما کمبودهای کهنه گرایی مذهب یهود خودمان را بر سر آنها خالی کنیم و آنها مجبور می شوند کمبودهای ما را بر طرف کنند، مثل مذهب شیعه عقب افتاده و آخوندهای عقب افتاده در ایران . ما شاه را زمین زدیم تا این عقب افتاده ها را در سال ۵۷ سر کار آوردیم که آنها همه جوره در خدمت ما باشند و یا فلسطینیان سنی را منزوی، فقیر، متوهم و عقب نگه می داریم تا به راحتی کمبودهای مذهبی یهودی در ذهن و روح خودمان را بر آنها تحمیل کنیم. آنها علم ندارند که از آنها علم بگیریم اگر هم دانشمندانی هم داشته اند همه را کشتیم تا از ما علمی جلو نزنند و با قربانی کردن جانی و مالی آنها خودمان را همه جوره قوی و کمبود های مذهب یهودی خودمان را هم بر سر آنها ریخته و اگر لازم شد برای نابودی کامل آنها هر زمان لازم باشد یک جنگی را هم به آنها تحمیل می کنیم. به این طریق من نتانیاهو و دار و دسته جنگ بین نوگرایی و کهنه گرایی در ذهن، روح، عقل، احساس و جسم خودمان را کمتر می کنیم و دیگران باید در منطقه و حتی در جهان به این انحصارگرایی ما جوابگو باشند و تاوان کمبودهای ما، بخصوص از نوع مذهبی ما را جبران کنند، حتی آمریکا. اگر چنین ساختاری برای ما خوب  بماسد که تا به حال ماسیده است، در نتیجه در این جنگهای بین نو و کهنه هم خود ما اسرائیلی ها بطور انحصاری مظهر علوم طبیعی و علوم اجتماعی هستیم و دیگران همه جوره به ما وابسته اند. هم در این جنگهای نو و کهنه بیشترین ضرر می ماند برای کشورهای ضعیف منطقه خاور میانه، بخصوص مسلمان که عزیز جون اگر جنگ کهنه و نو است فقط شما عقب افتاده های مذهبی افراطی اسلامی مقصر هستید و شما عقب افتاده ها با نوگرایی و علم گرایی مشکل دارید و مذهب یهودی ما نه فقط عقب افتاده نیست، بلکه خیلی پیشرفته و با علم گرایی و نوگرایی مشکلی ندارد. صهیونیسم یعنی آشتی علم با مذهب یهودی ما. تکامل مذهبی بهتر از صهیونیسم در هیچ کجا از عالم پیدا نمی کنید. کشور ما کشور موعود است. مگر نمی بینید که همه کشورهای پیشرفته با ما بده و بستان در سطح خیلی عالی دارند، حتی آنها از ما خط می گیرند و بدون اجازه ما اصلا آب نمی خورند. مگر نشنیدید که رئیس‌ جمهور قدرتمند آمریکا گفت که من صهیونیسم هستم. من نتانیاهو و دار و دسته و لابی ها در ایران شاه را شکست دادیم و به نوکرمان جمهوری اسلامی دستور دادیم که ایران و منطقه را ۴۴ سال به آتش بکشد تا ما و آمریکا، انگلیس، اروپا، چین و روسیه خاور میانه و ایران را غارت کنیم. از طرفی دیگر ما اسرائیلی ها باید مواظب رقبای خود در سراسر جهان باشیم. ما باید انحصارگرا تر برخورد کنیم تا بتوانیم هرطور که می شود علمگرایی و نوگرایی را از دست کشورهای پیشرفته بقاپیم تا حداقل با آنها برابری بکنیم و آنها بر ما تسلط صد در صد انحصارگرایانه نداشته باشند و نتوانند همه چیز را به ما دیکته کنند و ما را در این جنگ بین نوگرایی و کهنه گرایی زیر سلطه خود آورند. متقابلا توسط جاسوسان و لابی