محسن ابراهیمی: بودجه ۲۰۲۳- بودجه مقابله با انقلاب!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بودجه جمهوری اسلامی را نمیتوان حتی با فرمولها و موازین اقتصادی معمول در بدترین کشورهای جهان سرمایه داری هم تحلیل کرد. چنین موازینی برای تحلیل بودجه جمهوری اسلامی زیادی لوکس است. برای مثال، مسخره است وقتی اقتصاددانان دلسوز برای حکومت ایراد می گیرند که بودجه مثلا به عرصه تولید کم بها داده است و یا برنامه توسعه پنج ساله را در نظر نگرفته است! مخصوصا امروز در یک فضای انقلابی مساله حکومت سر و سامان دادن اقتصاد جامعه به هیچ معنایی نیست. مساله اش بقای سیاسی است. رهایی از خطر سرنگونی است!

بودجه ۱۴۰۲، از نظر اقتصادی بودجه چپاول و از نظر سیاسی بودجه سرکوب و در یک کلام بودجه مقابله با انقلاب مردم است. این حکومت از موج ویرانگرتر بعدی انقلاب در هراس است و دارد خود را برای مقاومت در مقابل آن آماده میکند.
اعتیاد در جامعه بیداد میکند؛ محیط زیست در شرف نابودی کامل است؛ میلیونها دانش آموز از سر فقر از تحصیل محروم میشوند؛ تهیه مسکن برای اکثریت محروم به یک کابوس تبدیل شده است؛ زندگی میلیونها کارگر و بازنشسته در حال نابودی کامل است و در چنین شرایطی حکومت ثروت جامعه را به حلقوم نیروهای سرکوب مثل سپاه، بسیج، نهادهای امنیتی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، و ارگانهای ایدئولوژیک مثل صدا و سیما، حوزه های علمیه و جامعه المصطفی (کارخانه تولید انبوه آخوند شیعه در جهان) و سایر ارگانهای خرافه سازی و سرکوب می ریزد. در بودجه سال آینده سهم همه این ارگانها در ابعاد نجومی افزایش پیدا کرده است!
اینها نشان میدهند که بودجه ۱۴۰۲ نه برای اداره جامعه حتی با پایین ترین استانداردهای قابل تصور در یک نظام سرمایه داری بلکه برای عقب انداختن زمان غرق شدن در سیل خروشان انقلاب تنظیم شده است.
آیا این ولخرجی بودجه از کیسه مردم برای نهادهای اسلامی و دستگاه سرکوب میتواند فرجه ای برای نجات جمهوری اسلامی فراهم کند؟ پاسخ یک نه قاطع است. چرا؟ چون امروز این چسب ایدئولوژی اسلامی و اعتقاد به حقانیت نظامشان نیست که گله بزرگ آیت الله ها و امامان جمعه و مدرسین و مداحان مشغول در نهادهای اسلامی و گله بزرگتر آدمکشان مشغول در دستگاههای سرکوب را کنار هم نگه می دارد. نهادهای اسلامی و دستگاه سرکوب جزوی از یک نظام تا مغز استخوان فاسد هستند که باید با پول نگهشان داشت. نیروهایی با این مشخصه، همچون خشتهای پوسیده یک عمارت لرزان در مقابل انقلاب میلیونها انسانی که برای آرزوهایی عمیق انسانی به پاخاسته اند در هم خواهند شکست. ***
ژورنال ۳۲۷
۲۵ ژانویه ۲۰۲۳-۵ بهمن ۱۴۰۲