بهروز سورن: دانش آموزان کشور و کشاورزان اصفهان به صحنه آمدند, نوبت کارگران است

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

همانطور که انتظار میرفت و پیش بینی میشد, با پیوستن معلمان و فرهنگیان به جنبش سراسری, دانش آموزان نیز صحن مدارس و خیابانها را با اعتراضات پرشور خود در اختیار گرفته و موجی جدید به راه انداختند. گفته میشود که این طیف شامل بر 6 میلیون از جمعیت هشتاد و چند میلیونی کشور هستند.دانش آموزان دختر نیز همانند زنان قهرمان با شعار زن, زندگی, آزادی و مرگ بر دیکتاتور امروز در بسیاری از شهرهای ایران صحنه های زیبایی آفریدند و نشان دادند که ساکت نخواهند ماند.

نشان دادند که نسبت به شعار حقیقی ( از زاهدان تا تهران, خونین تمام ایران ) بی تفاوت نمی مانند و برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و مطالبات خود برای آینده شان در پیوند با معلمانشان اراده ای خلل ناپذیر دارند. یکروز پس از آغاز اعتراضات دانش آموزان دختر, پسران دانش آموز نیز امروز به خیابانها آمده و به جنبش سراسری پیوستند همانطور که کشاورزان اصفهان مستقلا به این موج گسترش یابنده پیوستند. قطعا در روزهای آینده شاهد گسترش بیشتر این اعتراضات از سوی انان خواهیم بود.

آنچه امروز بیش از همیشه برای تحلیل مشخص از شرایط مشخص بکار می آید همانا تجربه انقلاب 1357 است که بسیاری از شاهدان آن میتوانند این تجارب را در اختیار نسلهای جوان قرار دهند تا در مبارزات روزمره خود بکار بگیرند تا نسل جوان عیار موفقیت خود را در این جدال سیاسی, اجتماعی با ارتجاع و وحوش حاکم بالا ببرند.

از آنجمله اند ضرورت همبستگی سراسری از سوی طیفها و طبقات اجتماعی و بالابردن بنیه و پتانسیل اردوی انقلاب در برابر ضد انقلاب.بعنوان یکی از شاهدان عینی انقلاب 57 که وقایع آن را بخوبی و هنوز در ذهن دارم معتقدم که اگر چه بخش هایی از طبقه کارگر کشورمان و فرزندانشان در خیابانها حاضرند اما این طبقه میبایستی شکیل و متحد وظیفه تاریخی خود را در تعیین سرنوشت خود و همبستگی با دیگر آحاد کشور امروز بعهده گرفته و با در دست گرفتن پرچم تاریخی خود و مطالبات روی هم انباشته اش به خیل عظیم تحول خواهان بپیوندد. تنها با پیوستن و اعلام همبستگی سراسری آنان, تلاش برای ایجاد تشکلهای خودجوش سراسری شان در امتداد اعتصابات عمومی میتوان گامی نهایی جهت از کار انداختن مکانیسم های حکومتی و فلج کردن نیروهای سرکوب رژیم برداشت.

حکومتیان که از امواج بهم پیوسته مخالفان خود در خیابانها بشدت به هراس افتاده اند هم اکنون برای مقابله با آن شمشیر دو سری را در دست گرفته اند که یک لبه آن کشتار و سرکوب و بازداشتهای گسترده را پیش روی خود قرار داده است و لبه دیگر آن در تلاش فریب و بخانه فرستادن آنهاست. به عبارت دیگر حاکمان که از روند شتابناک گسترش اعتراضات به قتل دولتی مهسا ( ژینا ) امینی یکه خو.رده اند کوشش می کنند تا با توسل به وعده های سرخرمنی از آتش فروزان انقلاب بکاهند و برای خود زمان بخرند تا بتوانند دستگاه سرکوب آشفته خود را بازسازی و تجدید قوا کنند.از وعده تبلیغاتی رسیدگی به ماجرای قتل مهسا امینی گرفته تا اجرای اصل بیست و هفتم قانون اساسی و نهادینه کردن حق اعتراض و تظاهرات برای شهروندان و ژست های تبلیغاتی دیگر که احیانا در روزهای آتی بعنوان عقب نشینی در برابر خواستهای مردمی گرفته خواهد شد.

حال آنکه میدانیم این نظام هرگز حقوق شهروندی حتی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی را برسمیت نشناخته و مجوز تظاهرات میلیونی مردم ایران را در خیابانها صادر نخواهد کرد. میدانیم که آیت الله قتلعام ابراهیم رئیسی پس از سخنرانی علی خامنه ای امروز بیش از گذشته خیز تشدید سرکوب خونین جوانان و دانش آموزان و دانشجویان در خیابانها را برداشته است. بنابر این بر همه ماست که با افشا گسترده ترفندهای سیاسی رژیم به نیروهای خسته و آشفته سرکوب آنها فرصت تجدید قوا داده نشود.