های(لاوی) شبکه ای مخفی و علنی خودی و غیر خودی در سیستم حکومتی این کشورها نفوز می کنیم. در این اعمال نفوز، نه فقط عقلگرا ها، بلکه ما سراغ افرادی را هم می گیریم که از نظر عقلی ضعیف و آنها را از نظر عقلی به خود وابسته می کنیم که عزیز جون ما همه جوره به توی احمق کمک می کنیم تا جاپایی در حکومت و ارگان‌ها پیدا کنی. این کشورهای ثروتمند انحصارگرا که ما علم را از آنها دزدیده ایم و برتری علمی از ما ندارند و ما همه جوره در سیستم زندگی و حکومتی آنها نفوز کرده ایم نه فقط ما زیر سلطه آنها نیستیم، بلکه ما را نوگرا و صاحب سبک و علم می دانند. در این جنگ قدرت ما کم کم بر آنها نفوز و با کمک نفوزی ها و لابی های خودمان بر هر آنچه در زندگی و فکر آنها می گذرد آگاه و حاکم خواهیم شد. نقطه ضعفها و نقطه قوتهای آنها را می دانیم و بر آنها اعمال نفوز داریم. ما زنگوله را به کردن آمریکا و اروپا انداخته ایم. اما  سر سوم زنگوله جنگ نوگرایی و کهنه گرایی را با زور می اندازیم به گردن مردم بیچاره منطقه خاورمیانه ، بخصوص فلسطین، چون آنها هم در درگیری نوگرایی و کهنه گرایی هستند. ای وای ای عزیز جون فلسطینی! در جنگ نوگرایی و کهنه گرایی گیر کرده اید. چه بد شد! ما اسرائیلی ها در این جنگها آمریکا و اروپا را تابع خودمان کرده ایم. علم و صنعت و اقتصاد آنها مال ماست و به ما وصل شده اند. توی فلسطینی در این جنگها چگونه می خواهی به ما اسرائیلی ها وصل شوی؟ علم، صنعت و اقتصاد که نداری، پس چطوری؟  فلسطینی ها می گویند دست از سر ما بردارید! نتانیاهو و دار و دسته می گویند نمی شود عزیز جون! شما هم در این جنگ بین نو و کهنه شریک هستید و وقتی علم، اقتصاد و صنعت ندارید، پس در جنگ مذهب یهود و اسلام با ما شریک شوید. اسلام شما و مذهب یهود ما کمبودهای وحشتناکی دارند. اما ما با اتکا به علم و صنعت جهانی از شما قوی تر هستیم، خدای صهیونیسم ما با خدای اسلام شما کشتی گرفته و پیروز شده است. برای اینکه سر به سر خدای یهودی ما نگذارید لازم است که اولا شما فلسطینیان و مردم منطقه اصلا سراغ علم، صنعت و اقتصاد را نگیرید. دیدید که چگونه دانشمندان و مترقیان شما و ایران را کشتیم. دوم ما بر شما برتری داریم و  شما انحصاری باید به ما وابسته باشید. سوماً ما از شما قوی تر و شما و مذهب اسلام شما را مجبور می کنیم که از ما و مذهب ما ضعیف تر ، منزوی تر، کهنه تر، متوهم تر و افراطی تر باشید تا ما تمام کمبودهای مذهبی خودمان را سر شما خالی کنیم و به مردم اسرائیل و تمام جهانیان بگوییم که مذهب صهیونیسم ما عیب ندارد. عیب از این مردم عقب افتاده ضد علم و ضد یهود فلسطینی است که می خواهند ما و مذهب پیشرفته و کشور موعود ما را نابود کنند. آهای مردم جهان اگر جنگی در این چند دهه وجود دارد این فلسطینیان و مردم منطقه هستند که مقصر هستند. از همه بدتر ایرانیان که ۲۵۰۰ سال است می خواهند ما را نابود کنند . ما باید با بمب اتم سراغ آنها برویم .

