نسان نودینیان: قتلهای ناموسی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

دخالت شما مهم است! خطاب به زنان مبارز! کارگران! معلمان و دانشجویان! نام فائزه ملکی نیا به اسامی قربانیان قتلهای ناموسی از جمله، نگین (گلاله) شیخی(سقز)، شهین نصراللهی(اورامان)، سرگل، اسرین و نسرین و…اضافه شد. مثله کردن و تکرار قصه تلخ فائزه، و صدها قربانی دیگر، نمونه هایی دردناک از فاجعه بزرگ خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی در کردستان و البته در ایران و جهان است. با هر قتل ناموسی و با هر خشونت آشکار علیه زنان یک سوال اساسی در برابر ما در محیط های کار و زندگی و میدیای اجتماعی و در جمع و محافل نزدیک قرار میگیرد: راه های مقابله کدامها هستند!

مردم، فعالین آزادیخواه و برابری طلب چه برنامه ای در محل در دفاع از زنان و علیه خشونت بر علیه زنان و قتلهای ناموسی باید داشته باشند؟

زنان پیشرو و مبارز در سنندج و مریوان با برپایی تجمعات اعتراض به سکوت و قوانین اسلامی شریعه و فرهنگ مذهبی ــ مرسالارانه دست به اعتراض زدند. قاعدتا اعتراضات زنان مبارز در سنندج و مریوان می بایست با فعالیتهای اجتماعی در ابعاد وسیع ادامه می یافت و افکار عمومی جامعه در ارتباط با قتلهای ناموسی و خشونت علیه زنان را تحت تاثیر قرار میداد. در کردستان صدها فعال زنان پیشرو، فعالین اجتماعی، کارگران، معلمان، دانشجویان و زیست محیط حضور دارند. اتوریته اجتماعی دارند. شناخته شده هستند، دخالتهای موثر آنها در عرصه اجتماعی و مبارزاتی مردم برای مردم و جامعه آشنا است.

مبارزه علیه خشونت علیه زنان و قتل ناموسی به ابتکارات فوری فعالین عرصه های مختلف اجتماعی نیازمند است. فعالین زنان و مردان که دارای محبوبیت و اتوریته در میان مردم هستند و مردم به گفتار و سخن و رهنمود و اعتراض آنها اعتماد میکنند، اینها در روشنگری و آگاهگری و بسیج جامعه علیه جنایتهای ناموسی تجربه کافی دارند.

جامعه ایران مورد تبعیض جنسیتی قرار گرفته است. زنان مورد هجوم قوانین و تسلط حکومت مذهبی قراردارند. نابرابری جنسیتی و ستمکشی بر زنان سایه سیاه و خوفناک خود را بر زندگی و حیات زنان گسترده است. د.

زنان و مبارزات آنها علیه تبعیض جنسی و ستم کشی بر زنان عرصه ای بسیار وسیع و تعرضی علیه نظام و سیستم حاکم در جامعه است. زنان بخش پیشرو و تعرضی جامعه علیه اسلام سیاسی و حکومت اسلامی هستند. اعتراض به موقع زنان پیشرو و مبارز در سنندج و مریوان جلوه های درخشان از این اعتراضات هستند. در شرایط کنونی به میدان آمدن کارگران، معلمان و دانشجویان و فعالین مدنی و زیست محیطی و تقویت اعتراضات زنان علیه خشونت و قتلهای ناموسی، اهمیت هزار باره ای را پیدا کرده است.

زنان پیشرو! کارگران! معلمان ! و دانشجویان! به میدان بیایید و سخنگوی اجتماعی و علنی مبارزه علیه خشونت علیه زنان و قتلهای ناموسی بشوید. برای شما مبارزه موثر علیه خشونت و قتلهای ناموسی فعالیتی ملموس و قابل دسترس است. چنین مبارزه ای امر انسانی و آرمانی هر انسان آزادیخواه و برابری طلب است. در جامعه ایران و کردستان میلیون ها نفر انسان برابری طلب و آزادیخواه در اعتراضات و خیزشهای توده ای حضور دارند. این نیروی اجتماعی و مبارز در جامعه را علیه خشونت و ستمکشی بر زنان فعال کنید. شما میتوانید نقش و دور برجسته ای در کوتاه کردن دست جنایت و کثیف ناموس پرستی علیه زنان را نمایندگی و هدایت کنید!. مورد شهین، نگین، فائزه و… به اندازه کافی تکان دهنده است. سکوت و انجام ندادن اقدامات جمعی جایز نیست. راه حلها زیادند و این راه حلها در دست زنان پیشرو، کارگران، معلمان و دانشجویان است.