امروزه و با آمدن دانش آموزان و بخشی از استادان دانشگاهها به صحنه, کانون نویسندگان, فیلمسازان, و بسیاری دیگر میتوان به وضوح گفت که جامعه فرهنگی ایران با کلیتی عظیم به اردویی شکست ناپذیر تبدیل شده است و از همین حالا این جنبش فرهنگی پیروز میدان است. دستاوردهای تا کنونی این جنبش در داخل و خارج کشور را با هیچ ابزارسرکوبی نمیتوان بازپس گرفت. صدای این جنبش بخوبی و بی سابقه به افکار عمومی جهانیان منتقل شده است و حضور ایرانیان تبعیدی و مهاجر در سراسر دنیا بی سابقه بوده است. عدالتجویی و ازادی طلبی زنان کشورمان حتی بسیاری از آنان که تا بحال نمیخواستند! سیاسی باشند را نیز در صفوف معترضین قرار داده است. ورزشکاران غوغا کرده اند و با گسترش این جنبش انقلابی که کل نظام را هدف قرار داده است, میرود تا بازی های جهانی فوتبال را تحت الشعاع قرار دهد.

گذار از حضور زنان در استادیوم ها و آزادی های یواشکی امروز به آزادی زن , برابری سیاسی و اجتماعی و تلاش برای محو مردسالاری تبدیل شده است. قطعا بسیاری کوشش خواهند کرد تا مسیر این جوشش همگانی را منحرف کنند و با تمایلات طیفی و منافع فرقه ای خود در یک راستا قرار دهند. شعار مرد, میهن, آبادی که هر روزه بیشتر تکرار میشود, نیز در همین راستا طرح و برنامه ریزی شده است. صرفنظر از بی محتوا و بی معنی بودن آن در این برهه از مبارزات مردم, بنظر می آید که این شعار نه برای تکمیل و و تقویت شعار زن, زندگی آزادی که در برابر آن طرح شده است. هم از اینرو این شعار میتواند در آینده ابزاری برای حفظ و تداوم مردسالاری در جامعه بکار آید. هشیار باشیم!

علی خامنه ای که در یکی دو هفته گذشته غیبت صغری داشت بالاخره دیروز و در جمعی از مریدانش حاضر شد و سکوت خود را شکست. از پیش هم مشخص بود که او جز تکرار اراجیف گذشته اش و رهنمود برای بالا بردن شدت سرکوب و به خاک و خون کشیدن اعتراضات چیزی برای گفتن ندارد. حقیقت امر این است که توسل خامنه ای به دروغگویی درباره آتش زدن قرآن و مساجد تنها و تنها از عجز و ناتوانی او و قوای سرکوبش دربرابر اردوی اعتراضی سراسری مردم ناشی میشود. با تداوم جنبشی که برای آزادی, عدالت و دمکراسی برپاست تنها یک چشم انداز را میتوان تصور کرد و آنهم فرسودگی و خستگی قوای سرکوب و ریزش تصاعدی و ناگزیر قوای جنایتکار اوست.

اعتصابات سراسری و تشکیل نهادهای مردمی و خودجوش میتواند در تعمیق شکافهای درونی حاکمیت و تسریع آن نقش بزرگی را ایفا نماید. اگر چه حکومتیان تلاش می کنند تا در برابر مردم از مواضع خود عقب نشینی نکنند اما با گسترش و همبستگی عمومی به آن ناچار خواهند شد و این همان آغاز پایان عمر نکبت بار حکومتی است که لکه ننگ همیشگی آن و غصه پردرد نسلهایی از ایرانیان در تاریخ مبارزات مردم کشورمان خواهد ماند.

بازداشتهای گسترده چه در صحن خیابانها و چه در دانشگاهها در ادامه خود میتواند بحرانی جدید در برابر حاکمیت قرار دهد. انتقال بازداشتی ها به پادگانها و اماکن دیگر بجز زندانها نشان از این بحران است که با گسترش مبارزات مردمی و ادامه دستگیری ها رژیم با آن مواجه خواهد بود. بر همه انقلابیون است که امروزه با طرح و اولویت بخشی شعار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و بازداشت شدگان اخیر این مطالبه را بی قید و شرط به جکومتیان تحمیل کنند. مطالبه ای که پذیرش آن برای آنها حکم سرنگونی قطعی شان را در پی خواهد داشت.

بهروز سورن

4.10.2022

فیلم راهپیمایی کشاورزان اصفهان