نتانیاهو با خود و خدای صهیونیسم خود خلوت می کند:
خدای من! ما کمبودها و قصور مذهب یهود را به گردن فلسطینیان و کشورهای منطقه خاورمیانه انداخته و می اندازیم تا این کمبود های مذهب صهیونیسم یهود کم شود. نه فقط کم نمی شود زیادتر هم می شود. گند کارش زده بیرون و همه جهان و بسیاری از اسرائیلی ها هم آن را فهمیده اند. ما حتی با علم گرایی خودمان و علم گرایی آمریکا و اروپا بار زندگی را از روی دوش مذهب یهود برداشتیم تا گرایشهای مذهبی کهنه یهودی خودمان را با نوگرایی و علمگرایی بیش از حد درگیر نکنیم. از آنجایی که کهنه گرایی مذهب یهود با نوگرایی(علم گرایی) اصلا آشتی ناپذیر  هستند. کم کم کشورهای ثروتمند آمریکا و اروپا  که آنها هم انحصارگرا هستند از انحصارگرایی بیش از حد ما اسرائیلی ها فاصله می گیرند و توی سر من نتانیاهو و دار و دسته می زنند و از تشکیل دو کشور اسرائیل و فلسطین صحبت می کنند، چون از یک طرف مذهب صهیونیسم افراطی داریم که اصلاح ناپذیر است. نوجوانان و جوانان نوگرا و علم گرای اسرائیلی از ما فاصله می گیرند و هر شنبه ها بر علیه ما تظاهرات می کنند. از طرفی دیگر بسیاری از مردم یهود در داخل و در سراسر جهان انحصارگرایی صهیونیستی ما را قبول ندارند و از ما فاصله گرفته اند. این وضعیت نشان می دهد که اولا ما صهیونیسم ها در یک باتلاق خود ساخته گیر کرده ایم که از باتلاق عراق و افغانستان برای آمریکا بدتر است. دوم از هر چه علم و علمگرایی و نوگرایی است نیز فاصله گرفته ایم و ضرر علم گرایی سراغ ما آمده، مثلا اقتصاد، صنعت در اسرائیل از استاندارد خارج شده، بسیاری از سرمایه داران خارجی و داخلی از اسرائیل خارج شده اند. دامنه تورم در اسرائیل بالا رفته، اتحاد و هماهنگی در داخل اسرائیل، حتی بین خودی های من نتانیاهو به هم ریخته شده. لابی ها و جاسوسان در داخل و در خارج اسرائیلی و غیر اسرائیلی دیگر برای ما دار و دسته صهیونیسم تره خُرد نمی کنند، پیمان ابراهیم به هم خورده، جو در داخل اسرائیل و در سطح جهانی به ضرر حکومت اسرائیل است. دولتهای خارجی به آن معنی از سیاستهای اشغالگرانه اسرائیل حمایت نمی کنند، چون در داخل کشورهای خود با اعتراضات بر علیه دولت خود و بر علیه اسرائیل رو به رو هستند. ارزش پول اسرائیل کم شده است. چرا؟ چون من نتانیاهو و دار و دسته انحصارگرا در جنگ نوگرایی بر علیه کهنه گرایی پی نبردیم که عزیز جون ترامپ را دیدی، باتلاق عراق و افغانستان را برای آمریکا و اروپایی ها دیدی، وضعیت خراب آخوندها در ایران را دیدی، پس بنابراین از این انحصارگرایی در جنگ نوگرایی و کهنه گرایی دست بر دار، چه معنی دارد که هم منطقه و هم آمریکا و اروپا برای توی صهیونیسم قربانی جانی و مالی شوند و توی اسرائیل صهیونیسم زده همه چیز خوب و عالی داشته باشی. اما چرا نتانیاهو  باز از نو سراغ فلسطینیان‌ بخت برگشته رفت و مستقیم رفت سراغ حماس افراطی؟ چون این جنگ نوگرایی و کهنه گرایی صهیونیستی در کله خود نتانیاهو و دار و دسته است و مثل خوره ذهن و روح آنها را می خورد و چیزی ندارند که جایگزینش کنند. یا باید استعفاء می دادند و فاتحه صهیونیسم را می خواندند و برای رشوه خاری به دادگاه می رفتند و یا حماقت بیشتری می کردند و در این جنگ نوگرایی و کهنه گرایی بیشتر درگیر و سراغ حماس را می گرفتند که از خود اسرائیلی ها در انزوای زندان باز غزه گرفتار و متوهم تر افراطی تر شده اند تا شاید با ادامه این جنگ بین کهنه و نو چند سبایی هم بیشتر دوام آورند. شاید بتوانند پای آمریکا ، اروپا و منطقه خاور میانه را هم به این جنگ بکشانند. اما این اشتباهات انحصارگرایانه بین جنگ نو و کهنه در باتلاق عراق و افغانستان و باتلاق ترامپ  برای سران آمریکایی، بخصوص بایدن درس شدند و نمی خواهند در باتلاقی دیگری خودشان را گرفتار کنند.