عکس العمل اعتراضی علیه قتل ناموسی فائزه و… توسط کارگران بشکل ویدئویی و کتبی در میدیای اجتماعی اقدامی موثر علیه خشونت علیه زنان است. برای هزارها خانواده کارگری و مردم آموزنده است. فضای اعتراض و مبارزه علیه ستم کشی بر زنان و انزجار از قتلهای ناموسی را صد چندان تقویت میکند. میدان اعتراض و مبارزه زنان و مردان معلم وسیع است. تاثیرات اجتماعی فوری و موثری در میان والدین میلیونی محصلین را دارد. نامه و قطعنامه و گفتارهای تصویری و صوتی معلمان خطاب به جامعه درباره ستمکشی بر زنان و قتلهای ناموسی قطعا تاثیر گذار و موثر واقع میشود. صدها ویدئو و کامنتهای اعتراضی در میدیای اجتماعی فضای انسانی و مبارزه جویی را تقویت و تاثیر گذار میکند. درسهای ارزنده برای بسیج و مخالفت علیه خشونت علیه زنان و ناموس پرستی را هدایت و بسیج میکند.

دانشگاه ها در این روزها که مردم شاهد قتلهای ناموسی و خشونت علیه زنان هستند نمی بایست آرامش همیشگی اش را میداشت. سمینار و تهیه ده ها کامنت و ویدئو علیه قتل و سوزاندن فائزه میبایست در فضای اعتراضی و سیاسی دانشگاه ها دست به دست میشد. این روزها دانشگاه ها باید با اعتراضات تصویری و نوشته های روشنگر به میدان بیایند. مدیای اجتماعی، محیط دانشگاه ها و شهرها توسط آنها علیه خشونت و ناموس پرستی و قتلهای ناموسی نمایندگی میشد. دانشگاه ها سنتا محلهای مناسب برای دامن زدن به آرمانخواهی و برابری طلبی و دفاع از زنان است.

محلات مناسبترین مکان برای اعتراض و مبارزه علیه خشونت و ناموس پرستی است. با قتل جانکاه فائزه، جوانان با تجمع های ساده و با شعارهایی که امروز در دست آنها علیه ناموس پرستی دیده میشود، با قرار قبلی و از طریق مدیای اجتماعی در گردهمایی های چند دقیقه ای فضای مبارزه علیه خشونت را می توانستند سازماندهی و از ساکنین محلات دعوت کنند در صفوف آنها چند دقیقه حضور داشته باشند و با پیامهای جمعی علیه خشونت و قتلهای ناموسی بایستند و کیفرخواستشان را اعلام می کردند.

با اقدامات توده ای ما می توانیم فضای مبارزه و نارضایتی و تنفر از ناموس پرستی و خشونت علیه زنان را وسیعا دامن بزنیم و این سنت و جنایت را بشدت حاشیه ای کنیم. شرایط کنونی دوره بکارگیری ابتکارات توده ای است. مدیای اجتماعی قوی ترین تریبون و کارسازترین وسیله برای مادیت دادن و تبدیل کردن ابتکارات به نیروی انسانی و مبارزاتی و قدرتمند کردن اعتراض و مبارزه برای رهایی و آزادی است.

میدیای اجتماعی تریبونی دائمی، زنده و قابل دسترس است. فعالیتهای مختلف در جامعه از مراکز کار و فابریک و کارگاه و دانشگاه و محلات مبارزات را قدرتمند و تاثیر گذار میکند. فضای آزادی خواهی و اعتراض علیه هر نوع ناموس پرستی و خشونت و نابرابری را تقویت میکند.

جنبش نوین زنان و عروج زنان پیشرو یکی از مهمترین عرصه های مبارزه است. فعالین جنبش زنان باید با ابراز وجود علنی علیه قتلهای ناموسی به میدان بیایند. در مدیای اجتماعی و رسانه های علنی علیه قتلهای ناموسی، زنان و مردان آزادیخواه را به مبارزه و اعتراض سازماندهی کنند. امروز ما شاهد حضور موثر طیف وسیعی از زنان آزادیخواه در تشکل انقلاب زنانه هستیم. تقویت و پیوستن به انقلاب زنانه به منظور مبارزه علیه قتلهای ناموسی امری ضروری است. زنان آزادیخواه را فرا می خوانیم به این جنبش بپیوندند.

١٣ اکتبر٢٠٢١