ناصر بابامیری: سقز و سایر شهرهای ایران در چهلمین روز خیزش سراسری!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

قتل عمد حکومتی مهسا در تهران نخست خشم مردم آزاده تهران را برانگیخت! ناسیونالیزم فریبکارانه روی این بدیهیات پوشش میگذارد، چونکه از آن نان میخورد! همان روز قتل مهسا معترضین جلو بیمارستان کسری با آگاهی و درایت شعارهایی نظیر «از کردستان تا تهران ستم علیه زنان» سر دادند تا همه مرزبندی‌ها اعم تبعیض جنسی، مذهبی، ملی و نژادی را که چند دهه است حربه دست رژیم و اعوان و انصارش در یکسو و از دیگر سو شاهنشاهی های فاشیست و پان ایرانیست ها و ناسیونالیستهای نان به نرخ روز خور بوده، و روی آن سرمایه گذاری کرده آند تا منافع حقیر خود را در آن بجویند مانع صف متحد آنها شود، دور زدند!

این خیزش از روز اول سقفش بالاتر از آن بوده که رژیم متوحش ایران بسادگی بتواند با زور ماشین سرکوب از یکطرف، و از طرف دیگر شاه الهی های فاشیست‌، پان ایرانیست و ناسیونالیست ها با ضرب پول و امکانات و نهایتا اسلحه دول غربی سقفش را اندازه قامت کوتله خود پائین بیاورند! ناسیونالیستهای کرد در مرکز همکاری که سوداگران این میدانند، بار ها نشان داده اند در پی منافع حقیرشان حاضرند به دستاوردهای مبارزاتی مردم چوب حراج بزنند و مانع تحول انقلابی در جامعه شوند! بهمین سادگی طی فراخوان خود برای ۴ آبان خواستند زنده یاد مهسا را از سایر همنوعانش ساریناها، نیکاها، سدیسها و اقبالها در جای جای ایران و حتی قلب‌هایی که در جهان برایشان تپید بکند و جدا کند، و برگ ناسیونالیزم کرد بر تنش کنند! اما خیزش انقلابی در سراسر ایران در چهلمین روز خیزش که با قتل حکومتی مهسا شعله ور گردید، با آمدن به خیابانها و در دیگر اشکال اعتراضی یکبار دیگر تجدید پیمان کردند با وحدت مبارزاتی هم از عزیزان جان‌باخته یاد کرده، و هم جهت تداوم راه مبارزاتی هزاران زخمی و گروگان زیر شکنجه پاسخی کوبنده به رژیم متوحش ایران دهند، و هم به ناسیونالیستها که میخواستند از این نمد کلاهی برای خود بدوزند و میان مبارزات مردم شکاف ایجاد کنند. اگر از نقاط مختلف ایران مردم با شور و شوق غیر قابل وصف راهی کردستان شدند، اگر خیزش سراسری در چهلمین روز خود تپنده تر از روزهای قبل در برابر دشمنان آزادی و رهایی سنگربندی نمود، حاوی این پیام مهم بود پروژه های ایجاد تفرقه و شکاف خواه از سوی رژیم یا سوداگران جهت مصادره انقلاب، هر جا باشد چه در ایران چه در برلین آنرا خنثی خواهند کرد!

زنده باد خیزشی که سر باز ایستادن ندارد!
زنده حاکمیت شورایی
26.10.2022