خدای صهیونیسم در جواب به نتانیاهو:
خدای صهیونیسم قدرقدرت انحصارگرا در ذهن و روح نتانیاهو و دار و دسته به نتانیاهو نهیب زد که توی احمق نتانیاهو بدان و آگاه باش که من خدای حاکم بر ذهن، روح و جسم تو هستم. من در جنگ بین نوگرایی و کهنه گرایی هستم. من خدای کهنه گرای یهود اگر کم آورم جسم، روح و ذهن توی احمق نتانیاهو و دار و دسته ات را به آتش می کشم، چون تمام سلولهایتان به من وابسته و به من عادت کرده است، حتی من قادر هستم که توی احمق را مجبور کنم که مثل هیتلر یک گلوله در مغز خود خالی کنی. من خدای تو و تو بنده من هستی برای اینکه ناراحتی من در این جنگهای نو و کهنه تا حدودی بر طرف شود از حماس بخواه که زیر سلطه صهیونیسم ما کمبودهای ما را بر طرف کند و اگر مقاومت کرد دشمن من حماس را به آتش بکش که تا با بمباران بیمارستان‌ها در غزه، مراکز آموزشی، دانشگاه ها و کشتن بچه ها، کشتن نوجوانان و جوانان ضربه محکمی به دشمن من علم گرایی و نوگرایی بخورد و علم و علم گرایی (نوگرایی) دشمن من در غزه پا نگیرد .دوم در  جنگ با حماس عده زیادی از فلسطینیان کشته و رقیب کهنه گرای مذهبی من ، یعنی خدای اسلام ضعیف و پشتوانه و نیروی نوجوان و جوان نداشته و از من خدای صهیونیسم شکست می خورد و مطیع من خدای صهیونیسم می شود، حتی اگر یهودی هم کشته شد مهم نیست. مهم این است که در این جنگ نوگرایی(علم گرایی) و کهنه گرایی فقط من خدای مذهبی صهیونیسم  پیروز شوم، حتی خدای اسلام رقیب من باید قربانی من شود. توی احمق نتانیاهو حتی کشورهای ثروتمند، مثل آمریکا را به جنگ حماس بکش و اگر هم شد به جنگ منطقه خاور میانه بکشد تا نه فقط فلسطینیان و کشورهای منطقه هزینه بپردازند و من خدای یهود صهیونیسم پیروز شوم، بلکه برای پیروزی من خدای صهیونیسم منطقه خاورمیانه و آمریکا و اروپا هم هزینه سنگینی بپردازند. علم و علم گرایی و نوگرایی که در این کشورها تضعیف شوند من خدای صهیونیسم مذهبی در این جنگ بین کهنه و نو پیروز میدان هستم. نتانیاهو به خدای ذهنی و روحی خود گفت پروردگار عالم خبر خوش! بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته من صهیونیسم هستم. خدای عالمیان گفت، آفرین بر تو نتایاهو خوشحالم کردی . به بایدن بگو برای پیروزی ما در جنگ با حماس و منطقه شرکت کند. در قسمت دوم جنگ حماس و اسرائیل را با همدیگر باز می کنیم.
موفق و پیروز باشید!  پاینده و جاویدان ایران عزیز ما!
اکبر دهقانی ناژوانی